одобрен

Регистър за четвърти ценови период

Уникален идентификатор:  3e71d06b-a410-4c98-bfe7-3fbe228bf724

възобновяеми източници Министерство на енергетиката намаляване на тежестта първи ценови период регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-13 15:14:03
  • Създаден от: zlatina_taneva
  • Последна промяна: 2020-02-13 15:14:03

Регистър по член 16 на Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници за ценови период 2018-2019 г. - Приложение 4

Ред Заявление за помощ (номер и дата) Единен индентификационен код (ЕИК) Наименование на бенефициера Код по КИД 2008 Заповед за предоставяне на помощ (номер и дата на издаване, дата на влизане в сила) Вид на помощта (по чл. 4, ал. 1 от наредбата) отстъпка от компонентата (%) Размер на помощта по чл. 4, ал. 1 от наредбата (лева) Вид на помощта (по чл. 4, ал. 2 от наредбата) по отношение на плащането на компонентата Размер на помощта по чл. 4, ал. 2 от наредбата (лева) Прогнозното потребление на бенефициера за периода на помощта (MWh) Удостоверение по чл. 9, ал. 2 от наредбата (номер и дата) Дата, от която се предоставя помощта по чл. 4, ал. 2 Заповед за отказ (номер и дата на издаване, дата на влизане в сила) Акт за прекратяване на производството Заповед за обезсилване/ отмяна на заповед за предоставяне на помощ (номер и дата, дата на влизане в сила)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13
1 Е-Е-ДП-23/13.03.2018 202188738 "Бамекс Метал БГ" ЕООД 24.51 Е-РД-16-277/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 5520.8 Е-ДПУ2-20/18.02.2019 г.
2 Е-Е-ДП-27/14.03.2018 108060915 "Горубсо Кърджали" АД 07.29 Е-РД-16-293/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.6 освобождаване 9601.53
3 Е-Е-ДП-28/15.03.2018 128055570 ЗПТ АД "Стралджа" 24.20 Е-РД-16-289/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.6 освобождаване 4100
4 Е-Е-ДП-29/15.03.2018 119609781 "Мелница Сливен 2003" ООД 10.61 Заповед № Е-РД-16-4/08.01.2019 г. , отм. Заповед № Е-РД-16-193/09.05.2018 г., влизане в сила на 21.01.2019г. 0.85 освобождаване 3158
5 Е-Е-ДП-30/16.03.2018 203424814 "Лит-15" ЕООД 24.51 Е-РД-16-295/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 3800 Е-ДПУ2-4/08.01.2019 г.
8 Е-Е-ДП-31/19.03.2018 201222511 "Метаком СЛЗ Инвест" АД 24.52 Е-РД-16-195/09.05.2018 г., влизане в сила на 23.05.2018 г. 0.85 освобождаване 6652
6 Е-Е-ДП-32/19.03.2018 160121541 "ПМБ Индъстрис" ООД 38.32 Е-РД-16-343/19.06.2018 г., влизане в сила на 04.07.2018 г. 0.85 освобождаване 3400 Е-ДПУ2-40/19.04.2019 г.
7 Е-Е-ДП-33/19.03.2018 040585841 "Еспейс" ООД 22.21 Е-РД-16-196/09.05.2018 г., влизане в сила на 23.05.2018 г. 0.85 освобождаване 1350 Е-ДПУ2-22/18.02.2019 г.
10 Е-Е-ДП-34/20.03.2018 829054281 "Колхида -Сливен АД" 13.10 Е-РД-16-300/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.6 освобождаване 2145.2
9 Е-Е-ДП-35/20.03.2018 811158034 "Пиринпласт АД" 22.21/22.22 Е-РД-16-186/09.05.2018 г., влизане в сила на 23.05.2018 г. 0.6 освобождаване 4660.4
11 Е-Е-ДП-36/20.03.2018 120068885 "Рудметал" АД 07.29 Е-РД-16-276/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 9585 Е-ДПУ2-56/03.07.2019 г.
