одобрен

Списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват първично производство на фуражи и свързаните с това дейности

Уникален идентификатор:  3b7c7b24-2a78-4cf1-93c3-67fa78cbbda3

Описание:

Списък на регистрираните земеделски стопани, подали декларация за производство на първични фуражи съгласно условията на Наредба No 3 от 29.01.1999 г. - данните са подадени от ОД "Земеделие" и актуални към 31.07.2019 г.

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-04 10:31:23
  • Създаден от: s.minkov
  • Последна промяна: 2019-10-07 14:23:05
  • Последно променил: dimitar_nikolov
записа на страница

ОБЛАСТ НА РЕГИСТРАЦИЯ

АДРЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ

ФИРМА

ТРИТЕ ИМЕНА

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

ТРЕВНИ КУЛТУРИ

СИЛАЖИ/ СЕНАЖИ

ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ

МЛЯКО

ПРОИЗВОДСТВО НА СИЛАЖИ (С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛАЖНИ ДОБАВКИ) ЗА НУЖДИТЕ НА СОБСТВЕНАТА ФЕРМА

СМЕСВАНЕ НА ФУРАЖИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОБСТВЕНАТА ФЕРМА (БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ И ПРЕМИКСИ)

Търговище с. Петрино КАМЧИЯ 30 - Фатме Ахмедова Велиева ДА ДА
Велико Търново гр. Полски Тръмбеш "Оборище" № 42 - Мартин Семов Иванов ДА
Търговище гр. Омуртаг ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 15 ЕТ.1 АП.5 - Мустафа Мустафов Рашидов ДА
Стара Загора гр. Раднево ул. "Любен Каравелов" 13 А - Михаел Русев Русев ДА
Видин гр. Белоградчик бул. "Съединение" 25 - Ангел Младенов Петров ДА ДА
Плевен с. Вълчитрън Братя миладинови 24 - Калоян Митков Тодоров ДА
Шумен с. Вълнари ул. Ален мак №2 - Фетие Али Неджиб ДА ДА
Сливен гр. Сливен кв. "Даме Груев" бл,21 вх. А ап.4 - Веселин Радославов Радев ДА
Добрич гр. Тервел ВАСИЛ ЛЕВСКИ 11 - Иван Ангелов Иванов ДА
Търговище с. Змейно ул. Мадан 2 - Якъб Хасан Камбер ДА
Пазарджик с. Звъничево 3№12 - Ангел Димитров Стоименов ДА ДА ДА
Варна с. Кривня - ЗК КРИВНЯ Иван Кирчев Иванов ДА ДА
Плевен гр. Кнежа "ДИМИТЪР БУТАНСКИ"№60вх.Б,ет.3,ап3 - Захари Цветанов Бурдиняшки ДА ДА
Благоевград с. Сливница - - Крум Николов Георгиев ДА
Сливен гр. Сливен МИР 2-А - Николета Димитрова Атанасова ДА ДА
Шумен с. Тодор Икономово ул. Девети септември №34 - Наджие Вехби Юсуф ДА ДА
Сливен с. Тополчане Черно море 6 - Люца Василева Попова ДА
Сливен с. Блатец - - Николай Станков Паскалев ДА ДА
Сливен гр. Кермен УЛ. Кирил и Методии 3 - Митко Радев Митев ДА
Търговище с. Камбурово Ангел Кънчев 4 - Любомир Серафимов Костадинов ДА ДА ДА ДА
Пловдив гр. Клисура 20-ти Април 43 - Цветана Василева Милова ДА ДА
Търговище гр. Омуртаг ТИМОК 1 ЕТ.1 АП.3 - Стефка Петрова Милева ДА ДА ДА
Търговище гр. Омуртаг Александър Стамболийски 22 - Тюлин - Фърънджъ ДА
Пловдив гр. Садово Райчо Кирков №15 - Гергина Йорданова Динчева ДА