одобрен

Списък на регистрираните земеделски стопани, които извършват първично производство на фуражи и свързаните с това дейности

Уникален идентификатор:  3b7c7b24-2a78-4cf1-93c3-67fa78cbbda3

Описание:

Списък на регистрираните земеделски стопани, подали декларация за производство на първични фуражи съгласно условията на Наредба No 3 от 29.01.1999 г. - данните са подадени от ОД "Земеделие" и актуални към 31.07.2019 г.

Текуща версия: 6

Показвана версия: 6

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-04 10:31:23
  • Създаден от: s.minkov
  • Последна промяна: 2020-09-01 16:03:04
  • Последно променил: dimitar_nikolov
записа на страница

ОБЛАСТ НА РЕГИСТРАЦИЯ

АДРЕС ПО РЕГИСТРАЦИЯ

ФИРМА

ТРИТЕ ИМЕНА

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

БОБОВИ КУЛТУРИ

ТРЕВНИ КУЛТУРИ

СИЛАЖИ/ СЕНАЖИ

ДРУГИ ФУРАЖНИ КУЛТУРИ

МЛЯКО

ПРОИЗВОДСТВО НА СИЛАЖИ (С ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИЛАЖНИ ДОБАВКИ) ЗА НУЖДИТЕ НА СОБСТВЕНАТА ФЕРМА

СМЕСВАНЕ НА ФУРАЖИ ЗА НУЖДИТЕ НА СОБСТВЕНАТА ФЕРМА (БЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ И ПРЕМИКСИ)

Варна гр. Долни чифлик "Сокачев" № 4 ПГСС "ИВАН ВЛ. МИЧУРИН" Вълко Дончев Вълков ДА ДА ДА ДА
Варна с. Стефан Караджа - ПГ по земеделие и горско стопанство Илхан Муса Алибрям ДА ДА ДА
Враца гр. Мизия Дафинка Чергарска 1 Скът-Мизия АД Анна Светлинова Илчовска ДА ДА ДА
Враца гр. Бяла Слатина " П.Волов" 2 ПАГ " Никола Йонков Вапцаров" Йордан Бейков Йорданов ДА
Пазарджик с. Мало Конаре СТОПАНСКИ ДВОР ПРОГРЕС 92 Виолета Петрова Минекова ДА
Пазарджик гр. Пазарджик "ЦАРИЦА ЙОАННА" № 4 ПГСС "ЦАРИЦА ЙОАННА" Георги Илиев Гатев ДА ДА ДА
Пловдив с. Караджово ул. Втора, 24 ППЗК Прогрес Тодора Атанасова Ралова ДА ДА
Пловдив с. Кръстевич Стопански двор КООПЕРАЦИЯ СЕЯЧ Даниела Йорданова Пиронкова ДА
Пловдив гр. Садово Дружба № 2 ИРГР "К. Малков" Катя Спасова Узунджалиева ДА ДА ДА
Пловдив гр. Пловдив БУЛ МЕНДЕЛЕЕВ №12 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ Христина Георгиева Янчева ДА ДА ДА
Русе гр. Бяла "Стефан Стамболов 46 "ГПК НАРКООП-БЯЛА" Иван Петров Ангелов ДА ДА
Сливен с. Мокрен ул. Г.Аврамов 30 ПК "ЗЕМЕДЕЛЕЦ" Емил Иванов Енчев ДА ДА ДА
София град гр. София Климент Охридски №10 ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ Иван Александров Илиев ДА ДА ДА ДА ДА
София град гр. София бул."Витоша" № 146 вх.Б ет.5 "Мениджмънт Бизнес Машин"ООД Павел Стоянов Петров ДА ДА
Добрич гр. Генерал Тошево с. Петлешково, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич Добруджански земеделски институт Илия Иванов Илиев ДА ДА ДА ДА ДА
Търговище с. Камбурово Палатица 99 ТУС Хасан Мехмед Мехмед ДА ДА ДА ДА
Търговище гр. Попово "РАКОВСКА" 1 ПГСС "НИКОЛА ПУШКАРОВ" Теменуга Иванова Тодорова ДА ДА ДА
Ямбол гр. Ямбол КВ ТРАКИЯ 25 ЗК НОВА ИДЕЯ Стефан Иванов Чолаков ДА ДА ДА ДА ДА
Ямбол с. Ботево "Христо Ботев" Кооперация "Единство" Ангел Петков Русев ДА ДА ДА
Сливен гр. Нова Загора "Георги Бенковски" №2Г-А-2-4 - Желязко Станиславов Русев ДА ДА ДА
Велико Търново гр. Свищов "ЧЕРНИ ВРЪХ" 77, БЛ. 14, ЕТ. 4, АП. 20 - Невена Владимирова Стойчева ДА ДА
Шумен гр. Шумен ул. Охрид №34 ет.4 ап.8 - Каан Недрет Шукри ДА ДА
Благоевград гр. Благоевград ж.к. Струмско център 13, ет. 6 - Кирил Александров Николов ДА
Сливен с. Млекарево - - Иван Райков Иванов ДА ДА
Показва 1 до 25 от общо 8248 записа