12 Е-Е-ДП-37/21.03.2018 820194079 "Балкан" АД 28.22 Е-РД-16-194/09.05.2018 г., влизане в сила на 23.05.2018 г. 0.85 освобождаване 2340 Е-ДПУ2-42/22.05.2019 г.
13 Е-Е-ДП-38/21.03.2018 115167522 "Чугунолеене Първомай" АД 24.51 Е-РД-16-344/19.06.2018 г., влизане в сила на 04.07.2018 г. 0.85 освобождаване 13384 Е-ДПУ2-36/18.04.2019 г.
14 Е-Е-ДП-39/21.03.2018 201082027 "Гуала Клоужърс България" АД 22.22 Е-РД-16-188/09.05.2018 г., влизане в сила на 23.05.2018 г. 0.6 освобождаване 4849.16
15 Е-Е-ДП-40/21.03.2018 130015653 "Екопласт 99" ООД 22.22 Е-РД-16-185/09.05.2018 г., влизане в сила на 23.05.2018 г. 0.85 освобождаване 1100 Е-ДПУ2-55/03.07.2019 г.
16 Е-Е-ДП-41/21.03.2018 040061178 "Клеърс" ЕООД 17.12 Е-РД-16-292/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 15650 Е-ДПУ2-6/08.01.2019 г.
17 Е-Е-ДП-42/21.03.2018 833067103 "Прогрес" АД 24.51 29312.52 Е-РД-16-320/05.06.2018 г.
18 Е-Е-ДП-43/21.03.2018 833067555 "Пресков" АД 28.13 Е-РД-16-184/09.05.2018 г., влизане в сила на 23.05.2018 г. 0.85 освобождаване 13631.55 Е-ДПУ2-30/27.03.2019 г.
19 Е-Е-ДП-44/21.03.2018 811131069 "Пирин-текс" ЕООД 14.13 Е-РД-16-187/09.05.2018 г., влизане в сила на 23.05.2018 г. 0.85 освобождаване 5867.85 Е-ДПУ2-41/23.04.2019 г.
20 Е-Е-ДП-46/23.03.2018 106585558 "Чугунена арматура България" АД 24.51 Е-РД-16-271/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 3818
21 Е-Е-ДП-47/23.03.2018 112030625 "Огняново К" АД 23.52/08.11 Е-РД-16-358/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.85 освобождаване 10849.65
22 Е-Е-ДП-49/26.03.2018 829053852 "Декотекс" АД 13.93 Е-РД-16-368/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.85 освобождаване 3800
23 Е-Е-ДП-50/26.03.2018 112029879 "Биовет" АД 21.10 Е-РД-16-223/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.85 освобождаване 294900 Е-ДПУ2-34/05.12.2018 г.
24 Е-Е-ДП-51/26.03.2018 115012041 "Асенова крепост" АД 22.22 Е-РД-16-224/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.85 освобождаване 17500
25 Е-Е-ДП-52/26.03.2018 130971270 "В и Т Трейд" ЕООД 22.22 Е-РД-16-363/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.85 не се предоставя 7400
26 Е-Е-ДП-53/26.03.2018 104539957 "Еднократна употреба" ООД 22.22 Е-РД-16-217/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.85 освобождаване 1791
27 Е-Е-ДП-54/26.03.2018 204265980 "Майнинг Инвест" ЕООД 07.29 Е-РД-16-215/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.85 освобождаване 7500 Е-ДПУ2-17/05.02.2019 г.
28 Е-Е-ДП-55/26.03.2018 120057853 "Горубсо Мадан" АД 07.29 Е-РД-16-290/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 37740 Е-ДПУ2-38/19.04.2019 г.
29 Е-Е-ДП-56/27.03.2018 112013939 "Елхим Искра" АД 27.20 Е-РД-16-273/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.6 освобождаване 9400
30 Е-26-О-33/27.03.2018 110001541 "Осъм" АД 24.51 Е-РД-16-341/19.06.2018 г., влизане в сила на 04.07.2018 г. 0.85 освобождаване 12740
31 Е-Е-ДП-57/27.03.2018 828013698 "Фазерлес"АД 16.21 Е-РД-16-302/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 10920 Е-ДПУ2-51/14.06.2019 г.
32 Е-Е-ДП-58/27.03.2018 115812994 "Тридекс" ООД 22.22 Е-РД-16-349/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.85 освобождаване 4924.92 Е-ДПУ2-52/21.06.2019 г.
33 Е-Е-ДП-59/27.03.2018 812114069 "Лукойл Нефтохим Бургас" АД 19.20 Е-РД-16-272/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 772291.815 Е-ДПУ2-47/31.05.2019 г.
34 Е-Е-ДП-60/27.03.2018 203249642 "Зюдволе груп Италия" АД клон "Булсафил КЧТ" 13.10 Е-РД-16-275/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 24820
35 Е-Е-ДП-61/27.03.2018 821159088 "Берг Монтана Фитинги" ЕАД 24.51 Е-РД-16-255/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.85 освобождаване 40100 Е-ДПУ2-39/19.04.2019 г.
36 Е-Е-ДП-62/27.03.2018 825010394 "Хик 91 Пацев С ИЕ" СД 22.22 Е-РД-16-348/19.06.2018 г., влизане в сила на 04.07.2018 г. 0.85 освобождаване 7500
37 Е-Е-ДП-63/27.03.2018 117606893 "Тракия Глас България" ЕАД 23.11 Е-РД-16-192/09.05.2018 г., влизане в сила на 23.05.2018 г. 0.85 освобождаване 104824
38 Е-Е-ДП-64/27.03.2018 203850598 "Шишеджам Аутомотив България" ЕАД 23.12 Е-РД-16-279/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 75389 Е-ДПУ2-45/31.05.2019 г.
39 Е-Е-ДП-65/27.03.2018 125540592 "Гласко" ООД 23.12 Е-РД-16-362/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.4 не се предоставя 1300
40 Е-Е-ДП-66/27.03.2018 131008918 "Вайс-профил" ООД 22.21 Е-РД-16-278/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.6 освобождаване 6100
41 Е-Е-ДП-67/27.03.2018 200369889 "ВМВ Метал" ЕООД 24.51 Е-РД-16-304/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 22690
42 Е-Е-ДП-68/28.03.2018 201630363 "Енко Пластикс" ЕООД 22.22 Е-РД-16-370/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.6 освобождаване 2999.377
43 Е-Е-ДП-69/28.03.2018 175182817 "Ретал Балкан" 22.22 Е-РД-16-350/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.85 освобождаване 13000 Е-ДПУ2-10/22.01.2019 г.
44 Е-Е-ДП-70/28.03.2017 112537984 "Ековита" ООД 10.39 Е-РД-16-227/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.6 освобождаване 2700
45 Е-Е-ДП-71/28.03.2017 833178872 "Диони" ООД 10.39 Е-РД-16-365/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.4 освобождаване 2740
46 Е-Е-ДП-72/28.03.2018 119603547 "Е. Миролио" ЕАД 13.10/13.20/20.60 Е-РД-16-394/03.07.2018 г., влизане в сила на 17.07.2018 г. 0.6 освобождаване 91962.095
47 Е-Е-ДП-73/28.03.2018; 102004607 "Черноморски Солници" АД 08.93 Е-РД-16-232/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.85 освобождаване 2389 Е-ДПУ2-31/02.08.2018 г.
48 Е-Е-ДП-74/28.03.2018 119596444 "Мелница Варна 2006" ООД 10.61 Е-РД-16-345/19.06.2018 г., влизане в сила на 04.07.2018 г. 0.85 освобождаване 2688
49 Е-Е-ДП-75/28.03.2018 130537249 "Хелфи Пластикс" ООД 22.22 Е-РД-16-220/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.85 освобождаване 1740 Е-ДПУ2-33/05.04.2019
50 Е-Е-ДП-76/28.03.2018 160076466 "Ахира" АД 16.29 Е-РД-16-216/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.85 освобождаване 1800 Е-ДПУ2-23/18.02.2019 г.
51 Е-Е-ДП-77/28.03.2018 122003576 "Дънди прешънс Челопеч" 07.29 Е-РД-16-248/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.4 не се предоставя 124342
52 Е-Е-ДП-78/28.03.2018 203365700 "Рубин Трейдинг" АД 23.13 Е-РД-16-301/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 27550 Е-ДПУ2-31/27.03.2019 г.
53 Е-Е-ДП-79/ 28.03.2018 13014438 "София мед" АД 24.44 Е-РД-16-274/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.6 освобождаване 72548.171
54 Е-Е-ДП-80/28.03.2018 113509219 "Стомана индъстри" АД 24.10 Е-РД-16-360/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.85 освобождаване 602950 Е-ДПУ2-32/31.08.2018 г.
55 Е-Е-ДП-81/28.03.2018 200866186 "Металик Бисипи" АД 24.52 Е-РД-16-222/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.6 освобождаване 4500
56 Е-Е-ДП-82/28.03.2018 202826557 "Деворекс" ЕАД 22.21 1920 Е-Е-ДП-82/03.07.2018 г.
57 Е-Е-ДП-83/28.03.2018 121517062 "Ойропак" ООД 10.39 Е-РД-16-256/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.6 освобождаване 14160
58 Е-Е-ДП-84/28.03.2018 108005769 "Артекс" АД 13.10 Е-РД-16-264/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.6 освобождаване 1025
59 Е-Е-ДП-85/28.03.2018 115252741 "ЕТЕМ България" АД 24.42 Е-РД-16-299/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.4 освобождаване 15710
60 Е-Е-ДП-86/28.03.2018 121803715 "Сол България" ЕАД 20.11 Е-РД-16-352/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.85 освобождаване 18767 Е-ДПУ2-2/08.01.2019 г.
61 Е-Е-ДП-87/28.03.2018 115005545 "Калцит" АД 23.52 Е-РД-16-266/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 16137 Е-ДПУ2-8/16.01.2019 г.
62 Е-Е-ДП-5/11.01.2019 120550180 "Родопи Еко Проджектс" ЕООД 07.29 Е-РД-16-74/31.01.2019 г. 0.85 освобождаване 18900 Е-ДПУ2-32/27.03.2019 г.
63 Е-Е-ДП-90/ 28.03.2018 836144932 "Неохим" АД 20.15 Е-РД-16-243/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.85 освобождаване 126500 Е-ДПУ2-53/21.06.2019 г.
64 Е-Е-ДП-91/ 28.03.2018 820194517 "Велде България" АД 16.21 Е-РД-16-228/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.85 освобождаване 25700
65 Е-Е-ДП-89/28.03.2018 121267178 "Гриппа" АД 22.22 Е-РД-16-226/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.85 освобождаване 3800 Е-ДПУ2-48/31.05.2019 г.
66 Е-Е-ДП-92/28.03.2018 837066828 "Хан Омуртаг" АД 23.31 Е-РД-16-376/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.6 не се предоставя 25000
67 Е-Е-ДП-93/28.03.2018 826009605 "Хан Аспарух" АД 23.31 Е-РД-16-268/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.4 не се предоставя 36000
68 Е-Е-ДП-94/28.03.2018 123006579 "Кастамону България" АД 16.21 Е-РД-16-189/09.05.2018 г., влизане в сила на 23.05.2018 г. 0.85 освобождаване 38600 Е-ДПУ2-25/18.03.2019 г.
69 Е-Е-ДП-95/28.03.2018 816089656 "Холсим България" АД 23.51 Е-РД-16-233/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.85 освобождаване 73853.894
70 Е-Е-ДП-96/29.03.2018 201034737 "Барит Майнинг" 08.91 Е-РД-16-339/19.06.2018 г., влизане в сила на 04.07.2018 г. 0.85 освобождаване 19500 Е-ДПУ2-24/18.02.2019 г.
71 Е-Е-ДП-97/29.03.2018 822104867 "Завод за хартия Белово" АД 17.12 Е-РД-16-269/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 27068.502 Е-ДПУ2-12/04.02.2019 г.
72 Е-Е-ДП-98/29.03.2018; 115007471 "КЦМ" АД 24.43 Е-РД-16-291/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 405000 Е-ДПУ2-21/18.02.2019 г.
73 Е-Е-ДП-99/29.03.2018 123036597 "Бисер Олива" АД 10.41 Е-РД-16-372/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.6 освобождаване 8100
74 Е-Е-ДП-100/29.03.2018 130839571 "Монди Стамболийски" ЕАД 17.12 Е-РД-16-305/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 142749 Е-ДПУ2-29/27.03.2019 г.
75 Е-Е-ДП-101/29.03.2018 103704427 "Екопринт глас" ООД 23.13 Е-РД-16-346/19.06.2018 г., влизане в сила на 04.07.2018 г. 0.4 освобождаване 1045.075
76 Е-Е-ДП-102/29.03.2018 114056800 "Алуком" АД 24.53 Е-РД-16-294/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 4275
77 Е-Е-ДП-103/29.03.2018 111504127 "Монпласт" ООД 22.22 Е-РД-16-190/09.05.2018 г., влизане в сила на 23.05.2018 г. 0.85 освобождаване 1618 Е-ДПУ2-10/05.02.2019 г.
78 Е-Е-ДП-104/29.03.2018 203240725 "Поли Болканс" ООД 20.16 Е-РД-16-351/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.4 освобождаване 1237
79 Е-Е-ДП-105/29.03.2018 123020059 "Севт" АД 13.20 Е-РД-16-214/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.6 освобождаване 1800
80 Е-Е-ДП-106/29.03.2018 130512121 "Марица Екофроуз" ЕАД 10.39 Заповед № Е-РД-16-3/08.01.2019 г., отм. Заповед № Е-РД-16-297/25.05.2018 г., влизане в сила на 21.01.2019 г. 0.85 освобождаване 1769.65 Е-ДПУ2-28/18.03.2019 г.
81 Е-Е-ДП-107/29.03.2018 201761035 "Малтери Суфле България" ЕООД 11.06 Е-РД-16-267/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.4 освобождаване 1922
82 Е-Е-ДП-108/29.03.2018 201937953 "Синтерама България" ЕООД 20.60 Е-РД-16-218/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.85 освобождаване 41000 Е-ДПУ2-1/08.01.2019 г.
83 Е-Е-ДП-109/29.03.2018 200418681 "Биопродукти България" ЕООД 10.91 Е-РД-16-219/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.85 освобождаване 8900
84 Е-Е-ДП-110/29.03.2018 200822243 "Екорепласт" ЕООД 22.22 Е-РД-16-367/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.6 освобождаване 3420
85 Е-Е-ДП-111/29.03.2018 131343496 "Винербергер" ЕООД 23.32 Е-РД-16-262/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.4 освобождаване 8393
86 Е-Е-ДП-112/29.03.2018 826043828 "Балканфарма Разград" АД 21.20 13291 Е-Е-ДП-112/05.07.2018 г.
87 Е-Е-ДП-113/29.03.2018 040321918 "Данев АДВАПАК" ООД 22.22 Е-РД-16-359/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.85 освобождаване 5011.56 Е-ДПУ2-35/17.04.2019 г.
88 Е-Е-ДП-114/29.03.2018 131385417 "Пайп индустриал България" ООД 22.21 Е-РД-16-230/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.6 освобождаване 1563
89 Е-Е-ДП-115/29.03.2018 117000591 "Труд" АД 23.20 Е-РД-16-303/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.6 освобождаване 1791
90 Е-Е-ДП-116/29.03.2018 102063228 "Кроношпан България" ЕООД 16.21 Е-РД-16-225/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.85 освобождаване 96565 Е-ДПУ2-18/05.02.2019 г.
91 Е-Е-ДП-118/29.03.2018 813095287 "Агрополихим" АД 20.15 Е-РД-16-191/09.05.2018 г., влизане в сила на 23.05.2018 г. 0.6 не се предоставя 143.2
92 Е-Е-ДП-119/29.03.2018 115944768 "Пайплайф България" ЕООД 22.21 Е-РД-16-251/23.05.2018 г ., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.6 освобождаване 3500
93 Е-Е-ДП-120/29.03.2018 124712007 "Старт" АД 27.20 Е-РД-16-234/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.6 освобождаване 10222.99
94 Е-Е-ДП-121/29.03.2018 111028849 "Монбат" АД 27.20 Е-РД-16-369/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.6 освобождаване 28453
95 Е-Е-ДП-122/29.03.2018 126653123 "Югоплод" ООД 10.39 Е-РД-16-336/19.06.2018 г., влизане в сила на 04.07.2018 г. 0.85 освобождаване 3040
96 Е-Е-ДП-123/29.03.2018 826034900 "Амилум България" ЕАД 10.62 Е-РД-16-241/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.6 освобождаване 61133
97 Е-Е-ДП-124/29.03.2018 820162213 "Златна Панега Цимент" АД 23.51 Е-РД-16-244/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.85 освобождаване 76054 Е-ДПУ2-11/29.01.2019 г.
98 Е-Е-ДП-125/29.03.2018 122016037 "Елаците-Мед" АД 07.29 Е-РД-16-296/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 340000 Е-ДПУ2-43/22.05.2019 г.
99 Е-Е-ДП-126/30.03.2018 175407160 "Ел Бат" АД 24.43 Е-РД-16-371/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.4 освобождаване 4390
100 Е-Е-ДП-127/30.03.2018 126087771 "Зърнени храни" АД Хасково 10.61 Е-РД-16-364/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.85 освобождаване 2950 Е-ДПУ2-3/08.01.2019 г.
101 Е-Е-ДП-128/30.03.2018 832046871 "Аурубис България" АД 24.44 Е-РД-16-287/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.6 освобождаване 4980988
102 Е-Е-ДП-129/30.03.2018 825269233 "Бией Глас България" 23.13 Е-РД-16-247/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.85 освобождаване 126056.18
103 Е-Е-ДП-130/30.03.2018 814189992 "Месокомбинат Свищов" ЕООД 10.11 Е-РД-16-395/ 03.07.2018 г., влизане в сила на 17.07.2018 г. 0.85 освобождаване 2000 Е-ДПУ2-57/23.07.2019 г.
104 Е-Е-ДП-131/30.03.2018 837066358 "Алкомет" АД 24.42 Е-РД-16-285/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.6 не се предоставя 70000
105 Е-Е-ДП-132/30.03.2018 115032923 "ИТД" ЕООД 22.22 Е-РД-16-249/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.85 освобождаване 18540 Е-ДПУ2-34/05.04.2019 г.
106 Е-Е-ДП-133/30.03.2018 837066162 "Рока България" АД 23.42 Е-РД-16-254/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.6 освобождаване 9669.3918
107 Е-Е-ДП-134/30.03.2018 115297900 "Владпласт" ООД 22.22 Е-РД-16-231/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.6 освобождаване 1440
108 Е-Е-ДП-135/30.03.2018 814228908 "Екстрапак" ООД 22.22 Е-РД-16-288/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.4 освобождаване 17500
109 Е-Е-ДП-136/30.03.2018 104645362 "Свилоцел" ЕАД 17.11 Е-РД-16-236/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.85 освобождаване 61515.122 Е-ДПУ2-7/08.01.2019 г.
