одобрен

Списък на издадените общи административни актове за периода 01.11-31.12.2019 г.

Уникален идентификатор:  38e10941-e3fb-468a-af76-aeaafe64c128

административни актове

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 08:56:18
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2020-02-13 08:56:18

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ от 01.11.2019 г.

Номер Дата на регистрация Направление
РД-12-506 01.11.2019 Дирекция СА-образонание За закупуване на познавателни книжки,учебници,достъп до електронно четими учебници и учебни помагала за деца и ученици в общинските детски градини и училища
РД-12-512 08.11.2019 Дирекция СА Решение за откриване на процедура за общ.поръчка за доставка на гориво за отопление/пелети/ зануждите на Община Златарица за отоплителен сезон 2019/2020 год.
РД-12-519 14.11.2019 Дирекция СА Да се извърши преглед на техническото състояние на основния изпускател на язовир "Горско Ново село" находящ се в с.Г.Н.село общ.Златарица
РД-12-546 29.11.2019 Дирекция ОА Да се извърши изменение на бюджета към 29.11.2019 год. на Община Златарица
РД-12-549 02.12.2019 Ръководство Да се унищожат неизползваните и неразпределени книжа и материали от проведените избори за общ.съветници и кметове на 27.11.2019 и 03.11.2019 год.
РД-12-561 12.12.2019 Ръководство Нареждам на всички материално-отговорни лица, събиращи приходи в Община Златарица да събират местни приходи до 12,30 часа на 30.12.2019 год.
РД-12-574 19.12.2019 Дирекция СА Определям цени на имотите-полски пътища - общинска собственост за землището на с.Г.Н.село общ.Златарица
РД-12-575 19.12.2019 Дирекция СА Определям цени на имотите-полски пътища - общинска собственост за землището на с.Разсоха общ.Златарица
РД-12-576 19.12.2019 Дирекция СА Определям цени на имотите-полски пътища - общинска собственост за землището на с.Дединци общ.Златарица
РД-12-577 19.12.2019 Дирекция СА Определям цени на имотите-полски пътища - общинска собственост за землището на с.Росно общ.Златарица
РД-12-578 19.12.2019 Дирекция СА Определям цени на имотите-полски пътища - общинска собственост за землището на с.Средно село общ.Златарица
РД-12-579 19.12.2019 Дирекция СА Определям цени на имотите-полски пътища - общинска собственост за землището на с.Сливовица общ.Златарица
РД-12-591 23.12.2019 Ръководство Определям състав на общинска комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица
РД-12-599 27.12.2019 Ръководство Определят се длъжности лица за заверка на отчети за установяване на количество извършена работа по населени места в Община Златарица за зимно снегопочистване и опесъчяване
РД-12-614 31.12.2019 Ръководство Утвърждавам Устройствен правилник за организация и дейността на Общинска администрация Златарица