одобрен

SEBRA-MF-2019-03-29

Уникален идентификатор:  3cdc6620-1192-430b-8ef6-452cbb6755b1

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-04 09:24:24
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-04 09:24:24

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 29.03.2019 - 29.03.2019

Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 235 412757.54
88 xxxx Средства на разпореждане 2 9908.16
90 xxxx Възстановени приходи 1 500
Общо:  238 423165.7
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 29.03.2019 - 29.03.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 27 37636.89
88 xxxx Средства на разпореждане 2 9908.16
Общо:  29 47545.05
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 29.03.2019 - 29.03.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 1820.3
Общо:  15 1820.3
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 29.03.2019 - 29.03.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 54 39946.87
Общо:  54 39946.87
Държавна комисия по хазарта ( 0100090008 ) Период: 29.03.2019 - 29.03.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 3022.27
90 xxxx Възстановени приходи 1 500
Общо:  5 3522.27
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 29.03.2019 - 29.03.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 134 329719.08
Общо:  134 329719.08
НКЖФ ( 0100140006 ) Период: 29.03.2019 - 29.03.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 612.13
Общо:  1 612.13