одобрен

Справка по 'Часови интервали' и 'Дни от седмицата' през 2018 г.

Уникален идентификатор:  3a04570f-9db0-4fc9-8ff4-86775f9644f7

Описание:

Справка по 'Часови интервали' и 'Дни от седмицата' през 2018 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 16:50:47
  • Създаден от: dmichev.195
  • Последна промяна: 2019-06-13 16:50:47
Няма информация за показване