одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Община Мирково

Уникален идентификатор:  3939a280-ceab-4dcc-8bec-3b1f598dc1b7

списък

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-03 14:32:10
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:20:07
  • Последно променил: migrate_data
СПИСЪК

НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИАктуален към 30.09.2017 г.

ПО
РЕД
НАИМЕНОВАНИЕ АДРЕС ЕИК МОЛ КОНТАКТИ
1 2 3 4 5 6
1.
Основно училище
„Георги Бенковски“
ул. „Кирил и Методий “ № 1 ,
с. Мирково, пк 2086,
общ. Мирково, обл. Софийска
000759727 Марианна Стефанова
Горгорова
Тел. : 07182 /89 99
e-mail : ou_mirkovo@abv.bg