одобрен

SEBRA-MF-2020-06-24

Уникален идентификатор:  3b638052-bbd9-4573-a906-412aa3a451f7

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-26 13:15:02
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-26 13:15:02

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 24.06.2020 - 24.06.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 433 584719.46
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 4529.21
10 xxxx Издръжка 121 1238460.94
Общо:  560 1827709.61
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1120409.22
Общо:  8 1120409.22
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 432 284441.85
Общо:  432 284441.85
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 300277.61
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 4529.21
10 xxxx Издръжка 32 12294.24
Общо:  39 317101.06
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 24.06.2020 - 24.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 81 105757.48
Общо:  81 105757.48