одобрен

29.11.2019 г. - Данни за периода от 00:00 часа до 24:00 часа

Уникален идентификатор:  3bcf9434-9395-4a30-a86d-2639d91c02dd

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-02 17:19:24
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2019-12-02 17:19:24

Населено място / Пункт

SO2

NO2

ФПЧ10

CO

O3

ПС за СЧН ПС за СДН ПС за СЧН ПС за СДН 8ч норма ПИН
350.0 µg/m3 125.0 µg/m3 200.0 µg/m3 50.0 µg/m3 10.0 mg/m3 180.0 µg/m3
Бургас - кв. Долно Езерово 1.01
Девня - Изворите 1.08
Варна - СОУ Ангел Кънчев 1.52
Пловдив - ж.к. Тракия 1.18