одобрен

Справка за ФПЧ10 през м. май 2020 г.

Уникален идентификатор:  3eca4693-bac6-4c54-af7f-18f2512af7ca

атмосферен въздух екология околна среда

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-25 14:33:51
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-06-25 14:33:51

2.1. ФПЧ10

Пункт Община Дата Измерена концентрация Превишение на ПС за СДН
[µg/m3] [в пъти ПС за СДН]
(50 µg/m3)
1 2 3 4 5
АИС Шумен 01.5.2020 г. 17.59 -
АИС Шумен 02.5.2020 г. 27.43 -
АИС Шумен 03.5.2020 г. 10.39 -
АИС Шумен 04.5.2020 г. 7.91 -
АИС Шумен 05.5.2020 г. 13.26 -
АИС Шумен 06.5.2020 г. 14.69 -
АИС Шумен 07.5.2020 г. 9.55 -
АИС Шумен 08.5.2020 г. 13.93 -
АИС Шумен 09.5.2020 г. 17.47 -
АИС Шумен 10.5.2020 г. 20.76 -
АИС Шумен 11.5.2020 г. 21.93 -
АИС Шумен 12.5.2020 г. 22.76 -
АИС Шумен 13.5.2020 г. 21 -
АИС Шумен 14.5.2020 г. 28.37 -
АИС Шумен 15.5.2020 г. 41.99 -
АИС Шумен 16.5.2020 г. 32.81 -
АИС Шумен 17.5.2020 г. 25.84 -
АИС Шумен 18.5.2020 г. 19.59 -
АИС Шумен 19.5.2020 г. 15.7 -
АИС Шумен 20.5.2020 г. 25.21 -
АИС Шумен 21.5.2020 г. 15.16 -
АИС Шумен 22.5.2020 г. 12.16 -
АИС Шумен 23.5.2020 г. 9.94 -
АИС Шумен 24.5.2020 г. 16.21 -
АИС Шумен 25.5.2020 г. 12.29 -
АИС Шумен 26.5.2020 г. 11.81 -
АИС Шумен 27.5.2020 г. 9.69 -
АИС Шумен 28.5.2020 г. 7.44 -
АИС Шумен 29.5.2020 г. 10.23 -
АИС Шумен 30.5.2020 г. 11.29 -
АИС Шумен 31.5.2020 г. 13.44 -
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на годината до момента: 152
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на годината до момента: 20
Средномесечна концентрация: 17.35
Времеви обхват: 100.6622517