одобрен

Голяма Желязна

Уникален идентификатор:  3ed970b0-7411-447a-9deb-444ff8daf35f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-07-09 09:38:50
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 09:38:50

О Б Щ И Н А - Т Р О Я Н

 

 

 

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ

на автобусна линия ТРОЯН – ГОЛЯМА
ЖЕЛЯЗНА

Маршрутно разписание /МР/№ 02-01

Разсто-яние /км/

Час,

минути

 

Маршрут

Час,

минути

1.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

06,00

АГ Троян

07,50

 

 

 

-

-

-

АИР

7,47

1

7,48

 

-

-

-

“Младост”

7,45

1

7,46

 

-

-

-

“Лесопласт” АД

7,43

1

7,44

6,5

-

-

-

Калейшко ханче

7,40

1

7,41

 

-

-

-

с. Добродан

7,31

1

7,32

9,1

-

-

-

Разклон с.Добродан

7,25

1

7,26

12,8

-

-

-

с. Дълбок дол – „Изток“

7,21

1

7,22

13,2

-

-

-

с. Дълбок дол

7,18

1

7,19

19,6

-

-

-

с.Борима

7,10

1

7,11

26,2

-

-

-

с. Старо село

06,59

1

7,00

28,2

-

-

-

Лъките

06,55

1

06,56

31,2

06,45

 

 

с. Голяма Желязна

 

 

06,50

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

29.11.2018 г.

МР № 02-02

2.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

07,00

АГ Троян

09,25

 

 

31,2

07,55

 

 

с. Голяма Желязна

 

 

08,30

Изпълнява се в учебно време от 15.09 до
15.06. без събота и неделя.

24.06.2010 г.

МР № 02-03

3.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

08,30

АГ Троян

10,20

 

 

 

08,32

1

08,33

АИР

10,17

1

10,18

 

08,34

1

08,35

“Младост”

10,15

1

10,16

 

08,36

1

09,37

“Лесопласт”

10,13

1

10,14

6,5

08,39

1

08,40

Калейшко ханче

10,10

1

10,11

9,1

08,44

1

08,45

Разклон с.Добродан

10,05

1

10,06

12.8

08,48

1

08,49

с. Дълбок дол – „Изток“

10,01

1

10,02

13,2

08,49

1

08,50

с. Дълбок дол

09,58

1

09,59

19,6

08,59

1

09,00

с.Борима

09,50

1

09,51

26,2

09,10

1

09,11

с. Старо село

09,39

1

09,40

28,2

09,14

1

09,15

Лъките

09,35

1

09,36

31,2

09,20

 

 

с. Голяма Желязна

 

 

09,30

Изпълнява се от 15.05 до 15.10 в събота и
неделя.

07.02.2019 г.

 

 

 

 

1. Обща дължина - 31.2 км.

2. Общо време за пътуване:

3.Общо време за движение: (ОВП- ОВПМС)

4. Съобщителна скорост Vс : (ОДМ:ОВП) х60
или: (т.1:т.2) х60

5.Техническа скорост Vт : (ОДМ: ОВД)х60
или: (т.1:т.3) х60

 

Посока Троян - Г.Желязна – Vс = 37.4 км/ч.;
Vт= 46.8 км/ч

Посока Г.Желязна – Троян – Vс= 37.4 км/ч.;
Vт= 46.8 км/ч

 

МР № 02-04

4.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

12,30

АГ Троян

14,20

 

 

31,2

13,20

 

 

с. Голяма Желязна

 

 

13,30

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

07.02.2019 г.

МР № 02-05

5.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

14,30

АГ Троян

16,20

 

 

31,2

15,20

 

 

с. Голяма Желязна

 

 

15,30

Изпълнява се само в учебно време.

25.10.2012 г.

МР № 02-06

6.

прист.

стои

тръгва

 

прист

стои

тръгва

 

 

 

16,20

АГ Троян

18,10

 

 

31,2

17,10

 

 

с. Голяма Желязна

 

 

17,20

Изпълнява се от 15.05 до 15.10 в събота и
неделя.

07.02.2019 г.

МР № 02-07

7.

прист.

стои

тръгва

 

прист.

стои

тръгва

 

 

 

17,15

АГ Троян

19,00

 

 

31,2

18,05

 

 

с. Голяма Желязна

 

 

18,10

Изпълнява се всички дни без събота и
неделя.

27.09.2018 г.

 

 

===================================================================

Настоящото разписание се възлага от
ОБЩИНА ТРОЯН на
………………………………………………………………………….….......................…......

с договор №…...…/….....…......2018 г. със
срок на действие до….................2023 г.

 

 

КМЕТ:……...............….