одобрен

SEBRA_10.07.19

Уникален идентификатор:  3886e0cc-c0b8-48c1-9755-9bf1c0770069

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-12 10:04:45
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2019-07-12 10:04:45

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 14211.02
10 xxxx Издръжка 310 158182.1
18 xxxx Други разходи 1 5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 14 33721.35
90 xxxx Възстановени приходи 4 4736.4
Общо: 334 210855.87
По бюджетни организации
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 46.8
Общо: 1 46.8
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 254.05
Общо: 1 254.05
ОДЗ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 10
Общо: 1 10
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 9.1
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 121.92
Общо: 4 131.02
О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 4241.12
Общо: 16 4241.12
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 4293.99
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 121.92
Общо: 6 4415.91
ОДЗ Ловеч ( 0220110000 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1478.08
Общо: 7 1478.08
ОДЗ Монтана ( 0220120008 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 461.5
Общо: 4 461.5
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 142.84
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 119.62
Общо: 9 262.46
ОДЗ Плевен ( 0220150002 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 516.97
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 407
Общо: 5 923.97
ОДЗГ Русе ( 0220180007 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 10 3044.89
Общо: 10 3044.89
ОДЗ Силистра ( 0220190005 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1821.85
Общо: 4 1821.85
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 1043.13
Общо: 5 1043.13
ОДЗ София град ( 0220220007 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 300
10 xxxx Издръжка 6 2945.33
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 40.5
Общо: 8 3285.83
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 240
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 120.77
Общо: 2 360.77
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 764.53
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 119.62
Общо: 7 884.15
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 334.42
Общо: 1 334.42
ИАГ ( 022100**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 157 89621.62
Общо: 157 89621.62
БАБХ ( 022250**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 11855.18
Общо: 14 11855.18
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 7 1012.19
Общо: 7 1012.19
ИАСАС ( 022600**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 10986.7
Общо: 5 10986.7
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 271.02
10 xxxx Издръжка 33 3552.43
18 xxxx Други разходи 1 5
Общо: 35 3828.45
ИАРА ( 0229030008 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 5890
10 xxxx Издръжка 3 12859.02
Общо: 5 18749.02
ИАСОСЕЗФ ( 0229050004 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 7750
10 xxxx Издръжка 2 421.96
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 32670
Общо: 4 40841.96
ЦОРХВ ( 0229140005 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 11 5924.4
Общо: 11 5924.4
ПБ - КИТЕН ( 0229960004 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
90 xxxx Възстановени приходи 1 3956.26
Общо: 1 3956.26
ПБ КРАНЕВО ( 0229980000 ) Период: 10.07.2019 - 10.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 300
90 xxxx Възстановени приходи 3 780.14
Общо: 4 1080.14
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )