одобрен

Регистър на издадените разрешителни за строеж 03.2020

Уникален идентификатор:  3b249c63-7614-439c-8a5d-9ef8abbcb91f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-24 13:43:48
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-03-24 13:43:48

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - 2020г.

РС № ДАТА ЗАЯВЛЕНИЕ № СОБСТВЕНИК ОБЕКТ арабска УПИ/ ИМОТ № КВ. ИДЕНТИФИКА- ТОР ГР./С. КАТЕ-ГО-РИЯ ЗАПОВЕДИ КЪМ РС ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ МЯСТО В АРХИВА*
1 2020/01/02 194-С-5192-1#2/ 27.12.2019 СТОЯН ЧАЧКАРОВ, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 1. ПЛЪТНА ОГРАДА, 2. АЖУРНА ОГРАДА III-62 6 ОВОЩНИК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
2 2020/01/06 168-1256-15#3/ 30.12.2019 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ДВА ЕТАЖА, КАФЕ-АПЕРИТИВ И РАБОТИЛНИЦА ЗА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ" XIII-3651 55 35167.506.3651 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
3 2020/01/06 194-Т-197-1#2/ 23.12.2019 ТИХОМИР ВАСИЛЕВ, ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ 35167.17.719 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
4 2020/01/07 194-Ц-811-1#4/ 06.01.2020 ЦВЕТАН АПОСТОЛОВ ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИД. 35167.505.1448.1 XVII-1448 82 35167.505.1448 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
5 2020/01/07 194-И-47-3#3/ 31.12.2019 ИВАН ДОЧЕВ 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА, 2. ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРЪБЕН КЛАДЕНЕЦ 40292.38.98 КРЪН V ОЕСУТ
6 2020/01/08 194-С-2391-2/ 03.01.2020 СИЛВИЯ ПАПАЗОВА, НИКОЛАЙ БАДЖИНОВ ПЛЪТНА ОГРАДА XVIII-3769 64 35167.506.3769 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
7 2020/01/10 194-И-4950-2#3/ 31.12.2019 ИВАН ШОПОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА III-183 25 ГОЛЯМО ДРЯНОВО V ОЕСУТ
8 2020/01/13 168-1256-73#1/ 09.01.2020 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ" V-9456 484 35167.501.9456 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
9 2020/01/14 168-1256-67#5/ 13.01.2020 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ" II-8871 45 35167.501.9416 КАЗАНЛЪК III ДОКЛАД
10 2020/01/15 194-Х-498-1#3/ 14.01.2020 ХИДАЕТ ЧАВУШ ЖИЛИЩНА СГРАДА XI-1289 (ПРЕДХ. XI-233) 39 83106.501.1289 (ПРЕДХОДЕН 83106.501.233) ШЕЙНОВО V ОЕСУТ
11 2020/01/16 168-6313-1/ 14.01.2020 "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, "АРКОМАТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900-2100 MHz №SZR0379.A000 "ARKOMAT" НА "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, РАЗПОЛОЖЕНА В СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ С ИД. 35167.501.7029.1 И 35167.501.7029.2 XI-7029 470 35167.501.7029 КАЗАНЛЪК III ДОКЛАД
12 2020/01/17 1383-16#4/ 17.01.2020 ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА "ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ДЕМЕНЦИЯ "ДИМИТЪР ПАПАЗОВ №2", ПРЕДСТАВЛЯВАЩ ВТОРИ ЕТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА С ИД. 35167.501.7265.12 II-7265 490 35167.501.7265 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
13 2020/01/20 168-1256-60#1/ 17.01.2020 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОДО" V-5904 172 35167.502.5904 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
14 2020/01/20 168-1256-96#3/ 17.01.2020 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ" II-42 41 35167.502.5095 И 35167.502.5134 КАЗАНЛЪК IV ОЕСУТ
15 2020/01/21 194-Б-554-1#3/ 16.01.2020 БЛАГОВЕСТ БАКАЛОВ ЖИЛИЩНА СГРАДА III-406 39 ДУНАВЦИ V ОЕСУТ
16 2020/01/21 194-З-242-1#8/ 17.01.2020 ЗЮЛФИЕ ЧЕЛИК ЖИЛИЩНА СГРАДА Х-361 15 ДОЛНО ИЗВОРОВО V ОЕСУТ
17 2020/01/23 194-Я-558-1/ 20.01.2020 ЯНА НИКОЛОВА ПЛЪТНА ОГРАДА VIII-123 16 КРЪН VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
18 2020/01/27 194-Щ-17-1/ 23.01.2020 ЩЕРЬО ЩЕРЕВ ПЛЪТНА ОГРАДА 27499.61.9 ЕНИНА VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
19 2020/01/28 168-1256-63#3/ 27.01.2020 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "НАВЕС БАРБЕКЮ" III-160 23 ГОЛЯМО ДРЯНОВО V ОЕСУТ
20 2020/01/29 168-1256-79#2/ 27.01.2020 "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "РАЗШИРЕНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЦЕХ ЗА ЗАМРАЗЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ, ОЛОДОВЕ И ПОЛУФАБРИКАТИ" 35167.302.10 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
21 2020/01/29 194-К-1345-2#2/ 28.01.2020 КОЛЬО ДИМОВ НАВЕС И СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР III-199 25 ГОРНО ИЗВОРОВО VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
22 2020/01/29 194-К-1345-1#2/ 28.01.2020 КОЛЬО ДИМОВ ПЛЪТНА ОГРАДА III-199 25 ГОРНО ИЗВОРОВО VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
23 2020/01/30 194-М-3907-3#2/ 27.01.2020 МИНЧО МИНЧЕВ ЖИЛИЩНА СГРАДА III-769 69 БУЗОВГРАД V ДОКЛАД
24 2020/01/30 194-Т-1639-2#3/ 29.01.2020 ТЕОДОРА СТЕРИКОВА, СНЕЖАНА НЕДЯЛКОВА, МИЛКО ПЕТРОВ, ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ГРУПОВ ГАРАЖ (НАДЗЕМЕН) С 5 БРОЯ ГАРАЖНИ КЛЕТКИ I 212 35167.504.843 КАЗАНЛЪК V ДОКЛАД
25 2020/02/05 122-51-1#2/ 30.01.2020 ЦЪРКОВНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ "Вмчк ДИМИТЪР СОЛУНСКИ" ПЛЪТНА ОГРАДА X 47 ДУНАВЦИ VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
26 2020/02/07 168-5496-2#2/ 25.10.2019 "ШИЛЕ" ООД ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС - 5 БРОЯ МАГАЗИНИ II-8708 228 35167.504.8708 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
27 2020/02/10 168-342-1/ 03.02.2020 "СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК: ПОДОБЕКТ: "ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА ГР. КРЪН - ЕТАП 2019-2029 ТТР 8С 5.1.2019-2029"; ПОДОБЕКТ: "ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА С.ЕНИНА - ЕТАП 2019-2029 ТТР 8С 5.2.2019-2029" КРЪН ЕНИНА II ДОКЛАД
28 2020/02/11 194-К-3856-1#3/ 10.02.2020 КЯЗИМ КЯЗИМ МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ (ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ) IV-283 24 РЪЖЕНА V ОЕСУТ
29 2020/02/11 194-К-3526-2#4/ 28.01.2020 КЪНЧО ПАПАЗОВ, ВЕНЕЛИНА ПАПАЗОВА ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН С ИД. 35167.502.3425.1.19 В "БАНКОВ ОФИС" НА РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) II 170 35167.502.3425 КАЗАНЛЪК IV ДОКЛАД
30 2020/02/12 194-М-712-1#2/ 06.02.2020 МАРИН МАРИНОВ, ДИНКО МАРИНОВ ПЛЪТНА ОГРАДА VII-302 2 ОВОЩНИК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
31 2020/02/12 194-М-2560-1#3/ 06.02.2020 МИЛЕН ДИМИТРОВ 1. ГАРАЖ, 2. ПЛЪТНА ОГРАДА XV-282 31 ОВОЩНИК V ОЕСУТ
32 2020/02/12 168-6709-1#4/ 05.02.2020 "БЮ КЛУБ"ЕООД ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩА "РАБОТИЛНИЦА ЗА СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ" В "СМЕСЕНА СГРАДА СЪС СТАИ ЗА ГОСТИ И ЖИЛИЩЕ" ПОЕТАПНО: ЕТАП I-ВИ: СТАИ ЗА ГОСТИ; ЕТАП II-РИ: ЖИЛИЩЕ VIII-247 54 БУЗОВГРАД V ОЕСУТ
33 2020/02/13 194-В-3237-2#5/ 07.02.2020 ВАНЯ КОЛЕВА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ XXII-3933, 3934 44 35167.502.15 КАЗАНЛЪК V ОЕСУТ
34 2020/02/18 194-Р-2026-2#2/ 06.02.2020 РАБИЕ АСАН ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ СЪС СКЛАД И БАРБЕКЮ VIII-327 9 ЧЕРГАНОВО V ДОКЛАД
35 2020/02/25 168-353-1/ 12.02.2020 "СУПЕРАБРАЗИВ" ЕООД, ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 1. РИБАРНИК ЗА СОБСТВЕНИ НУЖДИ, 2. ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, 3. ОТВОДНИТЕЛЕН КАНАЛ III-3164 - ЗА РИБАРНИК 36А 27499.501.3164 ЕНИНА IV ДОКЛАД
36 2020/02/26 168-4343-1#2/ 18.02.2020 "ИВАСТЕН"ООД КОТЕЛНО НА ПРИРОДЕН ГАЗ I-605 56 27499.501.2145 ЕНИНА V ДОКЛАД
37 2020/02/27 192-329-1#2/ 24.02.2020 ИВАН ИВАНОВ ПЛЪТНА ОГРАДА XXIII-3985 48 35167.502.3985 КАЗАНЛЪК VI ЧЛ. 147 ОТ ЗУТ
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273