одобрен

Регистри на предприятията, които имат разрешения за ползване на ИООР - радиочестотен спектър за подвижна радиослужба - Персонално повикване

Уникален идентификатор:  3c674e4c-9a2d-4d9b-be95-dd2888b0b329

Описание:

Регистърът се актуализира ежедневно и за актуална информация може да се следи на адрес: http://crc.bg:8080/dpls/apex/f?p=923:13207:1888682384594827::NO::P13207_ADV,P13207_REGION_CONTROL,P13207_X:0,0,1

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2016-06-08 12:24:14
  • Създаден от: zasenova
  • Последна промяна: 2020-02-13 11:29:48
  • Последно променил: zasenova

ХОСПИС 50 ПЛЮС

ООД

1658

2010/10/21

2025/10/21

За собствени нужди

гр.

Перник

Перник

50 MHz

1