одобрен

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ ОТ ОПФ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ - 2018

Уникален идентификатор:  3bfc510e-1288-413b-bd2c-e26c5fdff005

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-10 09:02:18
  • Създаден от: nikolay_bochukov
  • Последна промяна: 2019-05-10 09:02:18

Населено място

Масиви с пасища, мери и ливади за индивидуално ползване

Масиви с пасища, мери и ливади за общо ползване

1 гр. Благоевград Няма заявени имоти 6, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 35, 36, 45, 53 57, 62, 71, 76, 78, 87, 90, 91, 102, 123
2 с. Церово Няма заявени имоти „0" масив - имоти 862, 864, 865, 872, 916, 882, 907, 908,
3 с. Изгрев Няма заявени имоти „0" масив - имоти 61, 62, 66, 73, 146
4 с. Еленово Няма заявени имоти „0", 8, 19, 21, 22, 25, 31
5 с. Делвино Няма заявени имоти 1, 2, 9, 17, 22, 25, 28, 29, 38
6 с. Марулево 10, 11, 14 10
7 с. Горно Хърсово 11, 10 56
8 с. Бистрица „0", 65, 105, 392, 393, 469 17, 19, 20, 27, 29, 32, 38, 39, 43, 49, 50, 52, 55, 57, 70, 74, 75, 77, 82, 90, 97, 99, 106, 123, 133, 134, 144, 146, 150, 183, 190, 199, 208, 273, 287, 293, 307, 313, 320, 330, 357, 388, 411, 419, 436, 440, 442, 899
9 с. Дъбрава Масив „0" 3, 4, 12, 13, 63, 64, 67, 77, 114, 119
10 с. Рилци Няма заявени имоти 10, 13, 26, 32
11 с. Бело поле Няма заявени имоти „0", 1, 22, 29, 30, 32
12 с. Зелен дол Няма заявени имоти 53, 63
13 с. Селище Няма заявени имоти 21, 55, 76, 79, 81, 84, 88, 90, 92, 94
14 с. Логодаж Няма заявени имоти 2, 7, 13, 14, 16, 22, 25, 45, 47, 48, 51, 57, 58, 61, 68, 79, 85, 86, 90, 109, 110, 136, 144, 145, 149, 153, 170, 188, 190, 207, 222, 225, 246, 582
15 с. Дренково Масив „0", 1, 108 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 26, 29, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 62, 75, 78, 79, 80, 84, 88, 90, 92, 94, 97, 99, 103, 104, 109, 111, 112, 115, 116, 121, 123, 129, 131
16 с. Обел Няма заявени имоти няма
17 с. Клисура Няма заявени имоти Масив „0"
18 с. Българчево Няма заявени имоти 2, 35, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 59, 61, 66, 67, 74, 76, 77, 78, 80, 84, 85, 88, 93, 97, 98, 100, 102, 103, 110, 111
19 с. Бучино „0" 3, 4, 5, 10, 16, 33, 43, 45, 53, 56, 57, 59, 63, 69
20 с. Лисия Няма заявени имоти няма
21 с. Мощанец Няма заявени имоти няма
22 с. Покровник Масив „0", 1 21, 24, 32, 33, 42, 49, 76, 90, 210, 211, 214, 215, 217, 221
23 с. Падеш 73, 118, 119, 120, 121 45, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 77, 81, 82, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 103, 108, 113, 115, 116, 124, 125, 128, 136, 141
24 с. Лешко 29, 34, 39, 57,61 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 25, 27, 35, 36, 40, 41, 43, 51, 62, 66, 69, 79, 71, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 88
25 с. Габрово Няма заявени имоти 4, 5, 11, 19, 21, 24, 32, 39, 40, 44, 50, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 72
26 с. Дебочица 38, 42 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 92, 93