одобрен

Регистър на обектите с обществено предназначение в област Варна

Уникален идентификатор:  3c4cc788-e0bd-4427-90a8-509f8111735e

варна здравеопазване обекти с обществено предназначение

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-28 15:54:40
  • Създаден от: dimitrinka_atanasova
  • Последна промяна: 2019-11-28 15:54:40
записа на страница

Индивидуален регистрационен номер на обекта

Дата на регистрацията

Обект / Транспортни средства

Видове дейности, които ще се извършват (в обекта или с транспортните средства)

Данни за лицето, открило обект с обществено предназначение

Заличаване на регистрация

Промени в колони 1-13

Забележки по вписаните обстоятелства

Наименование (Брой и вид на транспортните средства) Адрес (на обекта или на местодомуването на транспортните средства) Община (район) Име ЕИК Адрес на управление Община (район) Дата Номер на заповед Основание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0316000001 18.4.2005 Фризьорски салон гр.Варна ул.Бдин Варна Обслужваща дейност ЕТ Красимир Шаренков - Кимба Ф.Д. 900 / 2003 Варна ул.Мир Варна 08-04-2011 ДЗК 153 Заличен, прекратена дейност ДЗК 153/08-04-2011
********** 18.4.2005 Транспортно средство със специално предназначение за превоз на сладкарски изделия Специализирана транспортна дейност ЕТ Селена - 10 - Жеко Жеков Ф.Д. 7531 / 1992 Варна ул.Г.Кирков Варна от 2011г. заличен, на осн.Наредба 9 на осн. ДВ бр.38 от 2011г.
0316000003 18.4.2005 Козметичен салон гр. Варна ул.Иларион Макариополски Варна Обслужваща дейност ООД Стил Консулт Ф.Д. 2221 / 2002 Варна кв.Чайка Варна 2013-01-15 ДЗК 61 Заличен, прекратена дейност ДЗК 61/15-01-2013
0308000004 19.4.2005 Хотел Сити Марк гр. Варна ул.Фр.Шопен / пл.Независимост Варна Туристическа дейност ЕООД Цуцоманов Ф.Д. 195 / 2002 Варна ул.Панайот Волов Варна 19-05-2006 ДЗК 637 Заличен, Прекратена дейност ДЗК 637 / 19-05-2006
0331000005 19.4.2005 Училища - Средно училище Васил Левски гр. Вълчи дол, ул. Георги Димитров 1 Вълчи дол Учебна дейност СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ЕИК 000082264 гр. Вълчи дол ул. Георги Димитров 1 Вълчи дол Промени в к.3,4,7,8 от 1.03.2017
0308000006 19.4.2005 ХОТЕЛ Перуника гр. Варна к.к.Златни пясъци Варна Туристическа дейност ЕТВИЙОР - ВИОЛЕТА КРЪСТЕВА Ф.Д. 444 / 1994 Варна ул.Братя Шкорпил Варна 2013-06-28 ДЗК 420 Заличен, промяна на данни ДЗК 420/28-06-2013
0310000007 19.4.2005 Почивна станция Енерго - 2 гр. Варна к.к.Златни пясъци Варна Туристическа дейност НЕК - ЕАД Ф.Д. 29869 / 1991 София ул.Триадица София 2018-09-12 ДОЗ 303 Заличен, прекратена дейност
0317000008 19.4.2005 Пункт за индивидуално пране гр. Варна к.к.Златни пясъци Варна Обслужваща дейност ЕТИланда - груп Илиян Илиев Ф.Д. 4470 / 1999 Варна ул.Дойран Варна 2011-09-09 ДЗК 363 Заличен, прекратена дейност ДЗК 363/09-09-2011
0329000009 19.4.2005 Обединено детско заведение №8 Лястовичка гр. Варна кв.Възраждане Варна Отглеждане и възпитание на деца ОДЗ № 8 общ.с-ст/публична/ Варна кв.Възраждане Варна
0308000010 19.4.2005 ХОТЕЛ Тинтява гр. Варна к.к.Златни пясъци Варна Туристическа дейност HUN - EX KFT Унгария Варна к.к.Зл.пясъци, представител: Радослав Филчев Варна
0308000011 20.4.2005 Хотел Бриз 1 гр. Варна м-ст Св.Никола Варна Туристическа дейност Хермес Бул ООД Ф.Д. 1477 / 2001 Варна ул.Цоньо Тодоров Варна 28-06-2007 ДЗК 867 Заличен, Прекратена дейност ДЗК 867/28-06-2007
********** 21.4.2005 ХОТЕЛ МУСАЛА ПАЛАС гр. Варна ул. Мусала Варна Туристическа дейност ВАРИМПЕКС ООД Ф.Д. 3170 / 2000 Варна ул. Княз Дондуков Одесос 2014-11-20 ДЗК 649 Заличен, прекратена дейност ДЗК 649/20-11-2014
0308000013 21.4.2005 Хотел Еника гр. Варна ул. Стефан Караджа Варна Туристическа дейност ДЕ ООД Ф.Д. 2850 / 2004 Варна ул. Пирот Варна
0327000014 21.4.2005 Транспортно средство със специално предназначение за превоз на хляб Специализирана транспортна дейност ЕТ НЕДЕЛЧО СТАНЧЕВ - ДЕТЕЛИНА Ф.Д. 302 / 1999 Долни Чифлик ул. Дунав Горен Чифлик от 2011г. заличен, на осн.Наредба 9 на осн. ДВ бр.38 от 2011г.
0327000015 21.4.2005 Транспортни средства със специално предназначение за превоз на храни - 2 броя Специализирана транспортна дейност БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ ИЗВОРАД Ф.Д. 2918 / 2003 Варна ул. Мусала Варна от 2011г. заличен, на осн.Наредба 9 на осн. ДВ бр.38 от 2011г.
0331000016 21.4.2005 Oсновно училище Добри Чинтулов гр. Варна ул.Милосърдие Варна Учебна дейност ОУ Добри Чинтулов АКТ 11142 / 1971 Варна ул. Милосърдие Варна
0308000017 21.4.2005 ХОТЕЛ САНТА МАРИНА гр. Варна ул. Баба Рада Варна Туристическа дейност ДЕООД Ф.Д. 2850 / 2004 Варна ул. Пирот Варна
0316000018 21.4.2005 Фризьорски и козметичен салон гр.Варна к.к. Зл.пясъци, х-л Одесос Варна Обслужваща дейност ЕТХРИСТИНКА ДИЧЕВА Ф.Д. 799 / 2000 Добрич ж.к. Балик Добрич 12-05-2006 ДЗК 593 Заличен, Прекратена дейност ДЗК 593 / 12-05-2006
0316000019 21.4.2005 Бръснарски салон гр.Варна ул. Евлоги Георгиев Варна Обслужваща дейност Г. Саров физ. лице Варна ул. Евлоги Георгиев Варна
********** 21.4.2005 Целодневна детска градина Здравец гр.Вълчи дол ул. Родопи Вълчи дол Отглеждане и възпитание на деца ЦДГ Здравец АКТ 96 / 1998 Вълчи дол ул. Родопи Вълчи дол 2011-08-31 ДЗК 344 Заличен, прекратена дейност ДЗК 344/31-08-2011
0329000021 21.4.2005 Детска градина № 10 Карамфилче гр.Варна ул. Карамфил 13 Варна Отглеждане и възпитание на деца ДЕТСКА ГРАДИНА №10 КАРАМФИЛЧЕ ФД 85748 гр.Варна ул. Карамфил 13 Варна Промяна в к.3 и 7 15.09.2016
0316000022 21.4.2005 Бръснарски и козметичен салон гр.Варна ул. Ген.Георги Попов Приморски Обслужваща дейност ЕТ Мег-Ан - Адриана Стоянова Ф.Д. 2939/2002 Варна ул. Архитект Петко Момилов Варна 17-11-2005 ДЗК 994 Заличен, Прекратена дейност ДЗК 994 / 17-11-2005