одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 10.07.2019

Уникален идентификатор:  37feec42-5872-4658-aaf8-38f5392c3132

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-11 07:58:28
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-07-11 07:58:28

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 122 281327.9
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 11 9950.69
10 xxxx Издръжка 352 210295.6
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 6589
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 6000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 13 413732.2
88 xxxx Средства на разпореждане 50 51994.32
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 8000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 1012.73
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 48.9
Общо:  555 988951.34
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 1 8000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1 1012.73
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 48.9
Общо:  4 9061.63
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7 4003.97
10 xxxx Издръжка 8 12927.23
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 9 380772.2
88 xxxx Средства на разпореждане 1 0.08
Общо:  25 397703.48
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 486.52
Общо:  2 486.52
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 384.07
Общо:  6 384.07
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 366.74
Общо:  2 366.74
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 20 599.55
Общо:  20 599.55
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 3 820
Общо:  3 820
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1493.05
Общо:  4 1493.05
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 324.06
Общо:  3 324.06
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2600
10 xxxx Издръжка 2 23
88 xxxx Средства на разпореждане 3 40.2
Общо:  6 2663.2
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 506
Общо:  1 506
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 153
88 xxxx Средства на разпореждане 2 10280
Общо:  3 10433
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СТАРА ЗАГОРА ( 0170240006 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 549.47
88 xxxx Средства на разпореждане 1 106
Общо:  8 655.47
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ТЪРГОВИЩЕ ( 0170250004 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3770
10 xxxx Издръжка 4 172.12
Общо:  5 3942.12
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 6000
Общо:  1 6000
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 258.85
88 xxxx Средства на разпореждане 1 99.8
Общо:  8 358.65
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 35983.29
10 xxxx Издръжка 16 4137.71
88 xxxx Средства на разпореждане 2 3010
Общо:  23 43131
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 3010.15
Общо:  6 3010.15
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 23459.38
10 xxxx Издръжка 9 7498.47
88 xxxx Средства на разпореждане 2 251.8
Общо:  14 31209.65
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 25 16050
10 xxxx Издръжка 30 6190.31
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 6022
Общо:  56 28262.31
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 7060
10 xxxx Издръжка 5 2491
Общо:  8 9551
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 3 8920.8
Общо:  3 8920.8
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 3091.45
Общо:  5 3091.45
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2485
10 xxxx Издръжка 7 5067.5
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3019.08
Общо:  10 10571.58
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 460.18
10 xxxx Издръжка 4 1422.79
Общо:  6 1882.97
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 3144.41
Общо:  8 3144.41
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 6040
10 xxxx Издръжка 6 4139.79
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1200
Общо:  9 11379.79
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 5331.17
10 xxxx Издръжка 2 170.2
Общо:  7 5501.37
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2940
10 xxxx Издръжка 15 5190.95
88 xxxx Средства на разпореждане 5 2797.17
Общо:  21 10928.12
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3960
88 xxxx Средства на разпореждане 4 11232.1
Общо:  5 15192.1
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 6470
10 xxxx Издръжка 9 2404.5
Общо:  12 8874.5
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 4528.84
10 xxxx Издръжка 17 9150.24
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 6000
Общо:  22 19679.08
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 13195.54
Общо:  4 13195.54
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 8847.87
10 xxxx Издръжка 18 20068.49
88 xxxx Средства на разпореждане 1 262.91
Общо:  22 29179.27
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 1600
10 xxxx Издръжка 4 1445.13
Общо:  11 3045.13
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 10376
10 xxxx Издръжка 14 7080.72
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 567
Общо:  19 18023.72
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 48627.75
Общо:  4 48627.75
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 13510
10 xxxx Издръжка 20 12534.01
88 xxxx Средства на разпореждане 17 850
Общо:  40 26894.01
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 11650
10 xxxx Издръжка 5 1215.1
88 xxxx Средства на разпореждане 1 2279.16
Общо:  9 15144.26
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 17450
10 xxxx Издръжка 1 78.78
Общо:  3 17528.78
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 369.54
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 204.41
10 xxxx Издръжка 8 1530.8
Общо:  10 2104.75
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 1462.04
10 xxxx Издръжка 15 2940.53
Общо:  19 4402.57
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ( 0172110001 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2000
10 xxxx Издръжка 3 1796.4
Общо:  4 3796.4
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 13 3008.51
88 xxxx Средства на разпореждане 1 6403.16
Общо:  14 9411.67
ЗВЕНО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА МОН ( 0172290006 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5200
Общо:  1 5200
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 6854.5
Общо:  10 6854.5
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 422.06
Общо:  1 422.06
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 8114.46
10 xxxx Издръжка 5 14432.54
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4 32960
Общо:  23 55507
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 161.11
Общо:  8 161.11
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 51640.52
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3 5742.31
10 xxxx Издръжка 2 1930
Общо:  8 59312.83
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 275.95
Общо:  5 275.95
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 92
Общо:  1 92
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 344.45
Общо:  2 344.45
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 3920
10 xxxx Издръжка 4 490.52
Общо:  10 4410.52
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5770
Общо:  1 5770
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 168
Общо:  2 168
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1663.65
Общо:  3 1663.65
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4700
10 xxxx Издръжка 4 2587.6
Общо:  5 7287.6