одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Уникален идентификатор:  3c5a52cf-a9b1-43e0-9e78-cdf67a63fc51

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-06-13 11:28:20
  • Създаден от: nadezhda_gesheva
  • Последна промяна: 2019-06-13 11:28:20
Няма информация за показване