одобрен

12.01.2020 г. - Данни за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Уникален идентификатор:  38f64031-5874-4029-bdf7-103253b0ee2f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-13 13:06:10
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2020-01-13 13:06:10

Населено място / Пункт

SO2

NO2

ФПЧ10

CO

O3

ПС за СЧН ПС за СДН ПС за СЧН ПС за СДН 8ч норма ПИН
350.0 µg/m3 125.0 µg/m3 200.0 µg/m3 50.0 µg/m3 10.0 mg/m3 180.0 µg/m3
Благоевград 1.47
Бургас - кв. Долно Езерово 1.17
Девня - Изворите 1.01
Варна - СОУ Ангел Кънчев 1.24
Г.Оряховица 2.26
Видин 2 2.06
Ловеч 1.3
Плевен – НУ Патриарх Евтимий 1.42
Пловдив - ж.к. Тракия 1.13
Русе - Възраждане 1.5
София - Надежда 1.46
София - Хиподрума 1.21
София - ИАОС/Павлово 1.42
София - Младост 1.03
Димитровград - Раковски 1
Кърджали - Студен Кладенец 1.19
Шумен 1.01