одобрен

13.06.2021 г. - Данни за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Уникален идентификатор:  397f3ea3-483e-4a8b-a7b2-aac765a42a99

въздух околна среда РМС 214/2016 ИАОС качество

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-06-15 10:02:08
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-06-15 10:02:08

Населено   място / Пункт 

SO2-ПС за СЧН-350.0 µg/m3

SO2-ПС за СДН-125.0 µg/m3

NO2-ПС за СЧН-200.0 µg/m3

ФПЧ10-ПС за СДН-50.0 µg/m3

CO-8ч норма-10.0 mg/m3

O3-ПИН-180.0 µg/m3

Не са регистрирани превишения на нормите.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте