одобрен

Баланс

Уникален идентификатор:  3ef9fcc8-c218-4624-8b4c-ef4653b699e1

Описание:

Баланс

баланс бургас доклад заверка изпълнение касово община отчет приходи разходи годишен Одит Сметна палата финансов становище одитен сборен пояснения

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

  • Създаден на: 2019-07-17 14:21:50
  • Създаден от: ivanka_kasarova
  • Последна промяна: 2019-07-17 14:21:50