одобрен

SEBRA_12.02.20

Уникален идентификатор:  387f2208-b6a1-4c60-8f36-f1bfaa5d7449

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 14:01:25
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-02-13 14:01:25

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 6160
10 xxxx Издръжка 95 68655.17
18 xxxx Други разходи 13 18363.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2 922.84
90 xxxx Възстановени приходи 1 18.22
Общо: 113 94120.11
По бюджетни организации
МЗХГ - ЦА ( 0220000002 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 751.99
Общо: 2 751.99
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 300
Общо: 1 300
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 3205.99
18 xxxx Други разходи 8 9332.04
Общо: 12 12538.03
ОДЗ Видин ( 0220050003 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 2269.9
18 xxxx Други разходи 1 7326.58
Общо: 3 9596.48
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 48
18 xxxx Други разходи 1 10
Общо: 2 58
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 94.8
Общо: 1 94.8
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 312.61
Общо: 1 312.61
ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1437.59
Общо: 3 1437.59
ОДЗ Русе ( 0220180007 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 5764.86
Общо: 8 5764.86
ОДЗ Сливен ( 0220200000 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 742.84
Общо: 1 742.84
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2516.56
90 xxxx Възстановени приходи 1 18.22
Общо: 5 2534.78
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 742.94
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 180
Общо: 6 922.94
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 125
Общо: 1 125
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1734.34
18 xxxx Други разходи 3 1695.26
Общо: 11 3429.6
БАБХ ( 022250**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 35 29367.13
Общо: 35 29367.13
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 7879.41
Общо: 6 7879.41
ИАЛВ ( 0229010001 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 11744.05
Общо: 12 11744.05
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 6160
Общо: 2 6160
Център за насъчаване ( 0229130007 ) Период: 12.02.2020 - 12.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 360
Общо: 1 360
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )