одобрен

Справкa относно миграционната обстановка в Република България от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Уникален идентификатор:  3de57c3a-67e9-4677-b6f4-a8181d1f020f

Описание:

Справкa относно миграционната обстановка в Република България от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

РМС 214/2016 МВР граници миграция миграционна обстановка справки

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-01-22 13:13:06
  • Създаден от: DKIAD
  • Последна промяна: 2021-01-22 13:13:06

Общо задържани лица

Вход

Изход без регистрация в AFIS

Вътрешност

Общо

Националности

Афганистан

Сирия

Ирак

Иран

Пакистан

Други

Общо

Общо задържани по граници

Българо-сръбска

Българо-турска

Българо-гръцка

Българо-румънска

Българо-северно македонска

Въздушна

Морска

Общо

Изведени от дирекция "Миграция"-МВР

Доброволно изведени

Принудително изведени

Общо

104 155 170 429 114 108 35 18 24 193 492 147 63 27 67 11 7 0 322 40 115 155