одобрен

Информация за броя на регистрираната на територията на област Перник земеделска, горска техника и машини за земни работи към 31.12.2019 г.

Уникален идентификатор:  3b366918-1dab-4bb3-b8b4-a3cc25a52896

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 10:40:24
  • Създаден от: emiliya_manolova
  • Последна промяна: 2020-02-14 10:40:24

Вид техника

Регистрирана техника /брой/

Верижни трактори 81
Колесни трактори 1053
Самоходни шасита 5
Друга самоходна техника 440
Тракторни ремаркета: 357
в т.ч. с общо предназначение 196
със спец. предназначение 161
Горска техника 22
Зърнокомбайни 190
Самоходни силажокомбайни 14
Други самоходни машини 46
Машини за сеидба и садене 280
Машини за торене и растителна защита 172
Фуражоприбиращи и фуражопреработващи 295
Почвообработващи 1070
Сушилни и други 2
Зърно и семепочистващи 22
Машини за поливане 58
Горска техника 183