одобрен

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане за 2015г.

Уникален идентификатор:  3a00548b-8822-4fde-8d1b-8f4597f39f0b

Описание:

Информация за определения размер на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване на земеделските земи за съответното землище по общини за предходната година, изразено в лева на декар за 2015г.

земеделие плащане рентно

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-07-21 10:06:44
  • Създаден от: sevgin_mehmed_mehmed
  • Последна промяна: 2018-11-07 21:21:24
  • Последно променил: migrate_data

№ по ред

Община

Землище

Ниви

Ливади

Пасища, мери

Тр. насажд.

1 Ардино Ардино 24 6 7 22.00 
2 Ардино Аврамово 20 6 6 22.00 
3 Ардино Ахрянско 24 6 7 22.00 
4 Ардино Башево 20 6 6 22.00 
5 Ардино Бистроглед 24 6 7 22.00 
6 Ардино Богатино 20 6 6 22.00 
7 Ардино Боровица 20 6 6 22.00 
8 Ардино Брезен 20 6 6 22.00 
9 Ардино Бял извор 20 6 6 22.00 
10 Ардино Главник 6 6 6 22.00 
11 Ардино Голобрад 5 6 6 22.00 
12 Ардино Горно Прахово 20 6 6 22.00 
13 Ардино Гърбище 20 6 6 22.00 
14 Ардино Дедино 20 6 6 22.00 
15 Ардино Дойранци 20 6 6 22.00 
16 Ардино Долно Прахово 20 6 6 22.00 
17 Ардино Дядовци 23 20 7 22.00 
18 Ардино Еньовче 6 6 6 22.00 
19 Ардино Жълтуша 6 6 6 22.00 
20 Ардино Искра 20 6 6 22.00 
21 Ардино Китница 20 6 6 22.00 
22 Ардино Кроячево 23 6 7 22.00 
23 Ардино Латинка 20 6 6 22.00 
24 Ардино Левци 20 6 6 22.00 
25 Ардино Ленище 20 6 6 22.00 
26 Ардино Любино 20 6 6 22.00 
27 Ардино Мак 20 6 6 22.00 
28 Ардино Млечино 20 6 6 22.00 
29 Ардино Мусово 20 6 6 22.00 
30 Ардино Падина 20 6 6 22.00 
31 Ардино Паспал 20 6 6 22.00 
32 Ардино Песнопой 20 6 6 22.00 
33 Ардино Правдолюб 23 6 7 22.00 
34 Ардино Рибарци 5 6 6 22.00 
35 Ардино Родопско 24 6 6 22.00 
36 Ардино Русалско 20 6 6 22.00 
37 Ардино Светулка 20 6 6 22.00 
38 Ардино Седларци 20 6 6 22.00 
39 Ардино Синчец 23 6 6 22.00 
40 Ардино Сполука 20 6 6 22.00 
41 Ардино Срънско 20 6 6 22.00 
42 Ардино Стар Читак 5 6 6 22.00 
43 Ардино Стояново 20 6 6 22.00 
44 Ардино Сухово 5 6 5 22.00 
45 Ардино Теменуга 20 6 6 22.00 
46 Ардино Търна 20 6 6 22.00 
47 Ардино Търносливка 24 6 6 22.00 
48 Ардино Хромица 20 6 6 22.00 
49 Ардино Червена скала 20 6 6 22.00 
50 Ардино Чернигово 20 6 6 22.00 
51 Ардино Чубрика 20 6 6 22.00 
52 Ардино Ябълковец 20 6 6 22.00 
53 Джебел Албанци 8 10 8 22.00 
54 Джебел Брежана 8 10 10 22.00 
55 Джебел Великденче 8 1 7 22.00 
56 Джебел Воденичарско 8 7 10 22.00 
57 Джебел Вълкович 8 20 6 22.00 
58 Джебел Генерал Гешево 10 7 10 22.00 
59 Джебел Джебел 26 20 8 22.00 
60 Джебел Добринци 10 10 10 22.00 
61 Джебел Душинково 10 20 8 22.00 
62 Джебел Желъдово 10 7 10 22.00 
63 Джебел Жълти рид 8 1 1 22.00 
64 Джебел Жълтика 23 10 10 22.00 
65 Джебел Илийско 10 1 7 22.00 
66 Джебел Казаците 10 7 10 22.00 
67 Джебел Каменяне 16 10 6 22.00 
68 Джебел Козица 18 7 7 22.00 
69 Джебел Контил 23 10 10 22.00 
70 Джебел Купците 28 10 6 22.00 
71 Джебел Лебед 10 7 10 22.00 
72 Джебел Мишевско 23 10 6 22.00 
73 Джебел Мрежичко 24 7 10 22.00 
74 Джебел Овчево 10 10 7 22.00 
75 Джебел Папрат 23 10 6 22.00 
76 Джебел Плазище 8 20 6 22.00 
77 Джебел Подвръх 10 20 8 22.00 
78 Джебел Полянец 10 1 1 22.00 
79 Джебел Поточе 16 10 6 22.00 
80 Джебел Припек 10 7 10 22.00 
81 Джебел Ридино 28 7 7 22.00 
82 Джебел Рогозари 8 1 1 22.00 
83 Джебел Рогозче 18 10 7 22.00 
84 Джебел Рожденско 23 10 10 22.00 
85 Джебел Рът 16 10 6 22.00 
86 Джебел Сипец 23 10 7 22.00 
87 Джебел Скалина 18 10 8 22.00 
88 Джебел Слънчоглед 10 7 8 22.00 
89 Джебел Софийци 24 7 7 22.00 
90 Джебел Телчарка 8 10 8 22.00 
91 Джебел Търновци 8 10 8 22.00 
92 Джебел Тютюнче 8 10 8 22.00 
93 Джебел Устрен 10 7 10 22.00 
94 Джебел Цвятово 23 10 6 22.00 
95 Джебел Църквица 23 10 6 22.00 
96 Джебел Чакалци 20 20 8 22.00 
97 Джебел Черешка 10 10 10 22.00 
98 Джебел Щерна 23 10 6 22.00 
99 Джебел Ямино 10 7 10 22.00 
100 Кирково Априлци 15 13 10 22.00 
101 Кирково Бенковски 20 17 10 22.00 
102 Кирково Брегово 20 17 10 22.00 
103 Кирково Вълчанка 15 11 10 22.00 
104 Кирково Върбен 20 15 10 48
105 Кирково Върли дол 15 10 10 22.00 
106 Кирково Горно Кирково 20 15 10 22.00 
107 Кирково Горно Къпиново 10 10 10 22.00 
108 Кирково Горски извор 10 10 10 22.00 
109 Кирково Гривяк 10 10 10 22.00 
110 Кирково Дедец 12 10 10 22.00 
111 Кирково Делвино 10 10 10 22.00 
112 Кирково Джерово 10 10 10 22.00 
113 Кирково Добромирци 10 10 10 22.00 
114 Кирково Долно Къпиново 12 10 10 22.00 
115 Кирково Домище 25 20 15 22.00 
116 Кирково Дрангово 10 10 10 22.00 
117 Кирково Дрянова глава 10 10 10 22.00 
118 Кирково Дюлица 10 10 10 22.00 
119 Кирково Еровете 10 10 10 22.00 
120 Кирково Завоя 25 20 15 22.00 
121 Кирково Загорски 15 10 10 22.00 
122 Кирково Здравчец 15 10 10 22.00 
123 Кирково Каялоба 13 10 10 22.00 
124 Кирково Кирково 20 15 7 22.00 
125 Кирково Китна 20 15 10 22.00 
126 Кирково Козлево 15 10 10 22.00 
127 Кирково Кран 20 17 10 10
128 Кирково Кремен 15 10 10 22.00 
129 Кирково Крилатица 16 10 9 22.00 
130 Кирково Кукуряк 20 12 10 10
131 Кирково Кърчевско 20 15 2 22.00 
132 Кирково Лозенградци 20 12 10 22.00 
133 Кирково Малкоч 20 15 10 22.00 
134 Кирково Медевци 20 13 10 22.00 
135 Кирково Метличка 15 12 3 22.00 
136 Кирково Могиляне 15 10 2 22.00 
137 Кирково Мъглене 20 15 10 22.00 
138 Кирково Нане 10 10 10 22.00 
139 Кирково Орлица 10 10 10 22.00 
140 Кирково Островец 15 12 10 22.00 
141 Кирково Пловка 20 17 8 22.00 
142 Кирково Подкова 22 16 9 22.00 
143 Кирково Пресека 20 13 10 22.00 
144 Кирково Първенци 10 10 10 22.00 
145 Кирково Първица 20 15 10 22.00 
146 Кирково Растник 20 15 10 22.00 
147 Кирково Самодива 20 15 10 22.00 
148 Кирково Самокитка 15 10 10 22.00 
149 Кирково Светлен 15 10 10 22.00 
150 Кирково Секирка 15 10 10 22.00 
151 Кирково Средско 20 14 10 22.00 
152 Кирково Старейшино 20 15 2 22.00 
153 Кирково Старово 20 14 10 22.00 
154 Кирково Стоманци 15 12 10 22.00 
155 Кирково Стрижба 11 10 7 22.00 
156 Кирково Тихомир 20 16 10 22.00 
157 Кирково Фотиново 25 15 10 22.00 
158 Кирково Хаджийско 25 18 10 22.00 
159 Кирково Царино 18 12 10 22.00 
160 Кирково Чавка 15 10 10 22.00 
161 Кирково Чакаларово 20 15 10 22.00 
162 Кирково Чичево 15 10 10 22.00 
163 Кирково Чорбаджийско 25 18 8 22.00 
164 Кирково Шипок 10 10 10 22.00 
165 Кирково Шопци 20 15 10 22.00 
166 Кирково Шумнатица 22 15 10 22.00 
167 Кирково Яковица 18 12 10 22.00 
168 Кирково Янино 22 13 10 22.00 
169 Крумовград Аврен 15 9 7 22.00 
170 Крумовград Багрилци 25 8 7 22.00 
171 Крумовград Бараци 10 4 7 22.00 
172 Крумовград Благун 18 10 7 22.00 
173 Крумовград Бойник 17 7 8 22.00 
174 Крумовград Бряговец 7 8 6 8
175 Крумовград Бук 16 8 8 22.00 
176 Крумовград Вранско 12 5 22 22.00 
177 Крумовград Голям Девесил 20 8 8 22.00 
178 Крумовград Голяма Чинка 18 10 7 22.00 
179 Крумовград Голямо Каменяне 18 7 6 22.00 
180 Крумовград Горна Кула 13 7 7 31
181 Крумовград Горни Юруци 20 10 7 22.00 
182 Крумовград Гривка 11 10 10 22.00 
183 Крумовград Гулийка 15 8 4 14
184 Крумовград Гулия 23 7 7 22.00 
185 Крумовград Девесилица 15 7 7 22.00 
186 Крумовград Девесилово 22 7 6 22.00 
187 Крумовград Джанка 9 7 7 22.00 
188 Крумовград Доборско 18 7 4 22.00 
189 Крумовград Долна Кула 23 9 7 22.00 
190 Крумовград Долни Юруци 20 10 7 22.00 
191 Крумовград Дъждовник 11 9 7 22.00 
192 Крумовград Егрек 24 10 8 22.00 
193 Крумовград Едрино 8 10 8 22.00 
194 Крумовград Звънарка 21 10 6 22.00 
195 Крумовград Златолист 16 8 7 22.00 
196 Крумовград Калайджиево 20 8 7 22.00 
197 Крумовград Каменка 8 10 8 22.00 
198 Крумовград Кандилка 18 10 7 22.00 
199 Крумовград Качулка 8 7 7 22.00 
200 Крумовград Ковил 18 7 7 22.00 
201 Крумовград Кожухарци 4 2 7 22.00 
202 Крумовград Котлари 8 8 7 22.00 
203 Крумовград Красино 25 7 7 22.00 
204 Крумовград Крумовград 7 10 8 22.00 
205 Крумовград Къклица 25 10 5 22.00 
206 Крумовград Лещарка 18 10 7 22.00 
207 Крумовград Лимец 22 7 7 22.00 
208 Крумовград Луличка 16 10 7 22.00 
209 Крумовград Малка Чинка 18 10 7 22.00 
210 Крумовград Малко Каменяне 19 14 7 22.00 
211 Крумовград Малък Девесил 25 10 5 22.00 
212 Крумовград Метлика 9 7 7 22.00 
213 Крумовград Морянци 21 7 7 22.00 
214 Крумовград Овчари 16 10 12 21
215 Крумовград Орех 20 10 6 22.00 
216 Крумовград Орешари 7 3 2 22.00 
217 Крумовград Падало 5 4 7 22.00 
218 Крумовград Пашинци 15 10 7 22.00 
219 Крумовград Пелин 25 10 4 22.00 
220 Крумовград Перуника 26 7 9 30
221 Крумовград Подрумче 17 8 5 22.00 
222 Крумовград Полковник Желязово 5 10 8 22.00 
223 Крумовград Поточница 20 7 8 22.00 
224 Крумовград Рибино 24 7 7 22.00 
225 Крумовград Рогач 15 10 7 22.00 
226 Крумовград Ручей 23 7 7 22.00 
227 Крумовград Самовила 7 7 7 22.00 
228 Крумовград Сбор 5 3 3 22.00 
229 Крумовград Синигер 30 8 7 22.00 
230 Крумовград Скалак 10 10 7 22.00 
231 Крумовград Сладкодум 8 2 1 22.00 
232 Крумовград Сливарка 16 10 7 22.00 
233 Крумовград Стари Чал 17 7 6 22.00 
234 Крумовград Стражец 3 10 7 22.00 
235 Крумовград Странджево 17 8 7 18
236 Крумовград Студен кладенец 20 7 6 22.00 
237 Крумовград Съдиево 22 7 7 22.00 
238 Крумовград Сърнак 23 10 7 22.00 
239 Крумовград Тинтява 25 8 7 22.00 
240 Крумовград Токачка 10 10 7 22.00 
241 Крумовград Тополка 18 10 7 22.00 
242 Крумовград Хисар 18 7 7 22.00 
243 Крумовград Храстово 18 7 4 22.00 
244 Крумовград Чал 25 7 2 22.00 
245 Крумовград Черничево 20 10 7 22.00 
246 Крумовград Чернооки 22 8 7 22.00 
247 Кърджали Багра 11 6 21 31
248 Кърджали Бащино 11 8 7 22
249 Кърджали Бели Пласт 5 6 5 24
250 Кърджали Бленика 15 6 18 18
251 Кърджали Божак 15 6 21 16
252 Кърджали Бойно 7 6 6 14
253 Кърджали Болярци 19 8 8 18
254 Кърджали Брош 25 6 18 20
255 Кърджали Бяла Поляна 20 8 11 39
256 Кърджали Бялка 15 6 5 16
257 Кърджали Велешане 21 6 5 16
258 Кърджали Висока Поляна 18 6 7 24
259 Кърджали Вишеград 24 6 9 18
260 Кърджали Воловарци 21 6 6 14
261 Кърджали Върбенци 15 6 5 18
262 Кърджали Главатарци 25 6 18 20
263 Кърджали Глухар 44 8 6 30
264 Кърджали Гняздово 10 6 7 30
265 Кърджали Голяма Бара 19 6 9 18
266 Кърджали Горна Крепост 20 6 7 25
267 Кърджали Гъсково 25 6 5 26
268 Кърджали Добриново 9 8 5 15
269 Кърджали Долище 9 8 8 22
270 Кърджали Долна Крепост 16 8 8 20
271 Кърджали Дъждино 15 6 6 18
272 Кърджали Дъждовница 8 6 18 16
273 Кърджали Дънгово 10 6 6 18
274 Кърджали Енчец 25 6 18 20
275 Кърджали Жинзифово 13 8 8 28
276 Кърджали Житарник 24 6 6 14
277 Кърджали Зайчино 11 6 7 16
278 Кърджали Звезделина 10 6 2 16
279 Кърджали Звезден 15 6 5 25
280 Кърджали Звиница 28 13 9 37
281 Кърджали Звъника 7 6 7 18
282 Кърджали Звънче 23 6 21 16
283 Кърджали Зелениково 10 6 18 20
284 Кърджали Зимзелен 29 6 7 33
285 Кърджали Зорница 20 8 7 15
286 Кърджали Иванци 14 6 7 18
287 Кърджали Илиница 20 6 5 16
288 Кърджали Калинка 9 8 9 22
289 Кърджали Калоянци 19 6 4 31
290 Кърджали Каменарци 5 6 6 18
291 Кърджали Кобиляне 23 6 6 16
292 Кърджали Кокиче 12 8 9 18
293 Кърджали Кокошане 6 6 5 16
294 Кърджали Конево 14 8 8 25
295 Кърджали Костино 23 6 6 28
296 Кърджали Крайно село 25 7 18 20
297 Кърджали Крин 31 6 13 25
298 Кърджали Крушевска 17 6 5 30
299 Кърджали Крушка 15 6 9 16
300 Кърджали Кърджали 21 6 6 40
301 Кърджали Кьосево 6 6 21 25
302 Кърджали Лисиците 12 6 9 16
303 Кърджали Лъвово 21 6 5 15
304 Кърджали Люляково 11 6 6 46
305 Кърджали Майсторово 12 8 8 15
306 Кърджали Македонци 10 8 6 26
307 Кърджали Миладиново 26 10 8 34
308 Кърджали Мост 26 8 8 45
309 Кърджали Мургово 11 6 10 32
310 Кърджали Мъдрец 19 6 5 29
311 Кърджали Невестино 9 6 7 22
312 Кърджали Ненково 38 11 5 18
313 Кърджали Опълченско 25 8 5 25
314 Кърджали Орешница 23 6 6 25
315 Кърджали Островица 25 7 9 20
316 Кърджали Охлювец 21 6 5 18
317 Кърджали Панчево 25 6 7 20
318 Кърджали Пеньово 8 6 18 18
319 Кърджали Пепелище 10 8 6 25
320 Кърджали Перперек 12 6 6 28
321 Кърджали Петлино 8 7 5 26
322 Кърджали Повет 25 6 7 22
323 Кърджали Прилепци 21 8 6 25
324 Кърджали Пъдарци 8 6 18 16
325 Кърджали Рани Лист 12 8 8 22
326 Кърджали Резбарци 8 8 5 24
327 Кърджали Ридово 8 6 18 16
328 Кърджали Рудина 11 10 7 31
329 Кърджали Сватбаре 20 6 4 25
330 Кърджали Севдалина 11 6 5 16
331 Кърджали Седловина 25 7 5 18
332 Кърджали Сестринско 10 10 7 30
333 Кърджали Сипей 18 11 14 18
334 Кърджали Скалище 15 6 5 26
335 Кърджали Скална Глава 8 6 5 20
336 Кърджали Снежинка 10 6 18 16
337 Кърджали Соколяне 11 6 5 10
338 Кърджали Солище 9 6 7 25
339 Кърджали Срединка 25 6 18 18
340 Кърджали Старо Място 10 6 18 16
341 Кърджали Стражевци 15 6 7 16
342 Кърджали Страхил Войвода 13 5 5 30
343 Кърджали Стремово 15 6 5 28
344 Кърджали Стремци 30 6 5 22
345 Кърджали Татково 40 6 2 25
346 Кърджали Тополчане 8 6 2 22
347 Кърджали Три Могили 37 6 7 40
348 Кърджали Ходжовци 7 6 5 16
349 Кърджали Царевец 20 6 18 18
350 Кърджали Чеганци 11 6 10 16
351 Кърджали Черешица 30 6 6 25
352 Кърджали Черна Скала 21 6 7 20
353 Кърджали Черньовци 5 8 5 22
354 Кърджали Чилик 21 6 21 31
355 Кърджали Чифлик 34 6 5 39
356 Кърджали Широко Поле 36 10 18 35
357 Кърджали Яребица 7 6 6 18
358 Кърджали Ястреб 14 6 11 25
359 Момчилград Ауста 13 6 6 39
360 Момчилград Багрянка 8 6 6 38
361 Момчилград Балабаново 14 6 6 16
362 Момчилград Биволяне 21 6 6 38
363 Момчилград Вряло 10 6 6 38
364 Момчилград Върхари 14 6 6 38
365 Момчилград Горско Дюлево 10 6 6 16
366 Момчилград Груево 10 6 6 38
367 Момчилград Гургулица 15 6 6 36
368 Момчилград Джелепско 23 6 6 39
369 Момчилград Друмче 14 6 6 16
370 Момчилград Загорско 11 6 6 36
371 Момчилград Звездел 13 6 6 39
372 Момчилград Карамфил 15 6 6 21
373 Момчилград Конче 13 6 6 38
374 Момчилград Кос 10 6 6 21
375 Момчилград Кременец 24 6 6 21
376 Момчилград Лале 10 6 6 21
377 Момчилград Летовник 10 6 6 16
378 Момчилград Манчево 10 6 6 16
379 Момчилград Момина сълза 24 6 6 21
380 Момчилград Момчилград 12 6 6 27
381 Момчилград Нановица 12 6 6 36
382 Момчилград Неофит Бозвелиево 7 6 6 28
383 Момчилград Обичник 14 6 6 16
384 Момчилград Пазарци 13 6 6 16
385 Момчилград Пиявец 14 6 6 16
386 Момчилград Плешинци 10 6 6 38
387 Момчилград Постник 9 6 6 36
388 Момчилград Прогрес 15 6 6 38
389 Момчилград Птичар 25 6 6 21
390 Момчилград Равен 10 6 6 21
391 Момчилград Ралица 13 6 6 39
392 Момчилград Садовица 11 6 6 36
393 Момчилград Свобода 13 6 6 38
394 Момчилград Седефче 13 6 6 38
395 Момчилград Седлари 10 6 6 38
396 Момчилград Сенце 14 6 6 16
397 Момчилград Синделци 15 6 6 21
398 Момчилград Соколино 10 6 6 38
399 Момчилград Татул 14 6 6 16
400 Момчилград Чайка 15 6 6 21
401 Момчилград Чобанка 10 6 6 21
402 Момчилград Чомаково 5 6 6 21
403 Момчилград Чуково 11 6 6 38
404 Черноочене Бакалите 22 7 6 0
405 Черноочене Безводно 26 10 6 0
406 Черноочене Бели вир 19 11.00 6 0
407 Черноочене Беснурка 10 7 6 0
408 Черноочене Божурци 19 10 6 0
409 Черноочене Боровско 19 7 6 0
410 Черноочене Босилица 10 7 6 0
411 Черноочене Бостанци 12 7 6 0
412 Черноочене Бърза река 24 11 6 0
413 Черноочене Верско 18 11 6 0
414 Черноочене Водач 10.00 10 7 0
415 Черноочене Вождово 12 7 6 0
416 Черноочене Войново 12 7 6 0
417 Черноочене Възел 12 11 6 0
418 Черноочене Габрово 22 16 6 0
419 Черноочене Даскалово 18 10 6 0
420 Черноочене Драганово 12 10 6 0
421 Черноочене Дядовско 10 11 6 0
422 Черноочене Железник 12 11 7 0
423 Черноочене Женда 12 12 6 12
424 Черноочене Житница 10 10 6 0
425 Черноочене Йончово 9 9 8 0
426 Черноочене Каблешково 19 11 7 0
427 Черноочене Каняк 25 11 6 0
428 Черноочене Комунига 20 12 6 0
429 Черноочене Куцово 19 7 6 0
430 Черноочене Лясково 22 10.00 6 0
431 Черноочене Минзухар 16 11 6 0
432 Черноочене Мурга 10 7.00 6 0
433 Черноочене Небеска 12 10 6 0
434 Черноочене Ново селище 22 12 7 0
435 Черноочене Ночево 19 7 6 0
436 Черноочене Паничково 10 7 6 10
437 Черноочене Патица 15 10 6 0
438 Черноочене Петелово 22 10 9 0
439 Черноочене Пряпорец 12 10 7 0
440 Черноочене Пчеларово 18 10 7 0
441 Черноочене Русалина 22 7 6 0
442 Черноочене Свободиново 22 11 6 0
443 Черноочене Соколите 20 10 6 0
444 Черноочене Среднево 25 10 6 0
445 Черноочене Средска 12 10 6 0
446 Черноочене Стражница 22.00 11 7 0
447 Черноочене Черна нива 17 12 6 0
448 Черноочене Черноочене 10 12 7 0
449 Черноочене Ябълчене 5 12 7 0
450 Черноочене Яворово 22 11 6 0