одобрен

Приложение 2 на ПЛС от 02.11.2018

Уникален идентификатор:  3ba67a30-6157-454c-84aa-5ce8f342807d

лекарства реимбурсиране

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-11-14 16:29:23
  • Създаден от: georgi_sivchev
  • Последна промяна: 2018-11-22 20:36:40
  • Последно променил: migrate_data