110 Е-Е-ДП-137/30.03.2018 822106269 "Асарел медет" АД 07.29/24.44 Е-РД-16-284/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 384416.004 Е-ДПУ2-26/18.03.2019 г.
111 Е-Е-ДП-138/30.03.2018 175340142 "Алмагест" АД 20.14 Е-РД-16-355/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.85 освобождаване 15000
112 Е-Е-ДП-139/30.03.2018 121016514 "Трейс-Ипома" АД 22.22 Е-РД-16-342/19.06.2018 г., влизане в сила на 04.07.2018 г. 0.6 освобождаване 13159.297
113 Е-Е-ДП-140/30.03.2018 815145899 "Олимекс" ООД 10.41 Е-РД-16-347/19.06.2018 г., влизане в сила на 04.07.2018 г. 0.6 освобождаване 4100
114 Е-Е-ДП-141/30.03.2018 130134771 "Национал 7" ООД 16.29 Е-РД-16-270/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 2095 Е-ДПУ2-5/08.01.2019 г.
115 Е-Е-ДП-142/30.03.2018 104030376 "Мегапорт" ООД 22.22 Е-РД-16-306/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 24800
116 Е-Е-ДП-143/30.03.2018 102816747 "Алупласт ЖТГ" ЕООД 24.42 Е-РД-16-337/19.06.2018 г., влизане в сила на 04.07.2018 г. 0.85 освобождаване 12200 Е-ДПУ2-49/31.05.2019 г.
117 Е-Е-ДП-144/30.03.2018 831280490 "Вин. С. Индустрийс" ООД 20.14 Е-РД-16-281/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 15061 Е-ДПУ2-15/05.02.2019 г.
118 Е-Е-ДП-145/30.03.2018 813109833 "Девня цимент" АД 23.51 Е-РД-16-361/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.85 освобождаване 119235 Е-ДПУ2-54/03.07.2019 г.
119 Е-Е-ДП-146/30.03.2018 835014882 "ЕнерСис" АД 27.20 Е-РД-16-250/23.05.2018 г ., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.4 освобождаване 5730
120 Е-Е-ДП-147/30.03.2018 106013774 "Олива" АД 10.41 Е-РД-16-357/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.6 освобождаване 32032.61
121 Е-Е-ДП-148/30.03.2018 127585320 "Ново стъкло" ЕАД 23.13 Е-РД-16-377/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.6 освобождаване 21364.723
122 Е-Е-ДП-149/30.03.2018 836143499 "Братя Пилеви" ООД 10.61 Е-РД-16-252/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.85 освобождаване 2100 Е-ДПУ2-16/05.02.2019 г.
123 Е-Е-ДП-150/30.03.2018 107596408 "Терахим 97" АД 22.22 Заповед № Е-РД-16-2/08.01.2019 г., отм. Заповед № Е-РД-16-373/20.06.2018 г., влизане в сила на 21.01.2019 г. 0.85 освобождаване 12648.53
124 Е-Е-ДП-152/30.03.2018 107010172 "Пластформ" ООД 22.22 Е-РД-16-240/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.6 освобождаване 2324.18
125 Е-Е-ДП-153/30.03.2018 131448369 "Булмалц" ООД 11.06 Е-РД-16-238/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.6 освобождаване 1790
126 Е-Е-ДП-154/30.03.2018 201497977 "Випласт" ЕООД 22.21 1980
127 Е-Е-ДП-155/30.03.2018 124000839 "Пластхим Т" АД 22.22 Е-РД-16-283/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.6 освобождаване 95109.47
128 Е-Е-ДП-156/30.03.2018 115813726 "Каскада" ООД 20.16 Е-РД-16-229/22.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.6 освобождаване 8698
129 Е-Е-ДП-157/30.03.2018 130919989 "Промет Стиил" ЕАД 24.10 Е-РД-16-280/25.05.2018 г., влизане в сила на 05.06.2018 г. 0.85 освобождаване 54908 Е-ДПУ2-37/19.04.2019 г.
130 Е-Е-ДП-158/30.03.2018 115784420 "Екоинвест" ЕООД 20.16 Е-РД-16-366/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.6 не се предоставя 8538
131 Е-Е-ДП-159/30.03.2018 202504410 "Нова книжна фабрика" ЕООД 17.12 Е-РД-16-340/19.06.2018 г., влизане в сила на 04.07.2018 г. 0.85 освобождаване 3980.48 Е-ДПУ2-14/04.02.2019 г.
132 Е-Е-ДП-160/30.03.2018 040053879 "Янев Яневи С-ие" 22.22 Е-РД-16-282/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.6 освобождаване 1084.534
133 Е-Е-ДП-161/30.03.2018 115353345 "Полигруп" ООД 22.22 Е-РД-16-253/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.85 освобождаване 13250 Е-ДПУ2-27/18.03.2019 г.
134 Е-Е-ДП-162/30.03.2018 812116668 "Керамика Бургас" АД 23.32 2840 Е-Е-ДП-162/03.07.2018 г.
135 Е-Е-ДП-163/30.03.2018 822132592 "Градус -1" ООД 10.12 Е-РД-16-239/23.05.2018 г ., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.85 освобождаване 16998 Е-ДПУ2-46/31.05.2019 г.
136 Е-Е-ДП-164/30.03.2018 130418266 "Линде Газ България" ЕООД 20.11 Е-РД-16-286/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 17800 Е-ДПУ2-13/04.02.2019 г.
137 Е-Е-ДП-165/30.03.2018 832060383 "Санитекс Пейпър Продуктс" ООД 17.22 Е-РД-16-375/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.85 освобождаване 11650
138 Е-Е-ДП-166/02.04.2018 130163545 "Панхим" ООД 22.21 Е-РД-16-246/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.6 освобождаване 17193.5
139 Е-Е-ДП-167/02.04.2018 106579808 "ТК Текс" АД 13.10 Е-РД-16-353/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.85 освобождаване 2300
140 Е-Е-ДП-168/02.04.2018 108010951 "Имерис Минералс България" АД 23.99 Е-РД-16-354/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.4 освобождаване 3250
141 Е-Е-ДП-169/02.04.2018 131404117 "Керос България" ЕАД 23.31 Е-РД-16-298/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.6 освобождаване 18075
142 Е-Е-ДП-170/02.04.2018 115076001 "Готмар" ЕООД 22.22 Е-РД-16-242/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.6 не се предоставя 41400
143 Е-Е-ДП-171/02.04.2018 103087214 "Девня варовик" АД 08.11 Е-РД-16-374/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.6 освобождаване 5421.56
144 Е-Е-ДП-172/02.04.2018 103006290 "Провадсол" ЕАД 08.93 Е-РД-16-237/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.85 освобождаване 23866 Е-ДПУ2-9/17.01.2019 г.
145 Е-Е-ДП-173/02.04.2018 115147822 "Агромил България" АД 10.61 Е-РД-16-245/23.05.2018 г., влизане в сила на 06.06.2018 г. 0.85 освобождаване 1200 Е-ДПУ2-50/31.05.2019 г.
146 Е-Е-ДП-174/02.04.2018 104625840 "Стефанов- Иван Стефанов -04" ЕООД 10.13 Е-РД-16-263/25.05.2018 г., влизане в сила на 08.06.2018 г. 0.85 освобождаване 2700
147 Е-Е-ДП-175/02.04.2018 175250862 "Медикет цех" ЕООД 22.22 Е-РД-16-356/20.06.2018 г., влизане в сила на 05.07.2018 г. 0.4 освобождаване 5772
148 Е-Е-ДП-176/02.04.2018 175131737 "Сторко" ЕООД 10.39 2910 Е-РД-16-433/02.08.2018 г.
149 Е-Е-ДП-177/02.04.2018 121796498 "Булгарплод София" АД 10.12 2817 Е-Е-ДП-177/05.07.2018