одобрен

Информация за миграционния натиск към границите на Република България от началото на 2018 г. до 30.09.2018 г.

Уникален идентификатор:  3d1d6105-7fc3-4211-81be-c2094247df98

Описание:

Информация за миграционния натиск към границите на Република България от началото на 2018 г. до 30.09.2018 г.

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-11-08 13:09:02
  • Създаден от: yurukov_k
  • Последна промяна: 2018-11-26 19:45:21
  • Последно променил: migrate_data

Информация за миграционния натиск към границите на Република България от началото на 2018 г. до 30.09.2018 г.

Общо задържани лица
Вход Изход без регистрация в AFIS Вътрешност Общо
42736 64 39 117 220
42767 55 27 124 206
42795 143 29 122 294
42826 100 59 188 347
42856 24 36 132 192
42887 27 31 114 172
42917 91 9 261 361
42948 57 68 193 318
42979 48 82 217 347
43009 47 26 118 191
43040 54 16 106 176
43070 33 23 79 135
43101 49 4 66 119
43132 23 13 26 62
43160 59 20 96 175
43191 63 15 70 148
43221 28 14 64 106
43252 41 20 47 108
43282 40 68 169 277
43313 84 63 311 458
43344 98 73 293 464
43374 0
43405 0
43435 0
Националности
Афганистан Сирия Ирак Пакистан Друга
43101 16 69 15 15 30
43132 6 20 11 0 36
43160 33 55 62 2 27
43191 34 31 37 10 48
43221 15 24 40 2 32
43252 18 2 34 27 29
43282 111 16 114 13 52
43313 208 25 183 19 43
43344 235 31 155 39 40
43374
43405
43435
ОБЩО 676 273 651 127 337
Общо задържани по граници
Граница Общо
Българо-турска 256
Българо-сръбска 239
Българо-гръцка 224
Българо-румънска 166
Въздушна 20
Българо-македонска 16
Морска 1
Общо 922
Изведени от дирекция "Миграция"-МВР
Месец Изведени общо Доброволно изведени Принудително изведени
42736 222 140 82
42767 230 205 25
42795 396 369 27
42826 97 78 19
42856 194 124 70
42887 178 83 95
42917 111 65 46
42948 155 135 20
42979 131 105 26
43009 121 84 37
43040 81 62 19
43070 51 27 24
43101 84 65 19
43132 60 30 30
43160 81 39 42
43191 64 39 25
43221 81 64 17
43252 50 27 23
43282 89 43 46
43313 62 30 32
43344 77 14 63
43374
43405
43435
2017 2615 1477 490
2018 648 351 297