Набор от данни:  Язовири-регистър

одобрен

Регистър на язовирите

Уникален идентификатор:  3c0b08dd-3e2a-4f09-93c3-e816d19809d8

Описание:

Регистър на язовирите

Язовири-регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-03-19 16:24:39
  • Създаден от: valentina_valkova
  • Последна промяна: 2019-03-19 16:24:39

Моля имайте предвид, че това е извадка от първите 3000 символа на ресурса


Списък на язовирите на територията на
Община - Стралджа

 Язовир, населено място

 

Площ

дка

Им. №

Собственик

Документ за собственост

1

2

3

4

5

7

 

 

 

 

 

 

1

Иречеково

96,7

000104

 

Община Стралджа

АПОС №64/03.12.98 г.

2

Люлин

72,6

000014

Община Стралджа

АПОС №70/04.12.98г.

3

Каменец

43

000019

Община Стралджа

АПОС №68/03.12.98г

4

Чарда

178

000075

Община Стралджа

АПОС №77/04.12.98г

5

Поляна

87,4

000276

Община Стралджа

АПОС №53/09.11.98г

6

Първенец

190.40

000121

Община Стралджа

АПОС №347/20.03.2000 г.

 

7

 

Маленово

 

43,700

 

000204

Община Стралджа

АПОС №381/22.06.2000г.

 

8

Маленово

234,992

000187

Съсобст.с Карнобат

 

АПОС №345/20.03.2000г.

 

9

 

Тамарино

 

43,881

 

000104

 

Община Стралджа

АПОС №75/04.12.98г

10

 

Тамарино

 

124,

096

 

000102

Община Стралджа

АПОС №76/04.12.98г

 

11

 

Богорово

 

136,8

 

 

 

000177

 

 

Община Стралджа

АПОС №57/09.11.98г

12

 

Богорово

 

8.759

7.958

 

000137

000163

Община Стралджа

АПОС №2037/07.04.2015г.

АПОС №2036/07.04.2015г.

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Леярово

 

81,5

 

000026

43615.40.26

Община Стралджа

АПОС №1720/02.11.2012г.

 

14

 

Джинот

 

101,5

 

000208

Община Стралджа

АПОС №55/09.11.98г

15

 

Джинот

 

14,1

 

000149

Община Стралджа

АПОС №135/04.03.99г.

16

 

Джинот

 

5,5

 

000219

Община Стралджа

АПОС №134/04.03.99г.

 

17

 

Джинот

 

43

 

000099

Община Стралджа

.

АПОС №129/03.02.99г.

 

18

 

Джинот

 

5.00

 

000048

 

Община Стралджа

По КВС имота се води нива

 

19

Джинот

16.00

000102

 

Община Стралджа

АПОС №54/09.11.99г.

20

 

Джинот

21.979

 

000156

Община Стралджа

АПОС №136/04.03.99г.

 

 

21

 

Люлин

 

 

 

26.00

 

 

 

 

000082

 

 

Община Стралджа

АПОС №71/04.12.98г

 

22

 

Войника

 

140.63

 

000136

Община Стралджа

АПОС №72/04.12.98г.

 

23

 

Войника

 

57.600

 

000150

Община Стралджа

АПОС №73/04.12.98г.

24

Войника

18.619

000146

Община Стралджа

В процедура на съставяне

АОС

 

Войника

 

 

000131

 

 

 

 

25

 

Правдино

 

 

5,5

 

000108

 

Община Стралджа

 

АПОС №1736/20.03.2013г

 

26

 

Правдино

 

10

 

000087

 

Община Стралджа

АПОС №1735/20.03.2013г

27

 

Правдино

 

89

 

000008

 

Община Стралджа

АПОС №8/03.12.98г

28

 

Правдино

 

4,3

 

000530

 

Община Стралджа

АПОС №1737/20.03.2013г

29

 

Правдино

 

5,4

 

000070

 

Община Стралджа

АПОС №1734/20.03.2013г

 

30

 

Иречеково

 

59,618

 

000100

 

Община Стралджа

АПОС №63/03.12.98г.

30

 

Иречеково

 

59

 

000264

 

Община Стралджа

АПОС №3/03.12.98г.

31

 

Иречеково

 

59

 

000172

 

Община Стралджа

АПОС №66/03.12.98г.

32

 

Недялско

 

80.00

 

000270

 

Община Стралджа

АПОС №60/09.11.98г.

33

 

 

 

Недялско

 

32,5

 

000268

 

Община Стралджа

АПОС №61/10.11.98г.

34

 

Недялско

 

34,235

 

000255

 

Община Стралджа

АПОС №59/09.11.98г.

Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте