одобрен

Период: 2017г.

Уникален идентификатор:  3ce23ecf-688f-4092-877c-e21ea8aee9f4

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 16:13:38
  • Създаден от: deyan_delchev
  • Последна промяна: 2020-02-11 16:13:38

Номер

Дата на Регистрация

Относно

12-00-118 08.06.2017 8:50:34 УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ
28-00-82 08.06.2017 13:42:03 ДОПЪЛНИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ПУБЛИЧ. СЪСТЕЗАНИЕ
28-00-95 14.06.2017 13:10:54 Тръжни документи
28-00-139 05.07.2017 14:35:02 търг пътна мрежа
28-00-141 05.07.2017 16:25:42 участие в обществена поръчка за доставка на хранителни продукти
28-00-144 05.07.2017 16:52:14 обществена поръчка хранителни продукти
28-00-147 07.07.2017 12:07:00 ЗА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ
ОП-1 24.01.2017 15:06:23 Доставка на перилни, почистващи и дезинфекционни препарати
ОП-2 03.02.2017 15:45:53 Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Сунгурларе през 2017г.
ОП-3 28.02.2017 9:12:58 Публично състезание
Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Сунгурларе
ОП-4 11.04.2017 11:45:17 Изготвяне на инвестиционни проекти във връзка с кандидатстване на Община Сунгурларе пред "МИГ Котел-Сунгурларе-Върбица" и ПРСР 2014 - 2020г.
ОП-5 29.05.2017 14:02:28 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДВХД - с. Славянци, ДВХ - с. Лозарево, ДСП - гр. Сунгурларе и детските заведения на територията на община Сунгурларе
ОП-6 01.06.2017 13:38:25 Ремонт на част от уличната мрежа в населените места на община Сунгурларе - гр. Сунгурларе, с. Манолич, с. Съединение, с. Прилеп и с. Лозарево, както и ремонт на част от пътища от IV - класната пътна мрежа на Община Сунгурларе - BGS - 1265 - /III - 7306/ - Сунгурларе - Грозден - Лозица - граница - /Община Карнобат - Сунгурларе/ - Огнен - Искра - /I-6/ от км 0+000 до км 12+000, BGS - 2261/BGS - 1265 Лозица - Огнен/ - Терзийско от км 0+000 до км 1+400 и BGS - 2267 - /II - 73/ - Прилеп - ж. п. гара Завет - Завет - Съединение - /III - 7305/ - от км 9+370 до км 11+770, по 3 обособени позиции
ОП-7 25.08.2017 15:41:32 Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе
ОП-8 02.10.2017 8:19:53 Извършване на ремонтни дейности на територията на Община Сунгурларе по три обособени позиции
ОП-9 06.10.2017 10:00:32 Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на община Сунгурларе през 2017 - 2018г.
ОП-10 13.11.2017 10:28:17 Equipment and works: Supply of firefighting equipment - under the project "Joint actions for fire fighting", Sungurlare, BG
ОП-11 13.11.2017 14:01:11 Local open procedure for Supply “Equipment and works”: Supply of firefighting equipment under the project “Joint actions for fire fighting”
ОП-12 22.11.2017 9:24:40 Ремонт на кметство с. Садово, ЦДГ с. Манолич и изграждане на площад с. Чубра