Автор: Veselin Zlatev

непроверен

Регистър на издадените разрешителни за строеж

Уникален идентификатор:  3c32f742-fad8-442c-9c5b-e047f0512133

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-03-08 14:34:52
  • Създаден от: veselin_zlatev
  • Последна промяна: 2019-03-08 14:34:52