одобрен

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет

Уникален идентификатор:  3a00b398-73d5-47a7-85d9-6b484820a199

Описание:

Списък на второстепенните разпоредители с бюджет в Община Трън

бюджет второстепенни разпоредители Община Трън

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-19 15:52:26
  • Създаден от: rayna_draganova
  • Последна промяна: 2019-03-19 15:56:20
  • Последно променил: rayna_draganova

Списък на второстепенните разпоредители с бюджети към 31.12.2018 г.

наименование ЕИК адрес ръководител
СУ "Гео Милев" БУЛСТАТ 000379041 гр.Трън, ул. П.Д.Петков №5 Костадинка Крумова - директор
ДГ "Ален мак" БУЛСТАТ 000377720 гр.Трън, ул. Христо Ботев №9 Розалина Гаврилова - директор
ЦОП "Дъга" БУЛСТАТ 0003867900351 гр. Трън, ул.Ал.Стамболийски №25 Татяна Иванова - директор
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ"РЕЗИДЕНТЕН ТИП" и ЦСРИ БУЛСТАТ 0003867900347 гр. Трън, ул. Васил Левски №18 Цветелина Василева- управител
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ-ГР. ТРЪН БУЛСТАТ 0003867900282 гр. Трън, ул.Ал.Стамболийски №25 Катя Божидарова - зам.кмет
ОП "Трънска гора" БУЛСТАТ 0003867900309 гр. Трън, ул.Ал.Стамболийски №25 инж. Даниела Петкова - директор