одобрен

Регистър на категоризираните туристически обекти на територията на община Златарица към 10.2021 г.

Уникален идентификатор:  3cf27cd2-ee32-4a45-b1b7-b21e76372031

златарица категоризирани обекти община регистър туристически търговия РМС 436/2017

Текуща версия: 4

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-07-28 10:58:03
  • Създаден от: Stoeva
  • Последна промяна: 2021-12-02 08:36:20
  • Последно променил: Stoeva

№ по ред

№ на удостоверението

Вид на обекта

Наименование на обекта

Адрес на обекта

Категория на обекта

Капацитет на обекта

Собственик на обекта

ЕИК

Лице извършващо дейността в обекта

Срок на валидност на категорията

Входящ номер на заявлението за определяне на категорията

№ и дата на заповедта на категоризиращия орган за определяне на категорията, за отказ, за понижаване или прекратяване

Приложени принудителни административни мерки и санкции

Издаден дубликат на удостоверение за категория

1 00001 семеен хотел "Росица" с. Горско Ново село 3 звезди 1 апартамент 6 стаи 13 легла ЕТ ВРИС 104016444 ЕТ ВРИС 13.10.2005г. Безсрочно СА-01-02-3447/ 09.08.2005 № 2057/ 13.10.2005г. прекратена №182/30.03.2012
2 00002 ресторант-механа Росица с. Горско Ново село 2 звезди 48 места на закрито ЕТ ВРИС 104016444 Горски дом ЕООД 13.08.2012 Безсрочно СА-02-03-4136/ 18.07.2012 № 640/ 13.08.2012 прекратена № 1162/ 11.12.2017
3 00003 кафе-аперитив Енерджи гр. Златарица 2 звезди 50 места на закрито Национал ЕООД 104689202 Национал ЕООД 27.03.2008 Безсрочно СА-01-02-943/ 27.02.2008 №229/27.03.2008 прекратена № 851/ 14.10.2016
4 00004 снек-бар При министъра гр. Златарица 1 звезда 20 места на закрито Община Златарица 000133778 ЕТ Ей-Си-2000 27.3.2008 Безсрочно СА-01-02-944/ 27.02.2008 № 230/ 27.03.2008 прекратена № 852/ 14.10.2016
5 00005 кафе-аперитив Да-Да гр. Златарица 1 звезда 50 места на закрито ЗАРКО ЕООД 104664941 ЗАРКО ЕООД 27.03.2008 Безсрочно СА-01-02-1017/ 04.03.2008 № 231/ 27.03.2008 прекратена № 411/ 08.06.2016
6 00006 снек-бар Механата гр. Златарица 2 звезди 40 места /30 на закрито 10 на открито/ ЕТ ТАРА 104600367 ЕТ ТАРА 27.03.2008 Безсрочно СА-01-02-1023/ 04.03.2008 № 232/ 27.03.2008 прекратена № 853/ 14.10.2016
7 00007 кафе-аперитив Дани гр. Златарица 1 звезда 20 места на закрито ЕТ ТИТИ 104034773 ЕТ ТИТИ 27.03.2008 Безсрочно СА-01-02-1074/ 07.03.2008 № 233/ 27.03.2008 прекратена № 885/ 20.10.2016
8 00008 снек-бар Стиви гр. Златарица 1 звезда 40 места на закрито И. Б. ЕТ Стефан Стефанов-99 27.03.2008 Безсрочно СА-01-02-1075/ 07.03.2008 № 234/ 27.03.2008 прекратена № 34/ 24.01.2011
9 00009 снек-бар Европа гр. Златарица 2 звезди 100 места /36 на закрито 64 на открито М. Й. ЕТ Стефан Стефанов-99 27.03.2008 Безсрочно СА-01-02-1096/ 07.03.2008 № 235/ 27.03.2008 прекратена № 886/ 20.10.2016
10 00010 снек-бар Офиса гр. Златарица 2 звезди 80 места /50 на закрито 30 на открито ЕТ ЖОРЖ 104041764 ЕТ ЖОРЖ 27.03.2008 Безсрочно СА-01-02-1288/ 18.03.2008 № 236/ 27.03.2008 прекратена № 890/ 20.10.2016
11 00011 пивница Брънзело ва гр. Златарица 1 звезда 12 места на закрито ЕТ Я. Б. 201017307 ЕТ Я. Б. 29.08.2011 Безсрочно СА-02-03-3700/ 13.07.2011 № 551/ 29.08.2011 прекратена № 1087/ 10.11.2017
12 00012 кафе-аперитив Николас гр. Златарица 1 звезда 24 места на закрито Й. Д. ЙОНИ 03.07.2012 Безсрочно СА-02-04-3319/ 15.06.2012 № 512/ 03.07.2012 прекратена № РД-12-472/ 18.10.2019
13 00013 снек-бар Долара гр. Златарица 2 звезди 40 места на закрито ЕТ ДИКХИ 104080755 ЕТ ДИКХИ 21.08.2008 Безсрочно СА-01-02-3654/ 01.07.2008 № 738/ 21.08.2008 прекратена № 891/ 20.10.2016
14 00014 кафе-аперитив Косера гр. Златарица 1 звезда 20 места на закрито СД Косерков и сие 104001531 СД Косерков и сие 21.08.2008 Безсрочно СА-01-02-3655/ 01.07.2008 № 739 /21.08.2008 прекратена № 926/ 31.10.2016
15 00015 кафе-аперитив Мак гр. Златарица 2 звезди 20 места на закрито Й. С. ЕТ МАК 21.08.2008 Безсрочно СА-01-02-3656/ 01.07.2008 № 740/ 21.08.2008 прекратена № 927/ 31.10.2016
16 00016 кафе-клуб Теди гр. Златарица 1 звезда 20 места на закрито С. Е. Лан Макс Нет ООД 03.07.2012 Безсрочно РД-02-22-3448/ 25.06.2012 № 513/ 03.07.2012 прекратена № РД-12-473/ 18.10.2019
17 00017 кафе-аперитив Старата върба гр. Златарица 2 звезди 36 места /16 на закрито 20 на открито С. Д. ЕТ Старата върба 22.10.2008 Безсрочно СА-01-02-5208/ 12.09.2008 № 945/ 22.10.2008 прекратена № 928/ 31.10.2016
18 00018 кафе-аперитив Микаела гр. Златарица 1 звезда 30 места на закрито ЕТ Микаела 104657585 ЕТ Микаела 22.10.2008 Безсрочно СА-01-02-5209/ 12.09.2008 № 946/ 22.10.2008 прекратена № 940/ 01.11.2016
19 00019 къща Росна вила с. Росно 2 звезди 5 стаи 14 легла Трансинженеринг-2001 ЕООД 104544452 Амбарица-Г.О ООД 21.04.2009 Безсрочно СА-01-06-1629/ 16.03.2009 № 273/ 21.04.2009 прекратена № 452/ 25.07.2011
20 00020 кафе-аперитив Джамбо гр. Златарица 1 звезда 20 места на закрито ЕТ Дилян Джамбазов 104545892 ЕТ Д. Д. 7.10.2009 Безсрочно СА-01-06-5244/ 31.08.2009 № 777/ 07.10.2009 прекратена № 1190/ 29.12.2016
21 00021 кафе-аперитив Инко гр. Златарица 1 звезда 50 места на закрито Н. К. ЕТ ИНКО- 17.09.2010 Безсрочно СА-02-08-3910/ 10.08.2010 № 790/ 17.09.2010 прекратена № 1086/ 10.11.2017
22 00022 кафе-аперитив Мими гр. Златарица 1 звезда 40 места на закрито И. Б. С. Г. ЕООД 15.02.2011 Безсрочно РД-02-11-171/ 10.01.2011 № 75/ 15.02.2011 прекратена № 106А/ 28.02.2018
23 00023 къща Росна вила с. Росно 1 звезда 5 стаи 14 легла Трансинженеринг-2001 ЕООД 104544452 Амбарица-Г.О ООД 30.08.2011 Безсрочно СА-07-02-3788/ 19.07.2011 № 554/ 30.08.2011 прекратена № 620/ 05.09.2018
24 00024 кафе-аперитив Родина с. Родина 1 звезда 20 места на закрито М. В. и Д. Й. РОДИНА-12 ЕООД 05.03.2012 Безсрочно СА-02-04-336/ 19.01.2012 № 128/ 05.03.2012 прекратена № 813/ 31.10.2018
25 00025 кафе-аперитив Национал гр. Златарица 1 звезда 50 места на закрито ЕТ Национал 104026431 ЕТ Национал 03.07.2012 Безсрочно СА-02-03-2499/ 11.05.2012 №511/03.07.2012 прекратена № РД-12-474/ 18.10.2019
26 00026 снек-бар Чановете гр. Златарица 1 звезда 100 места /70 на закрито 30 на открито/ Хипокредит АД 131241783 ЕТ Р. М.-2009 13.09.2012 Безсрочно СА-02-03-4504/ 09.08.2012 № 754/ 13.09.2012 прекратена № 814/ 31.10.2018
27 00027 кафе-сладкарница Елит гр. Златарица 1 звезда 50 места на закрито Е. А. ЕТ Елит 09.04.2013 Безсрочно СА-02-03-964/ 13.02.2013 № 273/ 09.04.2013 прекратена № 187/ 11.04.2018
28 00028 ресторант с национална българска кухня Балканъ с. Калайджии 1 звезда 150 места /124 на закрито 26 на открито ЕТ Елика 200355220 ЕТ Елика от 24.07.2015 до 24.07.2020 /5 години/ СА-КТТ-05-3088/ 25.05.2015 №698/24.07.2015
29 00029 къща за гости Балканъ 1 с. Калайджии 2 звезди 10 легла 5 стаи ЕТ Елика 200355220 ЕТ Елика от 24.07.2015 до 24.07.2020 /5 години/ СА-КТТ-05-3089/ 25.05.2015 №699/24.07.2015
30 00030 къща за гости Балканъ 2 с. Калайджии 2 звезди 4 легла 2 стаи ЕТ Елика 200355220 ЕТ Елика от 24.07.2015 до 24.07.2020 /5 години/ СА-КТТ-05-3090/ 25.05.2015 №700/24.07.2015
31 00031 къща за гости Балканъ 3 с. Калайджии 2 звезди 4 легла 2 стаи ЕТ Елика 200355220 ЕТ Елика от 24.07.2015 до 24.07.2020 /5 години/ СА-КТТ-05-3091/ 25.05.2015 №701/24.07.2015
32 00032 къща за гости Балканъ 4 с. Калайджии 2 звезди 4 легла 2 стаи ЕТ Елика 200355220 ЕТ Елика от 24.07.2015 до 24.07.2020 /5 години/ СА-КТТ-05-3092/ 25.05.2015 №702/24.07.2015
33 00033 къща за гости Балканъ 5 с. Калайджии 2 звезди 4 легла 2 стаи ЕТ Елика 200355220 ЕТ Елика от 24.07.2015 до 24.07.2020 /5 години/ СА-КТТ-05-3093/ 25.05.2015 №703/24.07.2015
34 00034 къща за гости Балканъ 6 с. Калайджии 2 звезди 10 легла 5 стаи ЕТ Елика 200355220 ЕТ Елика от 24.07.2015 до 24.07.2020 /5 години/ СА-КТТ-05-3094/ 25.05.2015 №704/24.07.2015
35 00035 кафе-аперитив Да-Да гр. Златарица 1 звезда 30 места на закрито ЗАРКО ЕООД 104664941 ЗАРКО ЕООД от 13.07.2016 до 13.07.2021 /5 години/ СА-КТТ-04-3604/ 03.06.2016 №496/13.07.2016
36 00036 кафе-аперитив Джамбо гр. Златарица 1 звезда 20 места /16 на закрито 4 на открито/ Д. Д. ЕТ Е. О.-И. от 17.03.2017 до 17.03.2022 /5 години/ СА-КТТ-02-477/ 23.01.2017 №183/17.03.2017
37 00037 кафе-аперитив Долара гр. Златарица 1 звезда 30 места /22 на закрито 8 на открито/ И. И. ЕТ ДИКХИ от 17.03.2017 до 17.03.2022 /5 години/ СА-КТТ-02-530/ 25.01.2017 №184/17.03.2017
38 00038 семеен хотел Балканъ с. Калайджии 2 звезди 14 апартамента 6 стаи 47 легла Трансинженеринг-2001 ЕООД 104544452 Амбарица-Г.О ООД от 17.03.2017 до 17.03.2022 /5 години/ СА-КТТ-04-559/ 26.01.2017 №185/17.03.2017
39 00039 снек-бар Балканъ с. Калайджии 1 звезда 20 места на закрито Трансинженеринг-2001 ЕООД 104544452 Амбарица-Г.О ООД от 17.03.2017 до 17.03.2022 /5 години/ СА-КТТ-09-558/ 26.01.2017 №186/17.03.2017
40 00040 кафе-аперитив Дани гр. Златарица 1 звезда 30 места /20 на закрито 10 на открито/ Н. М. Рен и Ко 2017 ООД от 11.08.2017 до 11.08.2022 /5 години/ СА-КТТ-05-3374/ 07.06.2017 №578/11.08.2017
41 00041 кафе-аперитив Косера гр. Златарица ул.„Радко Радославов” № 21 1 звезда 50 места /30 на закрито и 20 на открито/ С. К „Косерков” ЕООД от 18.12.2017 до 18.12.2022 /5 години/ СА-КТТ-05-6860/ 01.11.2017 № 1193/ 18.12.2017
42 00042 кафе-аперитив Кожухаря гр. Златарица ул.„Стефан Попов” № 94 1 звезда 50 места /32 на закрито и 18 на открито/ Н. К. ЕТ „ИНКО" от 18.12.2017 до 18.12.2022 /5 години/ СА-КТТ-05-6861/ 01.11.2017 № 1194/ 18.12.2017
43 00043 снек-бар Механата гр. Златарица ул.„Иван 1 звезда 40 места /30 на закрито и 10 на открито/ Й. Й. ЕТ „ТАРА" от 18.12.2017 до 18.12.2022 /5 години/ СА-КТТ-05-6862/ 01.11.2017 № 1195/ 18.12.2017
44 00044 снек-бар При министъра гр. Златарица 1 звезда 20 места /20 на закрито/ Община Златарица 000133778 ЕТ „Ей-Си-2000" от 18.12.2017 до 18.12.2022 /5 години/ СА-КТТ-05-7052/ 09.11.2017 № 1196/ 18.12.2017
45 00045 бистро Старата върба гр. Златарица 2 звезди 50 места /35 на закрито и 15 на открито/ С. Д. Хранима ЕООД от 13.09.2018 до 13.09.2023 /5 години/ СА-КТТ-05-4025/ 13.06.2018 № 640/ 13.09.2018
46 00046 стаи за гости Марчето гр. Златарица 1 звезда 3 стаи / 9 легла 1- 2 легла 1 - 3 легла 1- 4 легла М. У. ЕТ „ЕСММ" от 13.09.2018 до 13.09.2023 /5 години/ СА-КТТ-05-4285/ 13.06.2018 № 641/ 13.09.2018 прекратена № РД-12-112/ 02.01.2020 считано от 01.01.2020
47 00047 кафе-аперитив Росица с. Горско Ново село 1 звезда 50 места /38 на закрито 12 на открито/ Р. С. Славей ЕООД от 13.09.2018 до 13.09.2023 /5 години/ СА-КТТ-05-4286/ 25.06.2018 № 642/ 13.09.2018
48 00048 къща за гости Росна вила с. Росно 1 звезда 5 стаи 14 легла 1 - 4 легла 2 - 3 легла 2 - 2 легла Трансинженеринг-2001 ЕООД 104544452 Амбарица-Г.О ООД от 29.01.2019 до 29.01.2024 /5 години/ СА-КТТ-04-7534/ 05.11.2018 № РД-12-40/ 29.01.2019
49 00049 кафе-аперитив Мими гр. Златарица 1 звезда 40 места 20 на закрито 20 на открито ЕТ Медикамента 104079010 С. Г. ЕООД от 29.01.2019 до 29.01.2024 /5 години/ СА-КТТ-04-7826/ 16.11.2018 № РД-12-41/ 29.01.2019
50 00050 кафе-сладкарница Елит гр. Златарица 1 звезда 50 места /30 на закрито 15 на открито/ Е. А. ЕТ Елит от 04.04.2019 до 04.04.2024 /5 години/ СА-КТТ-05-615/ 24.01.2019 № РД-12-152/ 04.04.2019
51 00051 стаи за гости Росица с. Горско Ново село 1 звезда 4 стаи / 9 легла 3- 2 легла 1 - 3 легла Р. С. Славей ЕООД от 04.04.2019 до 04.04.2024 /5 години/ СА-КТТ-04-867/ 05.02.2019 № РД-12-153/ 04.04.2019 прекратена № 355/ 20.08.2019 считано от 01.09.2019
52 00052 кафе-аперитив Национал гр. Златарица 1 звезда 20 места /20 на закрито/ ЕТ Национал 104026431 ЕТ Национал от 30.01.2020 до 30.01.2025 /5 години/ СА-КТТ-03-8175/ 01.11.2019 № РД-12-142/ 30.01.2020
53 00053 кафе-клуб ЛанМакс Нет гр. Златарица 1 звезда 20 места /15 на закрито 5 на открито/ С.Е. ЛанМакс Нет ООД от 30.01.2020 до 30.01.2025 /5 години/ СА-КТТ-03-8177/ 01.11.2019 № РД-12-143/ 30.01.2020
54 00054 кафе-аперитив Николас гр. Златарица 1 звезда 20 места /16 на закрито 4 на открито/ Й.Д. Йони ЕООД от 30.01.2020 до 30.01.2025 /5 години/ СА-КТТ-03-8201/ 04.11.2019 № РД-12-144/ 30.01.2020
55 00055 кафе-аперитив Донка Стайкова гр. Златарица 1 звезда 20 места /6 на закрито 14 на открито/ М.Т. и А.С. ЕТ Донка Димитрова Стайкова от 19.03.2020 до 19.03.2025 /5 години/ СА-КТТ-03-9108/ 18.12.2019 № РД-12-201/ 19.03.2020
56 00056 кафе-аперитив Клуб Картел гр. Златарица 1 звезда 50 места /36 на закрито 14 на открито/ П.Г. ЕТ Дрянов 95-Руско Митков от 19.03.2020 до 19.03.2025 /5 години/ СА-КТТ-04-9753/ 18.12.2019 № РД-12-204/ 19.03.2020
57 00057 кафе-аперитив Дежа Вю гр. Златарица 1 звезда 30 места /24 на закрито 6 на открито/ Е.К. и П.К. Митков Корпорейшън ЕООД от 19.03.2020 до 19.03.2025 /5 години/ СА-КТТ-04-9821/ 19.12.2019 № РД-12-205/ 19.03.2020
58 00058 специализиран ресторант с национална българска кухня Балканъ с. Калайджии 1 звезда 150 места /100 на закрито и 50 на открито/ ЕТ Елика-Елица Гавазова 200355220 ЕТ Елика-Елица Гавазова от 22.06.2021 до 22.06.2026 /5 години/ СА-КС-05-1974/ 25.03.2021 № РД-12-253/ 22.06.2021
59 00059 къща за гости Балканъ 1 с. Калайджии 2 звезди 10 легла 5 стаи ЕТ Елика-Елица Гавазова 200355220 ЕТ Елика-Елица Гавазова от 22.06.2021 до 22.06.2026 /5 години/ СА-КС-05-1975/ 25.03.2021 № РД-12-254/ 22.06.2021
60 00060 къща за гости Балканъ 2 с. Калайджии 2 звезди 4 легла 2 стаи ЕТ Елика-Елица Гавазова 200355220 ЕТ Елика-Елица Гавазова от 22.06.2021 до 22.06.2026 /5 години/ СА-КС-05-1976/ 25.03.2021 № РД-12-255/ 22.06.2021
61 00061 къща за гости Балканъ 3 с. Калайджии 2 звезди 4 легла 2 стаи ЕТ Елика-Елица Гавазова 200355220 ЕТ Елика-Елица Гавазова от 22.06.2021 до 22.06.2026 /5 години/ СА-КС-05-1977/ 25.03.2021 № РД-12-256/ 22.06.2021
62 00062 къща за гости Балканъ 4 с. Калайджии 2 звезди 4 легла 2 стаи ЕТ Елика-Елица Гавазова 200355220 ЕТ Елика-Елица Гавазова от 22.06.2021 до 22.06.2026 /5 години/ СА-КС-05-1979/ 25.03.2021 № РД-12-257/ 22.06.2021
63 00063 къща за гости Балканъ 5 с. Калайджии 2 звезди 4 легла 2 стаи ЕТ Елика-Елица Гавазова 200355220 ЕТ Елика-Елица Гавазова от 22.06.2021 до 22.06.2026 /5 години/ СА-КС-05-1980/ 25.03.2021 № РД-12-258/ 22.06.2021
64 00064 къща за гости Балканъ 6 с. Калайджии 2 звезди 10 легла 5 стаи ЕТ Елика-Елица Гавазова 200355220 ЕТ Елика-Елица Гавазова от 22.06.2021 до 22.06.2026 /5 години/ СА-КС-05-1982/ 25.03.2021 № РД-12-259/ 22.06.2021
65 00065 снек -бар Уникат гр. Златарица 2 звезди 65 места /49 на закрито 16 на открито/ З.Д. Уникат - ЗС ЕООД от 30.07.2021 до 30.07.2026 /5 години/ СА-ТТ-08-2857/ 07.05.2021 № РД-12-315/ 30.07.2021
66 00066 пивница При Ечка с. Калайджии 1 звезда 30 места /16 на закрито 14 на открито/ Н. М. Ф.К. ЕТ Севдалин Кехайов-Алиса от 12.10.2021 до 12.10.2026 /5 години/ СА-ТТ-06-5186/ 09.08.2021 № РД-12-428/ 12.10.2021
67 00067 кафе-аперитив Да-Да гр. Златарица 1 звезда 30 места /20 на закрито 10 на открито/ ЗАРКО ЕООД 104664941 Савстрой ЕООД от 30.07.2021 до 30.07.2026 /5 години/ СА-ТТ-06-5957/ 14.09.2021 № РД-12-429/ 12.10.2021
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте