одобрен

Регистър на техническите паспорти на строежите и на заверените технически паспорти на сгради

Уникален идентификатор:  3f99ef8b-34a5-408c-a19d-b1441351e22a

РМС 214/2016 РМС 54/2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-24 14:29:58
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-03-24 14:29:58

Вх.№

№ на УВЕ

ТЕХН. ПАСПОРТ

СТРОЕЖ

Възложител

Населено място

УПИ/ПИ

Квартал

Aдминистративен адрес

Категория

Изготвил

194-Т-1955-2#2/ 04.01.2019 УВЕ-1/09.01.2019 г. ТП-1/09.01.2019 "СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО И ДЕЛОВО ОБСЛУЖВАНЕ" със ЗП 218 кв.м. и РЗП 582 кв.м: I-ЕТАП-на кота 0,00 с предвидени фоайе, съблекалня за мъже и жени със санитарни възли, офис и зала за спортни дейности ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ ВЛАДОВ, гр. Казанлък, ул. Св. Никола" №12 гр. Казанлък XIII-6150, 244 ул. "Генерал Столетов" №4 пета
194-Ц-681-2#7/ 10.01.2019 ТП-2/11.01.2019 ПРИСТРОЙКА към жилищна сграда- ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ 57 кв.м МИРОСЛАВ НАНКОВ МАРКОВ с. Долно Изворово XII-276 31 пета
194-Р-3161-1#9/ 10.01.2020 ТП-3/11.01.2019 РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ НА съществувща жилищна сграда ХРИСТИНА РУМЕНОВА ТОПАЛОВА гр. Казанлък 35167.502.4508 ул. "П. Д. Петков" №46 пета
168-5893-2#2/15.01.2019 УВЕ-4/21.01.2019 г. ТП-4/18.01.2019 ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на офис № 1 и офис № 2 от съществуваща сграда с идентификатори на СО 35167.502.8332.1.1 и 35167.502.8332.1.2 в СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ със застроена площ 59,20 кв.м, с идентификатори на СО 35167.502.8332.1.5 Мая Станчева Янушева представляваща „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина – Д-р Мая Станчева 2014“ ЕООД, ЕИК 203035827 гр. Казанлък УПИ XII-8332/ 35167.502.8332 165 ул. „Шипченска епопея“ №2-б, обект 3 и обект 4 пета
168-4659-12#7/21.01.2019 УВЕ-6/25.01.2019 г. ТП-5/23.01.2019 АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със застроена площ 438,85 кв.м с идентификатор 35167.501.9413.3 по КК и КР на гр. Казанлък и КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА със застроена площ 133,20 кв.м с идентификатор 35167.501.9413.4 по КК и КР на гр. Казанлък и обща разгъната застроена площ 572,05 кв.м „ЮНИМЕТ“ ЕООД, ЕИК 123026724, гр. Казанлък, ул. „Свети Никола“ № 5, ет. 3, ап. 10 представлявано от Иван Ганчев Иванов гр. Казанлък I-3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3010, 3012, 3013 606 ул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ № 151 пета ФИДИ-КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201050734, Лиценз № РК-0101/12.02.2014 г. на ДНСК за строителен надзор, седалище на управлението: гр. Стара Загора, бул.“Митрополит Методи Кусев“ № 35, вх.А, ет.2, ап.5, представлявано от инж. Иван Кирев
194-М-7481-1/01.02.2019 УВЕ-9/05.02.2019 г. ТП-6/06.01.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА И НАВЕС“ със застроена площ 80 кв.м и разгъната застроена площ 152 кв.м и „ГАРАЖ“ със застроена площ 44 кв.м МИРЕНА РАДОСЛАВОВА ВЪЛКОВА и ПОЛИНА РАДОСЛАВОВА МАРИНОВА гр. Крън УПИ XI-1122 115 ул. „Дружба“ № 1 пета
194-П-3940-1#7/04.02.2019 УВЕ-10/11.02.2019 г. ТП-7/12.02.2019 ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на за търговска дейност в „Жилище“ представляващ СО с идентификатор 35167.502.4990.1.8 по КККР на гр. Казанлък със застроена площ 137,30 кв.м ПЕТКО МИНЧЕВ РАЧЕВ гр. Казанлък УПИ II-4990/ 35167.502.4990 43 ул. „Юнашка“ № 1 четвърта ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, представлявано от Даниела Гинева с адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Гладстон" №31, лиценз №РК-0664/21.11.2016
168-4629-1/11.02.2019 УВЕ-11/14.02.2019 г. ТП-8/14.02.2019 ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА "ИГРАЛНА ЗАЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХАЗАРТНИ ИГРИ С ИГРАЛНИ АВТОМАТИ" представляващ СО с идентификатор 35167.502.5949.1.3 по КККР на гр. Казанлък със застроена площ 325,58 кв.м Мария Георгиева Цекова управител на "ПОЛО 11" ЕООД гр. София; Илиян Ангелов Дончев и Снежана Спиридонова Дончева гр. Казанлък УПИ I/ 35167.502.5949 188 пл. "Севтополис" №9 четвърта "КОНСУЛТ 2014" ЕООД, представлявано от арх. Тотка Костадинова с удостоверение №РК-0666/05.12.2016г.
168-563-15#9/12.02.2019 УВЕ-12/14.02.2019 г. ТП-9/14.02.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ със застроена площ 179,5 кв.м и разгъната застроена площ 547 кв.м с идентификатор 35167.506.4133.1 ДЖУНИЪР ЕООД, ЕИК 123673430, представлявано от Кольо Събчев Колев гр. Казанлък УПИ ХIII-4133/ 35167.506.4133 53 ул. "Братя Бъкстон" №21 пета
194-К-214-1#1/08.02.2019 УВЕ-13/14.02.2019 г. ТП-10/14.02.2019 ПРЕУСТРОЙСТВО НА МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ № 4 И № 5 В ЗАЛА ЗА КОНСУМАЦИЯ КЪМ КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА с идентификатор 35167.502.8705.1.46 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък със ЗП 65,56 кв.м Красимир Петров Харалампиев гр. Казанлък УПИ ХV-8705/ 35167.502.8705 167 ул. "Искра" №26 четвърта ФИДИ-КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201050734, Лиценз № РК-0101/12.02.2014 г. на ДНСК за строителен надзор, седалище на управлението: гр. Стара Загора, бул.“Митрополит Методи Кусев“ № 35, вх.А, ет.2, ап.5, представлявано от инж. Иван Кирев
194-Н-3403-2#5/12.02.2019г УВЕ-14/18.02.2019 г. ТП-11/18.02.2019 ЛЯТНА ПОСТРОЙКА ЗА ОТДИХ С ПОКРИТА ТЕРАСА“ със застроена площ 81 кв.м Николай Радославов Рачев и Цвета Димитрова Атанасова с. Долно Изворово УПИ Х-330 33 пета
194-А-1993-1/11.02.2019г УВЕ-15/18.02.2019 г. ТП-12/18.02.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ“ със застроена площ 93,40 кв.м и разгъната застроена площ 191,60 кв.м и „НАВЕС“ със застроена площ 10 кв.м и "ОГРАДА" Аликсей Стойков Богданов гр. Казанлък УПИ ХII-6291/ 35167.502.6291 262 ул. "Кадемлия" №25 пета
168-1529-1#3/13.02.2019 ТП-13/19.02.2019 РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩО КОТЕЛНО със застроена площ 71 кв.м ЕЛЗЕМ БЪЛГАРИЯ ООД, ЕИК 123663596, гр. Казанлък гр. Казанлък ХХIX-8794/ 35167.501.9454 470 бул. "23-ти Пехотен шипченски полк" №114 трета ВРОВИЯ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, ЕИК 202628504, гр. София
168-5654-5#6/15.02.2019 УВЕ-16/20.02.2019 г. ТП-14/20.02.2019 ОСНОВЕН РЕМОНТ И НОВА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА със ЗП 4131,2 кв.м Здравко Димитров Димитров управител на "Металика-АБ" ЕООД гр. София гр. Казанлък УПИ V-7619 29 четвърта "ГЕОДЕТ" ЕООД
168-18391-1/19.02.2019 УВЕ-18/26.02.2019 г. ТП-15/26.02.2019 КОМПЛЕКСЕН ОБЕКТ - МАГАЗИН ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА ХРАНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ“ със ЗП 173,7 кв.м и РЗП 210,7 кв.м, „ПРИСТРОЙКА“ представляваща склад за пакетирани стоки и препарати със ЗП 198,7 кв.м „ШУГЪР КОМЕРС“ ЕООД ЕИК 123734367, гр. Казанлък, представлявано от Смаил Алия Караимин гр. Казанлък X-7858/ 35167.504.7011 33 ул. "Козлодуй" №102 пета
194-В-3305-2#5/23.01.2019 г УВЕ-19/27.02.2019 г. ТП-16/27.02.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА с ГАРАЖ със застроена и разгъната площ 108,00 кв.м ВЕСЕЛА ДИМОВА ГАЙДАЖИЕВА гр. Шипка УПИ ХIII-661 41 ул. "Шейново" №18 пета
1324-19#9/27.02.2019 г УВЕ-20/01.03.2019 г. ТП-17/01.03.2019 I – ви етап: „Архитектурно оформяне и благоустрояване на площад „Иван Георгиев“ в гр. Шипка – запад с площ 1851,00 кв.м.“ Даниела Димитрова Коева - заместник кмет на Община Казанлък гр. Шипка I 69 четвърта ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, представлявано от Даниела Гинева с адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Гладстон" №31, лиценз №РК-0664/21.11.2016
194–Д–593–1#7 / 01.03.2019г УВЕ-21/05.03.2019 г. ТП-18/05.03.2019 „ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА КЪМ ХОТЕЛ“ със застроена площ 217,00 кв.м. и разгъната застроена площ 217,00 кв.м Данаил Андонов Петров гр. Казанлък УПИ ХV–178/35167.503.178 591 ул. "Дерелика" №18 пета
168-6173-1#11/28.02.2019 г УВЕ-22/07.03.2019 г. ТП-19/07.03.2019 ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на съществуваща сграда в „ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ, ПЮРЕТА И ГОТОВИ ПОСТНИ ЯСТИЯ“ със застроена площ 510,44 кв.м ЕТ “СИМЕКС-ИВАН ИВАНОВ“, ЕИК 123013901 със седалище на управление гр. Казанлък, жк. „Изток“ бл. 35А, представлявано от Иван Ганчев Иванов с. Овощник I 35 пета
168-6071-2#3/05.03.2019 г УВЕ-23/11.03.2019 г. ТП-20/11.03.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ“ със застроена площ 445,00 кв.м. и разгъната застроена площ 1868,00 кв. м, идентификатори на сградите 35167.504.8326.1 и 35167.504.8326.2; "ОГРАДА“ с височина на ПЛЪТНАТА ЧАСТ дo 2,20м с дължина 35,00м по вътрешна (западна) регулационна линия, разположена изцяло в имота на възложителя "КЕЙ ДЖИ КАЗАНЛЪК“ ООД гр.Казанлък гр. Казанлък II-8326/ 35167.504.8326 269 ул. "6-ти септември" №15 четвърта ФИДИ-КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201050734, Лиценз № РК-0101/12.02.2014 г. на ДНСК за строителен надзор, седалище на управлението: гр. Стара Загора, бул.“Митрополит Методи Кусев“ № 35, вх.А, ет.2, ап.5, представлявано от инж. Иван Кирев
194-К-2230-1/06.03.2019г УВЕ-25/13.03.2019 г. ТП-21/12.03.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 130 кв.м ГАРАЖИ със застроена площ 37,21 кв.м ОГРАДА с височина на плътната част 2,20м по източна, северна и южна граница, разположена изцяло в имота на възложителя КИРИЛ ПЕТКОВ ДЖАМБАЗОВ с. Долно Изворово IX-164 22 пета
168-3280-1/06.03.2019 г. УВЕ-24/12.03.2019 г. ТП-22/13.03.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 163 кв.м и разгъната застроена площ 278,50 кв.м ОГРАДА с височина на плътната част 2,20м по западна и южна граница, разположена изцяло в имота на възложителя “АРОМА ЕСЪНС“ ООД, ЕИК 123761827, представлявано от Людмил Василев Чолаков с. Черганово ПИ 038014 пета
168-353-13#5/11.03.2019 г УВЕ-26/13.03.2019 г. ТП-23/13.03.2019 АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със застроена площ 140 кв.м и разгъната застроена площ 280 кв.м; Закрит пешеходен мост с дължина 13,05 м на кота +1,20 м свързващ новопроектираната сграда със съществуващата триетажна административна сграда „СУПЕРАБРАЗИВ“ ЕООД, ЕИК 833030546, гр. Крън, ул. „Работническа“ № 2А, представлявано от Георги Мирков Попов гр. Крън I-1437 94 ул. "Работническа" №2А пета
1324-8#2/15.03.2019 г УВЕ-27/15.03.2019 г. ТП-24/15.03.2019 ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДЕТСКА ЯСЛА №6 „НАДЕЖДА“ със застроена площ 975,00 кв.м. и разгъната застроена площ 1570,00, СГРАДИ с идентификатори 35167.501.105.1, 35167.501.105.2 и 35167.501.105.5 по КККР на гр. Казанлък ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БУЛСТАТ 000817778, гр.Казанлък, ул."Розова долина"№ 6, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък гр. Казанлък I 31 четвърта ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, представлявано от Даниела Гинева с адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Гладстон" №31, лиценз №РК-0664/21.11.2016
168–107–4#4/18.03.2019г УВЕ-28/19.03.2019 г. ТП-25/19.03.2019 "ЖИЛИЩНА СГРАДА“ - със застроена площ 219,07кв.м. и разгъната застроена площ 859,21кв.м. • на кота 0,00 м. – вход за жилищна сграда, стълбищна клетка, 7 броя гаражи, 8 броя складове и общо помещение; • на кота + 2,64 м. – стълбищна клетка и 3 броя апартаменти; • на кота + 5,41 м. – стълбищна клетка и 3 броя апартаменти; • на кота + 8,18 м. – стълбищна клетка и 2 броя апартаменти Дончо Тодоров Кацарски, управител на „СТРОЙМАТ 2002“ ЕООД гр. Казанлък ХХ-3200/ 35167.506.3200 418 ул. "Тюлбенска" №66 четвърта "КОНСУЛТ 2014" ЕООД, представлявано от арх. Тотка Костадинова с удостоверение №РК-0666/05.12.2016г.
194-Е-79-1#2/14.03.2019г. УВЕ-29/20.03.2019 г. ТП-26/20.03.2019 МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ, ОФИС И СКЛАД – със застроена площ 130,00 кв.м. и разгъната застроена площ 280 кв.м Емил Боянов Узунов от с. Копринка, ул.“Кирил и Методий“ №1 с. Копринка ПС 38563.4.3.1 пета
194-Д-2231-1/15.03.2019г. УВЕ-30/21.03.2019 г. ТП-27/21.03.2019 "АВТОКОМПЛЕКС" със ЗП 410 кв.м. и РЗП 543 кв.м Диян Насков Тенев гр. Казанлък 35167.37.3 пета
168-3039-1/20.03.2019г УВЕ-31/26.03.2019 г. ТП-28/26.03.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА С НАДЗЕМНИ И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ И МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ с идентификатор 35167.504.261.1 със застроена площ 597,28 кв.м. и разгъната застроена площ 2824.39 кв.м. на кота -2,50, -2,55м – 7 бр.гаражи, 8 бр.паркоместа, 21 бр.складове, стълбищни клетки, 2 бр. асансьори, 2 бр. машинни помещения, помещения чистачен инвентар; на кота ±0,00м – магазин за промишлени стоки, 3бр.гаражи, 3 бр.апартаменти, 1 бр.офис и складове; на кота +2,74м – 6 бр.апартаменти; на кота +5,50м – 6 бр.апартаменти; на кота +8,25м – 6 бр.апартаменти; на кота +11,00м – 5 бр.апартаменти; на кота +13,75м – 5 бр.апартаменти; на кота +16,40м – 2 бр.апартаменти 1. „МАЖИ” ЕООД гр.София, седалище и адрес на управление гр.София район р-н Лозенец ул.”Елин връх” №19, бл.65А, вх.А, ет.2рап.4, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 131424763, представлявано от ЖАН-ИВ АЛБЕР МАРСЕЛ ЕНО гр. Казанлък УПИ IV-261/ 35167.504.261 234 ул. "Свобода" №4 четвърта "РЕСПЕКТ'93" ООД гр. Стара Загора, бул."Славянски" №47, ет.IV, офиси 45-47 с ЕИК 123579543, с Удостоверение №РК-0163/28.04.2014 г. от МРРБ
168-4711-1#4/26.03.2019г УВЕ-32/28.03.2019 г. ТП-29/28.03.2019 ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО С ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на ОБЕКТ ЗА ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В КАФЕ С ПУНКТ ЗА ЕВРОФУТБОЛ със ЗП 115,7 кв.м с идентификатор 35167.501.24.29.1 "Кемокс" ЕООД, представлявано от Васил Иванов Томов гр. Казанлък I/ 35167.501.24 283 бул. "23-ти Пехотен шипченски полк" №80 четвърта "КОНСУЛТ 2014" ЕООД, представлявано от арх. Тотка Костадинова с удостоверение №РК-0666/05.12.2016г.
УВЕ-33/28.03.2019 г. ТП-30/28.03.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА и РАБОТИЛНИЦА със ЗП 179,3кв.м и разгъната площ 260,8 кв.м ДЕНИЦА МАРИЯНОВА ГЕОРГИЕВА гр. Шипка ХХ-904 9 ул. "Боян Чомаков" №10 пета
194-Д-6648-1/26.03.2019 УВЕ-34/28.03.2019 г. ТП-31/28.03.2019 ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ АПАРТАМЕНТ В МАГАЗИН ЗА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ със застроена площ 20,4 кв.м ВЕСКА КОСТАДИНОВА СЛАВОВСКА И СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СЛАВОВСКИ гр. Казанлък I 199 ул. "Сан Стефано" №3 четвърта ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, представлявано от Даниела Гинева с адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Гладстон" №31, лиценз №РК-0664/21.11.2016
194-Р-2747-2#4/26.03.2019 УВЕ-35/29.03.2019 г. ТП-32/29.03.2019 РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ /ПИ с идентификатор 35167.502.4973.5/ ЧРЕЗ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГАРАЖ/ПИ с идентификатор 35167.502.4973.6/ с обща застроена площ на обекта 59,80 кв.м ЕТ “РУМЕН МОМЧЕВ” 833115021 представлявано от Румен Иванов Момчев; 2. Румен Иванов Момчев; 3. Иван Колев Момчев гр. Казанлък I-4973/ 35167.502.4973.5 44 ул. „Капрони“ № 12 пета
194-В-1804-1/27.03.2019 УВЕ-36/03.04.2019 г. ТП-33/03.04.2019 ПРИСТРОЙКА със застроена площ 16 кв.м и НАДСТРОИКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 74 кв.м БИСТРА МИХАЙЛОВА НЕДКОВА с. Овощник I-333 29 ул. „Септември“ № 9 пета
168-1256-17#8/02.04.2019 УВЕ-38/04.04.2019 г. ТП-34/04.04.2019 Кабел НН и електромерно табло за външно ел. захранване на „Фотоволтаична инсталация“ в имот с идентификатор 35167.504.8911 по КК и КР на гр. Казанлък, представляващ урегулиран поземлен имот V-8911, кв. 32 по плана на гр. Казанлък с обща дължина на кабелното трасе L=68.30м „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, №6, представлявана от Галина Стоянова гр. Казанлък V-8911/ 35167.504.8911 32 пета "СТАНД-Ф" ЕООД, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, гр. Стара Загора, ул. "М.М. Кусев" №42
168-1256-16#7/02.04.2019 УВЕ-37/04.04.2019 г. ТП-35/04.04.2019 Кабел НН и електромерно табло за външно ел. захранване на „Жилищна сграда с магазини и подземни гаражи“ в поемлен имот с идентификатор 35167.506.3543 по КК и КР на гр. Казанлък, представляващ урегулиран поземлен имот VII-3543, кв. 70 по плана на гр. Казанлък с обща дължина на кабелното трасе L=107.80 м „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, №6, представлявана от Галина Стоянова гр. Казанлък VII-3543/ 35167.503.3543 70 четвърта "СТАНД-Ф" ЕООД, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, гр. Стара Загора, ул. "М.М. Кусев" №42
1324-63#4/05.04.2019 ТП-36/05.04.2019 ДЕРЕ, УЧАСТЪК НА РЕКА "СТАРА РЕКА" С. ЕНИНА - ПЪРВИ ЕТАП ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, №6, представлявана от Галина Стоянова с. Енина трета "ДЕОМИД" ЕООД, ЕИК 103842150, гр. Варна
168-6313-1#3/08.04.2019 ТП-37/10.04.2019 ПРЕУСТРИЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА БАЗОВА СТАНЦИЯ SZR0292.A000 А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД, София гр. Казанлък 35167.119.3.853 бул. "Розова долина" № 100 трета "АТИ КОНСУЛТ"ЕООД, София
168-1256-22/08.04.2019 УВЕ-39/15.04.2019 г. ТП-38/12.04.2019 Кабел НН и електромерно табло за захранване на „Административна сграда, конферентна зала и склад“ находяща се в поземлен имот с идентификатор 35167.501.9413 по КК и КР на гр. Казанлък с обща дължина на кабелното трасе L=265,00 м „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, №6, представлявана от Галина Стоянова гр. Казанлък 35167.17.42 пета "СТАНД-Ф" ЕООД, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, гр. Стара Загора, ул. "М.М. Кусев" №42
ТП-39/12.04.2019 ПАМЕТНИК НА СВОБОДАТА НА ВР. ШИПКА НАЦИОНАЛЕН ПАРК-МУЗЕЙ "ШИПКА-БУЗЛУДЖА" ПИ 83199.1.1 първа "УАСГ-ЦНИП" ЕООД
168-2776-1/12.04.2019 УВЕ-40/18.04.2019 г. ТП-40/18.04.2019 ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЧИВНА СТАНЦИЯ В СЕМЕЕН ХОТЕЛ със застроена площ на обекта 1107,50 кв.м и разгъната застроена площ 3140 кв.м “ЕРСЕЛА” ЕООД, ЕИК 200148983, гр. Крън, ул. “Елтемир” №6 представлявано от Джелял Джемал Неби гр. Крън 40292.150.47 четвърта ФИДИ-КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201050734, Лиценз № РК-0101/12.02.2014 г. на ДНСК за строителен надзор, седалище на управлението: гр. Стара Загора, бул.“Митрополит Методи Кусев“ № 35, вх.А, ет.2, ап.5, представлявано от инж. Иван Кирев
194-Д-5376-1#8/18.04.2019 УВЕ-41/23.04.2019 г. ТП-41/23.04.2019 РЕКОНСТРУКЦИЯ и ПРИСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА с обща застроена площ 99 кв.м и обща разгъната застроена площ 216,50 кв.м (за жилищната сграда – реконструкция ЗП=85,40 кв.м и РЗП=170,80 кв.м и за пристройка ЗП=13,60кв.м и РЗП=45,70кв.м) ДЖАМАЛ ЕТЕМ ХАСАН гр. Крън I-251 40 пета
194-П-3627-1#3/17.04.2019г УВЕ-42/23.04.2019 г. ТП-42/23.04.2019 ПРИСТРОЙКА към съществуваща жилищна сграда със застроена площ 30,80 кв.м ЕЛЕНА ПЛАМЕНОВА РЯШЕВА с. Енина V-226/ 27499.501.226 70 пета
168-1256-30/23.04.2019г ТП-43/30.04.2019 "Кабел СрН за захранване на "Завод за машиностроене, производство, ремонт и модернизация на бойни машини и оръжие" ЕРЮГ ЕАД, ЕИК 115552190 гр. Казанлък V-7619/ 35167.504.7024 29 ул. "Ивайло" трета
194-Н-4681-2/09.05.2019 УВЕ-44/17.05.2019 г. ТП-44/16.05.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ – ниско, свързано застрояване със застроена площ 182,10 кв.м „СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ“ от въздушната мрежа НН захранено от ТП1, извод А посредством ново ЕТ НИКОЛА АТАНАСОВ ХРИСТОВ гр. Крън V-357 47 пета
194-Н-4681-2/09.05.2020 УВЕ-45/17.05.2019 г. ТП-45/16.05.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ – ниско, свързано застрояване със застроена площ 182,10 кв.м „СГРАДНО ОТКЛОНЕНИЕ ЗА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ“ от въздушната мрежа НН захранено от ТП1, извод А посредством ново ЕТ НИКОЛА АТАНАСОВ ХРИСТОВ гр. Крън VI-357 47 пета
46 ПОДПОРНА СТЕНА Р. "СТАРА РЕКА" ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БУЛСТАТ 000817778, гр.Казанлък, ул."Розова долина"№ 6, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък „ГЕОДЕТ“ ЕООД, ЕИК 123523879, гр. Стара Загора с управител инж. Антоанета Дамаскинова
168-01-5#8/08.05.2019 ТП-47/17.05.2019 СКЛАД №43 ЗА СПЕЦИАЛНА ПРОДУКЦИЯ "АРСВНАЛ" АД с. Бузовград ПИ 06848.87.17 първа ФИДИ-КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201050734, Лиценз № РК-0101/12.02.2014 г. на ДНСК за строителен надзор, седалище на управлението: гр. Стара Загора, бул.“Митрополит Методи Кусев“ № 35, вх.А, ет.2, ап.5, представлявано от инж. Иван Кирев
194-Д-6078-1#11/27.05.2019 УВЕ-46/03.06.2019 г. ТП-48/03.06.2019 ГАРАЖ“ /допълващо застрояване/ с идентификатор 35167.502.4702.5 със застроена площ 30,00 кв.м ДИМИТЪР АТАНАСОВ КАСАБОВ гр. Казанлък V-4702/ 35167.502.4702 9 пета
194-Г-539-2#3/04.06.2019 г УВЕ-47/10.06.2019 г. ТП-49/10.06.2019 1.    ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 35167.504.1144.8 по КККР на гр. Казанлък, ГАРАЖ СЪС СКЛАД И ЛЯТНА КУХНЯ с идентификатор 35167.504.1144.9 по КККР на гр. Казанлък“ с обща ЗП 143,00 кв.м, като за жил. сграда ЗП е 75,00 кв.м, а за допълващото застрояване – гараж със склад и лятна кухня ЗП е 68,00 кв.м.; 2.„ОГРАДА“ с височина на плътната част до 2,20 м по северна вътрешна регулационна линия с дължина 9,38м и по западна вътрешна регулационна линия с дължина ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ИВАНОВ гр. Казанлък XVII-1144/ 35167.504.1144 123 пета
194-Р-2337-3#3/06.06.2019г УВЕ-48/11.06.2019 г. ТП-50/11.06.2019 I-ви етап – ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 35167.506.4102.2 по КККР на гр. Казанлък и сграда от допълващо застрояване с обща застроена площ 145 кв.м и разгъната застроена площ 228 кв.м и ограда с височина на плътната част 2,20м по западна регулационна линия, разположена изцяло в имота на възложителя РАДКА ИВАНОВА ОВЧАРОВА гр. Казанлък XVIII-4102/ 35167.506.4102 52 пета
168-342-4#10/18.06.2019г ТП-50/21.06.2019 “ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК” ПОДОБЕКТ: “РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ИЗВЪН ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ НА С. РЪЖЕНА TTР 28В 2017 ЕТАП 2017”, находящ се в землището на с. Ръжена, Община Казанлък, Област Стара Загора ПОДОБЕКТ: “ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА С. РЪЖЕНА TTР 28С 2017 ЕТАП 2017”, находящ се в регулацията на с. Ръжена, Община Казанлък, Област Стара Загора “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД,вписано в търговския регистър с ЕИК 131285259, Булстат BG 131285259 със седалище и адрес на управлението гр. София, ул. “Адам Мицкевич” № 4 с Изпълнителен директор Бруно Тани-Лицензиант; Собственик на терена: ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ЕИК 000817778 със седалище и адрес на управление гр. Казанлък,Община Казанлък,ул. “Розова долина” № 7, представлявана от кмета Галина Стоянова с. Ръжена втора “Ивест - 99” ООД гр. Пловдив вписано в търговс-кия регистър с ЕИК115799753,Булстат BG 11579-9753 със седалище и адрес на управле-ние гр. Пловдив, ул. “Волга” №53 с управител инж. Веска Тодорова Грозданова
194-Т-2269-1#5/14.06.2019 г УВЕ-50/21.06.2019 г. ТП-52/21.06.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 280,45 кв.м и ГАРАЖ със застроена площ 65,80 кв.м ТОШО ИВАНОВ ДРАГАНОВ с. Розово XVIII-425 17 пета
168-633-2#9/17.06.2019г УВЕ-51/21.06.2019 г. ТП-53/21.06.2019 ИЗГРАЖДАНЕ НА ОПТИЧНО КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ НА „ТЕХНОМАРКЕТ“ бул.„23-ти Пехотен Шипченски полк“ № 80 „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 831642181, представлявано от Атанас Добрев и ОБЩИНА КАЗАНЛЪК гр. Казанлък 35167.501.7028 четвърта „ГЕОДЕТ“ ЕООД, ЕИК 123523879, гр. Стара Загора с управител инж. Антоанета Дамаскинова
168342-11#5/20.06.2019г ТП-54/24.06.2020 ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА гр. Казанлък и с. Г. Дряново - етап 2017 ИНВЕСТ ООД, ЕИК 115799753, гр. Пловсив, представл. От Веска Грозданова
168-5773-1#8/27.06.2019г УВЕ-52/28.06.2019 г. ТП-55/28.06.2019 ”ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОБЕКТИ за ОДО, ГАРАЖИ и ПАРКИНГИ“ със застроена площ 366,24кв.м. и разгъната застроена площ 1854,48 кв.м. 16 апартамента и 11 броя гаражи с идентификатор 35167.502.4001.6 ”ГАЛАТЕРА“ ЕООД, гр.Казанлък гр. Казанлък ХХ-8884/ 35167.502.4001 43 четвърта "ФИДИ-КОНСУЛТ" ООД гр. Стара Загора, ул."Методи Кусев" № 35 с ЕИК 201050734
168-968-1#3/27.06.2019 УВЕ-53/04.07.2019 г. ТП-56/04.07.2019 НАВЕС със застроена площ 432 кв.м КАЧАН“ ЕООД, ЕИК 123040243, представлявано от Ахмед Али Качан гр. Крън 40292.66.14 пета
168-5719-1#12/04.07.2019г УВЕ-55/09.07.2019 г. ТП-57/09.07.2019 „ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА НА ДВА ЕТАЖА, ВЕТЕРИНАРНА АПТЕКА, МАГАЗИН ЗА ХРАНИ ЗА ЖИВОТНИ И СКЛАД“ с обща застроена площ 520 кв.м и разгъната застроена площ 772,50 кв.м „ДОКТОР КОСТИ“ ЕООД, ЕИК 203457294, гр. Казанлък, ул. “Георги Бенковски” № 10 представлявано от Петя Колева Димова-Голакова с. Бузовград 06848.11.389 четвърта „Стройконсулт - ГН99“ ЕООД, гр. София, ЕИК 130007553, представлявано от инж. Александър Георгиев, инж. Светла Христова и инж. Боян Христов
№ 194-Л-638-8#1/04.07.2019 г УВЕ-56/10.07.2019 г. ТП-58/09.07.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ с идентификатор 35167.502.5241.6 по КККР на гр. Казанлък, с обща застроена площ 180,35 кв.м и разгъната застроена площ 275,30 кв.м ЛЮДМИЛА ЦАНКОВА ГРЕБАЧЕВА гр. Казанлък УПИ XVIII-5241 /35167.502.5241 12 пета
194-С-6235-3#7/05.07.2019 г. УВЕ-57/12.07.2019 г. ТП-59/12.07.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 135,15 кв.м и ГАРАЖ със застроена площ 22,75 кв.м СТЕФКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА на гр. Шипка УПИ V-346 47 ул. „Хаджи Димитър“ № 8 пета Технически ръководител - инж. Румен Русев
№ 138-01-26#5/09.07.2019 УВЕ-58/16.07.2019 г. ТП-60/15.07.2019 ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ /Кабел НН/ на „Цех за металообработка“ находящ се в поземлен имот с идентификатор 35167.501.621 „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ гр. Казанлък XXVIII-8880/ 35167.501.621 477 пета "СТАНД-Ф" ЕООД, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, гр. Стара Загора, ул. "М.М. Кусев" №42
№ 168-1256-69#3/09.07.2019 УВЕ-59/16.07.2019 г. ТП-61/16.07.2019 Кабел НН и електромерно табло за външно ел. захранване на „Жилищни сгради“ находящи се в поземлен имот с идентификатор 27499.181.57 по КК и КР на с. Енина, община Казанлък, с обща дължина на кабелното трасе L=333,40 м „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ с. Енина 27499.181.57 пета "СТАНД-Ф" ЕООД, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, гр. Стара Загора, ул. "М.М. Кусев" №43
168-1256-32#3/09.07.2019 УВЕ-60/16.07.2019 г. ТП-62/16.07.2019 Кабел НН и електромерно табло за външно ел. захранване на „Жилищнa сградa“ находяща се в УПИ VXI-298, кв. 13 по плана на гр. Шипка, община Казанлък, обща дължина на кабелното трасе L=46,7 м „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ гр. Шипка VXI-298 13 пета "СТАНД-Ф" ЕООД, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, гр. Стара Загора, ул. "М.М. Кусев" №44
168-1529-2#9/17.07.2019 УВЕ-62/19.07.2019 г. ТП-63/17.07.2019 „УЧАСТЪК ЗА БАЛИРАНЕ“ със застроена площ 190,20 кв.м и разгъната застроена площ 190,20 кв.м „ЕЛЗЕМ“ ЕООД, ЕИК 123663596, с управител Стефан Димитров Стайков и адрес на управление гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ № 114 гр. Казанлък XXIX-8795/ 35167.501.8795 470 бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ № 114 пета
168-3109-4#17/12.07.2019 УВЕ-61/18.07.2019 г. ТП-64/18.07.2019 „ПРИСТРОЙКА и НАДСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА ЗА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И ГАРАЖИ И ГАРАЖ – допълващо застрояване“ със застроена площ 225,14 кв.м. и разгъната застроена площ 976,00 кв. м - 35167.504.857.5 И ГАРАЖ - допълващо застрояване с идентификатор 35167.504.857.6 Радост Стефанова Славовска и Андре Еккерт; Петьо Нечков Асенов и Мария Цанкова Дочкова;3. Мария Димитрова Димитрова; 4. Ваня Петкова Дечева и Дечко Григоров Дечев; 5. Йосиф Йосифов Семетчиев; 6. Маргарита Стефанова Стефанова; 7. Петя Илиянова Манолова; 8. Светлана Стефанова Пройнова; 9. Иванка Петрова Орозова и Ненко Петров Орозов; 10. Бисер Гошов Борисов; 11. Даниела Георгиева Салерно; 12. Иван Русев Иванов гр. Казанлък V-857/ 35167.504.857 210 ул. „Пеньо Черньоолу“ № 11 пета
ТП-65/29.07.2019 СВЕТОФАРНА УРЕДБА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ. "АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ" С УЛ. "ЧАТАЛДЖА" И УЛ. "НАДКАНИДЖА" ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БУЛСТАТ 000817778, гр.Казанлък, ул."Розова долина"№ 6, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък гр. Казанлък 35167.505.129, 35167.505.722, 35167.505.120 И 35167.505.751 трета "ПМГ 28 КОНСУЛТ" ООД гр. Бургас, с управител инж. М. Михайлов
168-1256-13#7/30.07.2019 ТП-66/30.07.2019 "КАБЕЛ СрН, БКТП С РЗП 6,5 КВ.М, КАБЕЛИ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ НА "ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЧАСТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В АПАРТАМЕНТИ И АТЕЛИЕТА" „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ гр. Казанлък ХIV-213 за ОДО/ 35167.502.213 191 ул. " 23-ти ПШП" №3 трета "СТАНД-Ф" ЕООД, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, гр. Стара Загора, ул. "М.М. Кусев" №42
168-1256-114#2/30.07.2019 ТП-67/30.07.2019 "НОВ КАБЕЛ 20kV, БКТП, НОВ КАБЕЛ НН И ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА "ПРИСТРОЙКА КЪМ ЦЕХ ЗА ПОЛИМЕРНИ ОПАКОВКИ ЗА ОФИСИ, БИТОВКИ И СКЛАД" „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ гр. Казанлък ХV-8826 29 трета "СТАНД-Ф" ЕООД, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, гр. Стара Загора, ул. "М.М. Кусев" №42
168-2457-2#26/29.07.2019г УВЕ-63/05.08.2019 г. ТП-68/05.08.2019 „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПРИСТРОЙКА към съществуваща производствена сграда на „ЦЕХ ЗА ВЕЛПАПЕ““ с идентификатор 35167.501.9459.13 по КККР на гр. Казанлък, със застроена площ 10152,30 кв.м и разгъната застроена площ 10182,30 кв.м - 35167.501.9459.13 1. „БАЛКАНПАК“ ООД, представлявано от Стефан Димитров Стайков, гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ №114; 2. „ЕЛЗЕМ БЪЛГАРИЯ“ ООД, представлявано от Мария Димитрова Стайкова, гр. Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ №114, гр. Казанлък V-9459/ 35167.501.9459 470 бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ № 115 пета „Евровия Инженеринг“ ЕООД – гр. София, с Удостоверение № РК-0088/13.12.2018г. на ДНСК, представлявано от инж. Ангел Ангелов Кочев
194-П-1008-4#4/19.07.2019 УВЕ-64/07.08.2019 г. ТП-69/07.08.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 35167.503.34.1 по КККР на гр. Казанлък, със застроена площ 89 кв.м и ЛЯТНА КУХНЯ със застроена площ 16 кв.м“ 1. ПЕТЯ ИЛИЕВА ПТИЧКОВА и 2. РАДОИЛ СТЕФАНОВ ПТИЧКОВ гр. Казанлък IV-34/ 35167.503.34 422 гр. Казанлък, ул. „Орфей“ № 4 пета
168-5840-2#9/06.08.2019 УВЕ-66/09.08.2019 г. ТП-70/07.08.2019 ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ – I етап - Цех за производство на мебели от масивна дървесина със застроена площ 781 кв.м, с идентификатор 35167.505.8729.1 „УДЛЕНД МЕБЕЛ“ ЕООД, ЕИК 201555722, гр. Казанлък, представлявано от Румяна Денева Вълчева гр. Казанлък 35167.505.8729 пета
194-О-143-10/01.08.2019 УВЕ-65/08.08.2019 г. ТП-71/08.08.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 85 кв.м и ЛЕКА ОГРАДА с височина 2,20м изпълнена от стоманени колове и мрежа по всички граници на поземления имот изпълнена изцяло в имота на възложителя ОГНЯН ТОДОРОВ ИВАНОВ с. Енина ПИ 343.53, местност „Пъдарнята“, пета
168-60-3#29/07.08.2019 УВЕ-67/14.08.2019 г. ТП-72/12.08.2019 „СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО И ДЕЛОВО ОБСЛУЖВАНЕ” със застроена площ 300кв.м. и разгъната застроена площ 1104кв.м идентификатор на сградата 35167.502.5904.2 ЕТ”ПЕЩОСТРОЕНЕ– Йордан Василев”, ЕИК 040361389, представлявано Йордан Василев Василев–Управитела 2. Община Казанлък ЕИК 000817778, представлявано Галина Стоянова – Кмет, 3. Иван Начев Радуйчев, 4. Никола Тодоров Колев,; 5. Венцислав Иванов Петров, 6. ”Селекти” ЕООД, представлявано от Велина Йорданова Джурджева 7. Светлина Богданова Димитрова, 8. Бончо Василев Миланов, 9. Иван Йорданов Цвятков, 10. ЕТ ”Дисми - Стефан Мирлев”, гр. Казанлък, ул.”Хан Крум” № 9, ЕИК-833088567, представлявано от Стефан Димитров Мирлев 11. Ангел Иванов Братоев, 12. Константин Ангелов Калайджиев, 13. Елеонора Аргирова Мерт и Хасан Адил Мерт гр. Казанлък V-5904/ 35167.502.5904 172 ул. „Искра“ № 5 четвърта "ФИДИ-КОНСУЛТ" ООД гр. Стара Загора, ул."Методи Кусев" № 35 с ЕИК 201050734
168-01-24#8/12.08.2019 ТП-73/13.08.2019 ”СКЛАД № 45 за специална продукция“ със РЗП-769.50кв.м. ИЛИЯ ХРИСТОВ ПАВЛОВ гр. Крън VIII-479 49 пета
168-01-26#9/12.08.2019 ТП-74/13.08.2019 ”СКЛАД № 47 за специална продукция“ със РЗП-769.50кв.м. “АРСЕНАЛ”АД, гр.Казанлък, ул.”Розова долина” №100, ЕИК-833067612, представлявано от инж.Николай Христов Ибушев-изп.директор с.Бузовград 06848.87.17 първа „ФИДИ КОНСУЛТ“ ООД – гр. Стара Загора, лицензирано за упражняване на строителен надзор с удостоверение № РК-0372/16.01.2015 г на ДНСК, представлявано от инж. Иван Кирев
194-А-346-3/08.08.2019 УВЕ-69/15.08.2019 г. ТП-75/15.08.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 129 кв.м Външно ел. захранване – от стълб на мрежа НН, захранвана от извод В на ТП № 1, с кабел СТВ 4х6мм, в изкоп; Водопроводно отклонение - от съществуващ уличен водопровод АТАНАС ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ с. Хаджидимитрово IX-68 4 пета
168-342-7#13/13.08.2019г ТП-76/16.08.2019 “ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА на гр. КАЗАНЛЪК и с. ГОЛЯМО ДРЯНОВО – ЕТАП 2017 TTР 8С 2.2017 ДОПЪЛНЕНИЕ” “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД,вписано в търговския регистър с ЕИК 131285259, Булстат BG 131285259 със седалище и адрес на управлението гр. София, ул. “Адам Мицкевич” № 4 с Изпълнителен директор Бруно Тани-Лицензиант с. ГОЛЯМО ДРЯНОВО втора “Ивест - 99” ООД гр. Пловдив вписано в търговс-кия регистър с ЕИК115799753,Булстат BG 11579-9753 със седалище и адрес на управле-ние гр. Пловдив, ул. “Волга” №53 с управител инж. Веска Тодорова Грозданова
168-342-10#14/13.08.2019г ТП-77/16.08.2019 “ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА на с. ГОЛЯМО ДРЯНОВО – ЕТАП 2018 TTР 8С 2018” “СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД,вписано в търговския регистър с ЕИК 131285259, Булстат BG 131285259 със седалище и адрес на управлението гр. София, ул. “Адам Мицкевич” № 4 с Изпълнителен директор Бруно Тани-Лицензиант с. ГОЛЯМО ДРЯНОВО втора “Ивест - 99” ООД гр. Пловдив вписано в търговс-кия регистър с ЕИК115799753,Булстат BG 11579-9753 със седалище и адрес на управле-ние гр. Пловдив, ул. “Волга” №53 с управител инж. Веска Тодорова Грозданова
194-3402-1#5/15.08.2019 УВЕ71/22.08.2019 г. ТП-78/21.08.2019 ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на МАГАЗИН 4 с идентификатор 35167.502.6082.1.16 по КК и КР в „АТЕЛИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИКОВА КОЗМЕТИКА“ със застроена площ 21,00 кв.м. :ВЕСЕЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ гр. Казанлък IV-6082/ 35167.502.6082 183 ул. „Хан Крум“ № 9 пета „ФИДИ КОНСУЛТ“ ООД – гр. Стара Загора, лицензирано за упражняване на строителен надзор с удостоверение № РК-0372/16.01.2015 г на ДНСК, представлявано от инж. Иван Кирев
168-2448-1#5/19.08.2019г УВЕ72/22.08.2019 г. ТП-79/22.08.2019 „АВТОКОМПЛЕКС“ със застроена площ 408 кв.м, с идентификатор 27499.180.93.1 по КК и КР на с. Енина „НЕДЕЛЧЕВА – АУТО“ ЕООД, ЕИК 123739236 представлявано от Донка Йорданова Неделчева с. Енина 27499.180.93 землище на с. Енина, местност „Под Енина“. пета
168-5654-1#6/19.08.2019 УВЕ73/23.08.2019 г. ТП-80/23.08.2019 „ЗАВОД ЗА МАШИНОСТРОЕНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БОЙНИ МАШИНИ И ОРЪЖИЕ” със ЗП- 4615.28 кв.м и РЗП- 6930.21 кв.м – II етап - цехове, участъци, помещения - разположени в североизточното едноетажно хале- "Корпус 1"; помещенията на трети надземен етаж в същ. триетажна сграда с проход - "Кор­пус 3"; новата едноетажна сграда от допълващото застрояване - навес - ниско застрояване - "Корпус 4"; североизточен и югоизточен клон (около "К1") от нова плошадкова дъждовна канализация; СОТ за корпуси "К1", "К3" и "К4"; плошадково електрическо осветление - предвидено за монтаж към фасадните на корпуси "К1" и "К4" "МЕТАЛИКА-АБ" ЕООД, ЕИК 040451281, със седалище и aдрес на управление: гр.София, р-н Витоша, ул."Иван Сусанин" № 26А, представлявано от Здравко Димитров Димитров, гр. Казанлък V-7619/ 35167.504.7024 29 четвърта “ГЕОДЕТ” ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123523879, представлявано от инж.Антоанета Тодорова Дамаскинова, с удостоверение № РК 0505/23.06.2015г. на МРРБ
168-01-15/26.08.2019 ТП-81/27.08.2019 ”ВЪНШНО ГАЗАПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ Т.114-АЛЕЯ №3 ДО ГРИП И ОТОПЛЕНИЕ НА ЗАВОД №1 –ПАС/ЦЕХ 1/110,1/140 и 1/120 с обща дължина на трасето L=57.87м” на територията на „Арсенал“АД / надземен участък L=57.87л.м. и подземен участък L=54.53л.м./ “АРСЕНАЛ”АД, гр.Казанлък, ул.”Розова долина” №100, ЕИК-833067612, представлявано от инж.Николай Христов Ибушев-изп.директор гр.Казанлък 35167.119.3 първа “ФИДИ КОНСУЛТ” ООД, гр.Ст.Загора, ул.”Методи Кусев”№ 35, ЕИК 201050734, представлявано от инж.Иван Минчев Кирев и инж.Виолета Христозова Ирмилайчева – управи-тели, лицензирано за упражняване на строителен надзор с удостоверение № РК-0372 от 16.01.2015г. на ДНСК
168-01-27#7/26.08.2019 ТП-82/27.08.2019 ”Газопроводно отклонение с дължина на трасето L=5.16м и отопление на цех 2/231” на територията на „Арсенал“АД “АРСЕНАЛ”АД, гр.Казанлък, ул.”Розова долина” №100, ЕИК-833067612, представлявано от инж.Николай Христов Ибушев-изп.директор гр.Казанлък 35167.119.3 първа “ФИДИ КОНСУЛТ” ООД, гр.Ст.Загора, ул.”Методи Кусев”№ 35, ЕИК 201050734, представлявано от инж.Иван Минчев Кирев и инж.Виолета Христозова Ирмилайчева – управи-тели, лицензирано за упражняване на строителен надзор с удостоверение № РК-0372 от 16.01.2015г. на ДНСК
168-4518-2#3/22.08.2019 УВЕ74/27.08.2019 г. ТП-83/28.08.2019 „ПРИСТРОЙКА“ към съществуваща сграда /Автокомплекс/ със застроена площ 168.40 кв.м. с идентификатор на сградата 06848.22.70.2 „АВТО КАР 2011” ЕООД, ЕИК 201453105 със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул. ”Кайнарджа” № 7, представлявано от Иван Такев Стайков –Управител с. Бузовград „ФИДИ КОНСУЛТ“ ООД – гр. Стара Загора, лицензирано за упражняване на строителен надзор с удостоверение № РК-0372/16.01.2015 г на ДНСК, представлявано от инж. Иван Кирев
194-Т-864-6#3/26.08.2019 УВЕ76/02.09.2019 г. ТП-84/30.08.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 62,78 кв.м“, . ТАНКА КОСТОВА ИВАНОВА с. Ръжена XI-228 17 ул. „Балкан“ № 5 пета
168-1990-3/09.09.2019 УВЕ77/11.09.2019 г. ТП-89/11.09.2019 ТП-90/11.09.2019 I-ви етап „СКЛАД 2“ със застроена площ 756,76 кв.м с идентификатор на сградата 06848.23.6.1, II -ви етап „СКЛАД 1“ със застроена площ 482,38 кв.м с идентификатор на сградата 06848.23.6.2, „СОНДАЖ И ПОДЗЕМЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОЕМ“ „НЮАНС ПЛЮС” ООД, ЕИК 123739295 със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул. ”Г. Бенковски” № 21, представлявано от Георги Колев Щерев с. Бузовград 06848.23.6 пета
ТП-91/16.09.2019 ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ PD 2791A "MS HIDRAULIC" „ КАЛИН-2003” ЕООД, гр. София, ЕИК 131156977, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „ Витоша”, представлявано от Христо Цветанов Христов – собственик на сградата „ БТК” ЕАД, с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 115И, представлявано от Атанас Илиев Добрев гр. Казанлък УПИ IV-7833 – за мелница/ 35167.504.7833 33 ул. „ Козлодуй” № 70 трета „ ЛИФО” ООД, ЕИК 123681758, гр.Стара Загора, ул. „ Христо Ботев”№102, офис 2, представлявана от инж. Юлия Колева Цаклева
194-М-2411-6#8/16.09.2019 УВЕ78/19.09.2019 г. ТП-93/19.09.2019 СЕРВИЗ ЗА АВТОРЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ, ПЛОЩАДКА ЗА РАЗКОМПЛЕКТОВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛИ И СКЛАД ЗА АВТОЧАСТИ със застроена площ 190.00кв.м и ПЪТНА ВРЪЗКА към ПИ с идентификатор 80532.16.6 в землището на с.Черганово (ПИ 016006 по КВС), Община Казанлък – ПОЕТАПНО: I етап: Пътна връзка към ПИ 016006, землище Черганово; II етап: Сервиз за авторемонтни дейности, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба автомобили и склад за авточасти със застроена площ 190.00кв.м 1.МАРИЯ ДИМИТРОВА НАЙДЕНОВА съгласно Нотариален акт № 10, том 4, дело 660, рег.1287 от 07.03.2011г. на Служба по вписванията гр.Казанлък 2.ОБЩИНА КАЗАНЛЪК БУЛСТАТ 000817778 представлявано от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък в качеството си на възложител по отношение на външна пътна връзка към ПИ 016006 (собственик на имот, публична общинска собственост) с.Черганово 80532.16.6 пета „ЛИФО“ ООД гр. Стара Загора, ЕИК 123681758
168-353-14#9/13.09.2019 УВЕ79/19.09.2019 г. ТП-93/19.09.2019 ПАРКИНГ за 38 броя паркоместа със застроена площ 1154 кв.м „СУПЕРАБРАЗИВ“ ЕООД, ЕИК 833030546, гр. Крън, ул. „Работническа“ № 2А, представлявано от Георги Мирков Попов гр. Крън XIII-956 92 пета ”ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 202735207, седалище на управлението: гр. София, ул. „Гладстон“ № 31, вх. Б, ет. 6, представлявано от Даниела Горчева Гинева - управител, Лиценз № РК-0664/21.11.2016 г.
168-405-14#7/16.09.2019 УВЕ82/20.09.2019 г. ТП-94/20.09.2019 РАЗШИРЕНИЕ НА ЦЕХ 110 със застроена площ 473 кв.м М+С ХИДРАВЛИК“ АД, ЕИК 123028180, гр. Казанлък, ул. „Козлодуй“ № 68 представлявано от Владимир Валентинов Спасов и Стоил Стоянов Колев гр. Казанлък XХХI-8707/ 35167.504.8707 31 четвърта ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, представлявано от Даниела Гинева с адрес на управление гр. Казанлък, ул. "Гладстон" №31, лиценз №РК-0664/21.11.2016
1324-54#10/20.09.2019 УВЕ83/24.09.2019 г. ТП-95/24.09.2019 „ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ДГ №17 „СЛАВЕЙЧЕ“ – ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО – IV категория • I етап – Ремонт на покрив с мълниезащита и заземление на цялата сграда (СГРАДИ с идентификатори 35167.502.4989.1, 35167.502.4989.2, 35167.502.4989.3, 35167.502.4989.4 и 35167.502.4989.5 по КККР на гр. Казанлък) • II етап – подмяна на дограмата и топлоизолиране на външните стени Корпус 1 (СГРАДА с идентификатор 35167.502.4989.1) „ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, ГОРИВНА БАЗА И ГАЗИФИКАЦИЯ НА ДГ №17 „СЛАВЕЙЧЕ“ – IV категория • I етап – Горивна база и газификация . ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ЕИК 000817778 – представлявана от Галина Стоянова – кмет на Община Казанлък гр. Казанлък VII – за детско заведение/ 35167.502.4989 44 ул. „Юнашка“ № 22 четвърта „ИВПИ КОНСУЛТ“ ООД – гр. Стара Загора, лицензирано за упражняване на строителен надзор с удостоверение № РК-0788/08.10.2018 г. на ДНСК, представлявано от инж. Женя Пеева
168-5840-2#12/19.09.2019 УВЕ84/24.09.2019 г. ТП-96/24.09.2019 ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ – на два етапа с обща застроена площ 1362 кв.м и разгъната застроена площ 1362 кв.м. II етап - Цех за производство на мебели от ЛПДЧ със застроена площ 581.00 кв.м, с идентификатор 35167.505.8729.3 „УДЛЕНД МЕБЕЛ“ ЕООД, ЕИК 201555722, гр. Казанлък, представлявано от Румяна Денева Вълчева гр. Казанлък 35167.505.8729 пета
194-М-7497-3#7/13.09.2019 УВЕ86/25.09.2019 г. ТП-97/25.09.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА - двуетажна с идентификатор 35167.506.3044.1 по КККР на гр. Казанлък, със застроена площ 74,50 кв.м и разгъната застроена площ 151,30 кв.м“, МАРГАРИТ ИВАНОВ ТОДОРОВ гр. Казанлък II-3039/ 35167.506.3044 ул. „Магнолия“ № 8 пета
126-01-1/19.09.2019 УВЕ85/25.09.2019 г. ТП-98/25.09.2019 „СТРЕЛБИЩЕН КОМПЛЕКС“ II-ви етап – Стрелбище за ловни карабини и пистолети със застроена площ 87,00 кв.м с идентификатор 35167.39.761.5 и спортна площ 550,00 кв.м СНЦ „ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ“ БУЛСТАТ 123161857, гр. Казанлък, пл.„Севтополис“ № 17, представлявано от Кольо Иванов Дочев гр. Казанлък 35167.39.761 землището на гр. Казанлък четвърта ФИДИ-КОНСУЛТ ООД, ЕИК 201050734, Лиценз № РК-0101/12.02.2014 г. на ДНСК за строителен надзор, седалище на управлението: гр. Стара Загора, бул.“Митрополит Методи Кусев“ № 35, вх.А, ет.2, ап.5, представлявано от инж. Иван Кирев
194-А-3364-3#9/12.09.2019 УВЕ80/20.09.2019 г. ТП-99/19.09.2019 „МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ“ с идентификатор 35167.502.5416.3 и със застроена площ 70.25 кв. м Атанас Николов Теохаров гр. Казанлък IX-5416/ 35167.502.5416 6 пета
168-971-3#5/16.09.2019 УВЕ81/20.09.2019 г. ТП-100/ 30.09.2019 „ЦЕХ ЗА ФУРАЖИ“ със застроена площ 865,5 кв. м ЕТ“ Севдю-2000-Севдалин Кюлявков“ с ЕИК:123519585 представлявано от Севдалин Веселинов Кюлявков със седалище и адрес на управление с. Копринка, ул. „Стара планина“ №1 с. Копринка I-760 78 пета
194-З-1050-1#16/27.09.2019 УВЕ87/02.10.2019 г. ТП-101/2.10.2019 ПРИСТРОЙКА И НАДСТРОЙКА на съществуваща ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 27499.501.3193.1 ДЕСИСЛАВА ГАНЧЕВА СТОЯНОВА с. Енина УПИ VIII-82/ 27499.501.3193 43 ул.„Димитър Рогозов“ № 14 пета
194-Е-699-1/27.09.2019 УВЕ88/04.10.2019 г. ТП-102/4.10.2019 „Пристройка и надстройка на жилищна сграда“ с идентификатор 35167.504.7569.1 със ЗП= 59,00 кв. м, РЗП=183 кв. м Елка Радкова Калпакова, Радина Красимирова Калпакова и Мария Красимирова Калпакова гр. Казанлък УПИ V-7569,7570/ 35167.504.7569 312 ул. “Хан Аспарух“ №37, пета
168-2529-6#9/04.10.2019 УВЕ89/10.10.2019 г. ТП-103/10.10.2019 1. ЖИЛИЩНА СГРАДА с МАГАЗИНИ със застроена площ 138,60 кв.м и разгъната застроена площ 583,40 кв.м с идентификатор 35167.502.45.1, 2. ПЛЪТНА ОГРАДА с височина на плътната част до 2.20 м по западна, северна и частично по източна вътрешни регулационни линии, разположени изцяло в имота на възложителя с обща дължина 40 м 1. ”ХРИМИ 2008” ЕООД, ЕИК 200003564; 2. Димитър Пламенов Николов и Петя Пламенова Николова; 3. Коста Георгиев Щерев; 4. Венцислав Иванов Петров; 5. Севим Емир; 6. Красен Георгиев Катанов гр. Казанлък УПИ II-45/ 35167.502.45 150 ул. „Неофит Рилски“ № 3 пета „Консулт 2014“ ЕООД, гр. Казанлък ул. „Св. Климент Охридски“ № 17, с Удостоверение № РК-0666/05.12.2016 г., представлявано от арх. Тотка Костадинова
ТП-104/11.10.2019 ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ SZR0019. A003 "ДРАГОЛОВА" С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900-1800 МНz НА "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД на част от втори етаж на покрива на съществуваща обществена сграда - кметство А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД, гр.София, ЕИК 131468980 с. Дунавци УПИ I 28 трета “ГЕОДЕТ” ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК 123523879, представлявано от инж.Антоанета Тодорова Дамаскинова, с удостоверение № РК 0505/23.06.2015г. на МРРБ
1324-41/30.10.2019 УВЕ96/30.10.2019 г. ТП-105/11.10.2019 Обект: КВАРТАЛ „КУЛАТА“ и „КРАЙРЕЧЕН“, ГР. КАЗАНЛЪК Подобект: КВАРТАЛ „КРАЙРЕЧЕН“, I-ви етап: АСФАЛТИРАНЕ и ТРАЙНИ НАСТИЛКИ НА УЛИЦА „ОРФЕЙ“, с дължина на трасето 368 м ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БУЛСТАТ 000817778, гр.Казанлък, ул."Розова долина"№ 6, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък гр. Казанлък 35167.503.5031 ул „ОРФЕЙ“ четвърта ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ООД гр. София
. № 168-353-13/14.10.2019 УВЕ90/16.10.2019 г. ТП-106/21.10.2019 ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА със застроена площ 3300 кв.м и разгъната застроена площ 5650 кв.м и ИЗГРАЖДАНЕ на ПЛОЩАДКОВА ГАЗОПРЕНОСНА МРЕЖА от съществуващо ГРЗП до ГТ1 и ГТ2 и ВЪТРЕШНА тръбна газопроводна инсталация за отопление чрез 13 бр. газови топловъздушни апарати. „СУПЕРАБРАЗИВ“ ЕООД, ЕИК 833030546, гр. Крън, ул. „Работническа“ № 2А, представлявано от Георги Мирков Попов гр. Крън УПИ I-1437 за производствени и складови дейности 94 ул. „Работническа“ № 2А четвърта ”ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 202735207, седалище на управлението: гр. София, ул. „Гладстон“ № 31, вх. Б, ет. 6, представлявано от Даниела Горчева Гинева
194-Т-2443-1#14/15.10.2019 УВЕ91/21.10.2019 г. ТП-107/21.10.2019 „Магазин за хранителни стоки“ – едноетажна сграда със ЗП = 154,65 кв. м, разположена в УПИ X – 540, кв.2, по плана на с. Черганово “Тамара 16” ООД с управители: Татяна Енчева Енчева и Мирослав Янакиев Георгиев с. Черганово УПИ X -540 2 ул. “Васил Левски “ №18А пета
ТП-108/22.10.2019 ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 6087 С ЧЕСТОТЕН ОБХВАТ 900 МНz И 1800 МНz НА "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД гр. София, ЕИК 130460283 с. Овощник ПИ 31011 трета "Стройнорм" ЕООД, гр. София, ЕИК 200285252
ТП-109/22.10.2019 ПРЕУСТРОЙСТВО НА БАЗОВА СТАНЦИЯ № 3027 НА "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД "ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ" ЕАД гр. София, ЕИК 130460284 гр. Казанлък УПИ I 215 ул. "Княз Алексантър Батемберг" № 5 трета "Стройнорм" ЕООД, гр. София, ЕИК 200285253
168-3371-2#3/16.10.2019 УВЕ92/21.10.2019 г. ТП-110/24.10.2019 Преустройство на част от склад и разширение на търговска зала на магазин за строителни материали със ЗП на разширението = 192,75 кв. м, разположена в ПИ с идентификатор 35167.504.8736 по КККР на гр. Казанлък “ТЕРА ГРАНД” ООД представлявано от Станислав Стефанов Димитров гр. Казанлък XXII – 8736 126 ул. “Никола Петков “ №67
168-5814-1#6/24.06.2019 УВЕ94/24.10.2019 г. ТП-111/24.10.2019 „МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ 35167.504.9116.1 със застроена площ 2450,70 кв.м. и разгъната застроена площ 4352,25 кв.м „НОВА ИНВЕСТ 49” ООД, ЕИК 203352820 със седалище и адрес на управление: гр.Казанлък, ул. „Христо Ботев“ № 1, представлявано от Тошо Иванов Драганов и Ислям Шабан Ислям гр. Казанлък II-9116/ 35167.504.9116 225 ул. "Софроний Врачански" № 11 четвърта „ФИДИ КОНСУЛТ“ ООД – гр. Стара Загора, лицензирано за упражняване на строителен надзор с удостоверение № РК-0372/16.01.2015 г на ДНСК, представлявано от инж. Иван Кирев
1324-41/30.10.2019 УВЕ96/30.10.2019 г. ТП-111/24.10.2019 Обект: КВАРТАЛ „КУЛАТА“ и „КРАЙРЕЧЕН“, ГР. КАЗАНЛЪК Подобект: КВАРТАЛ „КРАЙРЕЧЕН“, I-ви етап: АСФАЛТИРАНЕ и ТРАЙНИ НАСТИЛКИ НА УЛИЦА „ОРФЕЙ“, с дължина на трасето 368 м ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БУЛСТАТ 000817778, гр.Казанлък, ул."Розова долина"№ 6, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък гр. Казанлък 35167.503.5031 ул „ОРФЕЙ“ четвърта
194-С-897-1/25.10.2019 УВЕ97/30.10.2019 г. ТП-112/31.10.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА /идентификатор 35167.503.4001.1/ с ГАРАЖ /идентификатор 35167.503.4001.2/ със застроена и разгъната площ 239,00 кв.м и разгъната застроена площ 542 кв.м и ПЛЪТНА ОГРАДА с височина на плътната част 2,20 м по западна, южна и част от северна регулационна граница, разположена изцяло в имота на възложителя. СИЛВИЯ ПЕТЕВА ИВАНОВА гр. Казанлък ХXVII-4001/ 35167.503.4001 338 ул. „Никола Петков“ № 10 пета
168-6467-1#10/31.10.2019 УВЕ98/04.11.2019 г. ТП-113/04.11.2019 ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО на ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ с идентификатор 35167.502.6035.1.18 в ИГРАЛНА ЗАЛА със застроена площ 150 кв.м и разгъната застроена площ 300 кв.м „ТАНСЕТ“ ЕООД, ЕИК 202532527, гр. Казанлък, ул. „Перник“ № 24, ет. 4, ап. 8 с управител Таня Димитрова Димитрова гр. Казанлък ХII-6035,6036/ 35167.502.6035 191 ул. „Георги Бенковски“ № 10, ет. -1 четвърта ”ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 202735207, седалище на управлението: гр. София, ул. „Гладстон“ № 31, вх. Б, ет. 6, представлявано от Даниела Горчева Гинева
194-Г-379-2/04.11.2019 УВЕ99/08.11.2019 г. ТП-114/08.11.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА НА 3 ЕТАЖА с идентификатор 35167.501.7179.4 по КККР на гр. Казанлък, със застроена площ 154 кв.м и разгъната застроена площ 553 кв.м ГЕНЧО ПРОДАНОВ БОЮКЛИЕВ и СТЕФАН ПРОДАНОВ БОЮКЛИЕВ гр. Казанлък ХI-7179/ 35167.501.7179 474 ул. „Цанко Минков“ № 86 пета
194-Я-40-1/07.11.2019 УВЕ100/11.11.2019 г. ТП-115/11.11.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 35167.150.918.1 по КККР на гр. Казанлък, със застроена площ 99,50 кв.м и разгъната застроена площ 139,35 кв.м ЯНКО ГЕОРГИЕВ МЕРМЕКЛИЕВ гр. Казанлък 35167.150.918 местност „Старите лозя“ пета
194-Д-4576-1#1/18.11.2019 УВЕ101/19.11.2019 г. ТП-116/19.11.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 140,50 кв.м и разгъната застроена площ 140,50 кв.м ДИМИТЪР СТОЯНОВ ЯНЕВ гр. Крън IV-720 85 ул. „Генерал Столетов“ № 20 пета
194-П-3898-2#6/15.11.2019 УВЕ102/20.11.2019 г. ТП-117/20.11.2019 „СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОСТРОЙКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ И ИНВЕРТАР“, със застроена площ 197,54 кв.м 53179.35.33.1 ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЛУЛЧЕВ с. Овощник 53179.35.33 местност „Перетлика“ пета
168-343-13#7/19.11.2019 ТП-118/21.11.2019 ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ПОДОБЕКТ: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА ГР. КАЗАНЛЪК - ЕТАП 2018 ДОП СИТИЗАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД гр. Казанлък трета “Ивест - 99” ООД гр. Пловдив вписано в търговс-кия регистър с ЕИК115799753,Булстат BG 11579-9753 със седалище и адрес на управле-ние гр. Пловдив, ул. “Волга” №53 с управител инж. Веска Тодорова Грозданова
168-342-11#11/19.11.2019 ТП-119/21.11.2019 ГАЗОСНАБДЯВАНЕ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ПОДОБЕКТ: ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА НА ГР. КАЗАНЛЪК - ЕТАП 2018 СИТИЗАЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД гр. Казанлък трета “Ивест - 99” ООД гр. Пловдив вписано в търговс-кия регистър с ЕИК115799753,Булстат BG 11579-9753 със седалище и адрес на управле-ние гр. Пловдив, ул. “Волга” №53 с управител инж. Веска Тодорова Грозданова
168-6093-1#2/22.11.2019 УВЕ103/22.11.2019 г. ТП-120/22.11.2019 „АВТОСЕРВИЗ И СКЛАД ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ - АВТОЧАСТИ, със застроена площ 222,05 кв.м и разгъната застроена площ 280,38 кв.м 35167.504.7813.3 „Картех 2017“ ООД, ЕИК 204570003, с адрес на управление: гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, „Кайнарджа“ № 7, ет.1, ап.3. гр. Казанлък II - 7813/ 35167.504.7813 326 ул.“Козлодуй“ №53А пета „ФИДИ КОНСУЛТ“ ООД – гр. Стара Загора, лицензирано за упражняване на строителен надзор с удостоверение № РК-0372/16.01.2015 г на ДНСК, представлявано от инж. Иван Кирев
194-П-3145-1/18.11.2019 УВЕ104/22.11.2019 г. ТП-121/22.11.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА“ със застроена площ 85,77 кв.м и разгъната застроена площ 154,83 кв.м 27499.501.942.3 ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ КЪРЛЕШЕВ с. Енина X-942/ 27499.501.942 79 ул. „10-ти април“ № 8 пета
1324-17#6/25.11.2019 УВЕ105/26.11.2019 г. ТП-122/26.11.2019 БЛАГОУСТРОЯВАНЕ на МЕЖДУБЛОКОВО ПРОСТРАНСТВО в кв.80 между ул. „Тракия“, бул. „Никола Петков“ и ул. „Преображение“ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БУЛСТАТ 000817778, с адрес на управление: гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, бул. „Розова Долина“ № 6, гр. Казанлък I-102/ 35167.505.102 80 четвърта ”ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 202735207, седалище на управлението: гр. София, ул. „Гладстон“ № 31, вх. Б, ет. 6, представлявано от Даниела Горчева Гинева
168-2457-49#10/21.11.2019 УВЕ106/26.11.2019 г. ТП-123/26.11.2019 Кабел НН от ТП „ОКТОМВРИ“ до ново електромерно табло на границата на поземлен имот с идентификатор 35167.504.8360 по КККР на гр. Казанлък с обща дължина на кабелното трасе L=104,60 м 1. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков. 2. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, № 6, тел.: 0431 98201, гр. Казанлък новото трасе започва от ТНН на трафопост ТП „Октомври“, представляващ сграда с идентификатор 35167.504.7425.12, тръгва на север през ПИ 35167.504.7425 и чрез хоризонтален сондаж пресича ПИ 35167.504.7083 – УЛ. „Хан Аспарух“ и в свободен изкоп на тротоара продължава на изток и на север в ПИ 35167.504.7071 – ул. „Хан Омуртаг“, пресича я чрез хоризонтален сондаж и стига до ново електромерно табло, монтирано на западната граница на ПИ с идентификатор 35167.504.8360 пета „СТАНД-Ф“ ЕООД – гр. Стара Загора, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, упражняващо строителен надзор, съгласно удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ № РК-0286/19.08.2019 г. на ДНСК
168-1256-8#2/21.11.2019 УВЕ107/26.11.2019 г. ТП-124/26.11.2019 Кабел НН и комбинирано електромерно табло за захранване на „Сграда с обекти за ОДО и жилища“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 35167.504.7562 по КККР на гр. Казанлък, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ IV-7562, кв. 304 по плана на гр. Казанлък с обща дължина на кабелното трасе L=154 м 1. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков. 2. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, № 6, тел.: 0431 98201, гр. Казанлък новото трасе започва от ТП „Христо Ботев“, находящ се в ПИ с идентификатор 35167.504.7058 /общинска публична собственост/ по КККР, отправя се на север по източния тротоар на ул. „Захари Стоянов“ /ПИ 35167.504.7088/, след което я пресича в нова тръбно-канална мрежа, след кръстовището тръгва на запад по южния тротоар на ул. „Хан Аспарух“ /35167.504.7073/ в свободен изкоп и стига до пресечката с ул. „Райко Даскалов“, където чупи на юг и в нова тръбно-канална мрежа пресича ул. „Райко Даскалов“ /ПИ 35167.504.7087/ и стига до ново комбинирано електромерно табло ЕТ, монтирано на източната граница на ПИ 35167.504.7562 по КККР на гр. Казанлък ул. „Хан Аспарух“ четвърта „СТАНД-Ф“ ЕООД – гр. Стара Загора, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, упражняващо строителен надзор, съгласно удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ № РК-0286/19.08.2019 г. на ДНСК
168-4297-1/25.11.2019 ТП-125/29.11.2019 ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНА СТАНЦИЯ SZR0468 "SHEINOVO" с честотен обхват 900-2100 MHz A1 БЪЛГАРИЯ ЕАД с. Шейново 83106.502.701 местност "Чобан Чаир" трета "Модул-Н" ЕООД с ЕИК 130219264, гр. София, ж.к. "Орландовци', УЛ. "Знаме на труда", представлявано от Боряна Митова
1383-18/02.12.2019 ТП-126/25.11.2019 ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И БКТП СЪС ЗП 12,56 кв.м за зарядни станции на електробуси. ПЪРВИ ЕТАП:ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НОВ БКТП 20/0,4 KV и кабелна тръбна мрежа от БКТП до зарядни станции с дължина на трасето 67 м ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, БУЛСТАТ 000817778, гр.Казанлък, ул."Розова долина"№ 6, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък гр. Казанлък I-9465/ 35167.501.9465 663 трета ПМГ 28 Консулт" ООД еик 205106835, гр. Бургас, представлявано от инж. Михаил Михайлов
194-П-205-12#5/29.11.2019 г. УВЕ108/26.11.2019 г. ТП-127/06.12.2019 „ПТИЦЕФЕРМА“ със застроена площ 827,30 кв.м 27499.501.3153.6 ПЕТЪР КЪНЧЕВ КЪНЕВ, с. Енина 27499.501.3153 пета
194-С-782-1#1/06.12.2019 УВЕ109/11.12.2019 г. ТП-128/11.12.2019 „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА С ФИЗИОТЕРАПИЯ и ПРИСТРОЙКА КЪМ НЕЯ“, със застроена площ 54,30 кв.м СТАНИМИР ТОДОРОВ СТОЕВ гр. Казанлък XIX-5264/ 35167.502.5264 10 ул. „ген. Драгомиров“ № 41 пета
1324-37#6/17.12.2019 УВЕ112/17.12.2019 г. ТП-129/17.12.2019 ГАЗИФИКАЦИЯ И ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ на ОДК „Св. Иван Рилски“ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, №6, тел.: 0431 98201 гр. Казанлък VI-за детска градина/ 35167.501.89 35 ул. „Кокиче“ № 3 четвърта ”ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 202735207, седалище на управлението: гр. София, ул. „Гладстон“ № 31, вх. Б, ет. 6, представлявано от Даниела Горчева Гинева
168-633-2#11/17.12.2019 УВЕ114/19.12.2019 г. ТП-130/19.12.2019 ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА БАЗОВА СТАНЦИЯ НА ВИВАКОМ – PD2791A 1. „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 831642181, гр. София, бул.„Цариградско шосе“ № 115, тел.: 0878330997, представлявано от Атанас Илиев Добрев; ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, № 6, тел.: 0431 98201 гр. Казанлък 35167.504.7833 ул. „Козлодуй“ четвърта „СТАНД-Ф“ ЕООД – гр. Стара Загора, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, упражняващо строителен надзор, съгласно удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ № РК-0286/19.08.2019 г. на ДНСК
194-Е-1431-1#14/09.12.2019 УВЕ111/16.12.2019 г. ТП-131/16.12.2019 „ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ“ със застроена площ 43,00 кв.м ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ВАЛЕНЦОВА с. Копринка I-838 29 ул. „Незабравка“ № 28 пета
168-1074-1#6/17.12.2019 УВЕ113/19.12.2019 г. ТП-132/19.12.2019 РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДНОВЯВАНЕ НА КОТЕЛНА ЦЕНТРАЛА – сграда с идентификатор 35167.501.3018.8 по КККР на гр. Казанлък със застроена площ 205,00 кв.м и ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТАЛЕН КОМИН с ф400 мм и височина 17,00м. – поетапно: I-ви етап – котелна инсталация и изграждане на метален комин „КРЕМОНА - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 123073859, с адрес на управление: гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ № 123, тел.: 043163563, представлявано от Валентин Иванов Димчев - управител гр. Казанлък VII-3018/ 35167.501.3018 608 бул. „23-ти Пехотен Шипченски Полк“ № 123 четвърта ”ГИНЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с ЕИК 202735207, седалище на управлението: гр. София, ул. „Гладстон“ № 31, вх. Б, ет. 6, представлявано от Даниела Горчева Гинева
168-633-1#11/17.12.2019 УВЕ115/20.12.2019 г. ТП-133/20.12.2019 ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛНА ЕЛЕКТРОННА СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА ЗА „М+С ХИДРАВЛИК“ – ПИ 35167.504.9098 по КК и КР на гр. Казанлък, представляващ УПИ VIII-9098, кв. 31 по плана на гр. Казанлък. Дължина на трасето 314м и 4 бр. нови кабелни шахти. 1. „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 831642181, гр. София, бул.„Цариградско шосе“ № 115, тел.: 0878330997, представлявано от Атанас Илиев Добрев; ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, № 6, тел.: 0431 98201 гр. Казанлък 35167.504.7070 /ул. Козлодуй“/, 35167.504.7076 /ул. „Райна Княгиня“/ и 35167.504.7083 ул. Козлодуй“ и ул. „Райна Княгиня“ четвърта „СТАНД-Ф“ ЕООД – гр. Стара Загора, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, упражняващо строителен надзор, съгласно удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ № РК-0286/19.08.2019 г. на ДНСК
ТП-134/23.12.2019 “ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА на ж.к.„Изток“, гр. Казанлък – РЕКОНСТРУКЦИЯ“ – III-ти етап /с обща дължина L=1508.85м/ . ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, ЕИК 000817778 – представлявана от Галина Стоянова – кмет на Община Казанлък гр. Казанлък трета ”ПГМ 28 КОНСУЛТ”ООД гр. Бургас, ЕИК 205106835, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.”Александър Велики”№56, представлявано от инж.Михаил Христов Михайлов – Управител
106-01-171/16.12.2019 ТП-ОКЛ/16.12.2019 ОПТИЧНА КАБЕЛНА ЛИНИЯ "1151-113/ТШ1-115-1151/ТШ2" МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА с. Розово, с. Кънчево и с. Ръжена "АРМСТРОЙИНВЕСТ"ЕООД, ГР. СОГИЯ, ЕИК 129008786, представлявано от Павел Грозданов