одобрен

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на община Тунджа за учебната 2020/2021 година

Уникален идентификатор:  37f49682-ac1b-4966-a0e2-f0315c1878d1

Описание:

Утвърден държавен план-прием на ученици в държавните и общинските училища на територията на община Тунджа за учебната 2020/2021 година

образование план-прием Ямбол 2020/2021

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-09 15:05:40
  • Създаден от: donka_ivanova
  • Последна промяна: 2020-04-09 16:13:40
  • Последно променил: donka_ivanova

Община

Населено място

Наименование на училището

Наименование на профила

Код на професията

Наименование на професията

Код на специалността от професия

Наименование на специалността от професия

Форма на обучение

Срок на обучение

Степен на професионална квалификация

Брой паралелки

Брой ученици

Интензивно изучаван чужд език

Разширено изучаван чужд език

Без интензивно и без разширено изучаван чужд език

Начин на балообразуване

Първи профили ращ предмет

Втори профилиращ предмет

Трети профилиращ предмет

Четвърти профили ращ предмет

Тунджа с. Скалица Средно училище "Св. Паисий Хилендарски" 621090 Лозаровинар 6210901 Лозаровинарство дневна 5 втора 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * БЗО + 1 * ИТ)
Тунджа с. Тенево Обединено училище "Васил Левски" 521110 Шлосер 5211101 Шлосерство дневна 3 първа 1 26 АЕ (2 * Т-БЕЛ + 2 * Т-МАТ) + (1 * ИТ + 1 * ТП)