одобрен

SEBRA-MF-2020-02-11

Уникален идентификатор:  3c7dfa7c-d354-42ff-a255-73aeec401680

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 11:51:17
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-02-11 11:51:17

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 10.02.2020 - 10.02.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 90 903555
10 xxxx Издръжка 170 400527.32
88 xxxx Средства на разпореждане 3 86233.47
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 28 0
Общо:  291 1390315.79
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 14 0
Общо:  14 0
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 65 66130
10 xxxx Издръжка 8 149651
88 xxxx Средства на разпореждане 1 15406.27
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 14 0
Общо:  88 231187.27
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 60 19703.88
Общо:  60 19703.88
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 123370
10 xxxx Издръжка 42 51923.77
Общо:  45 175293.77
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 9650
Общо:  14 9650
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 702305
10 xxxx Издръжка 58 179198.72
88 xxxx Средства на разпореждане 1 27.2
Общо:  66 881530.92
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2100
10 xxxx Издръжка 2 49.95
Общо:  3 2149.95
Агенция по обществени поръчки ( 0100200002 ) Период: 10.02.2020 - 10.02.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 70800
Общо:  1 70800