одобрен

Национален концесионен регистър към 2019-11-30

Уникален идентификатор:  3ff20179-c264-4d90-a3b9-3438607c818f

Описание:

Пълната информация от текстовите полета може да бъде достъпвана на портала на Националния концесионен регистър http://www.nkr.government.bg/

концесии

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-12-04 11:23:14
  • Създаден от: e_lazarova
  • Последна промяна: 2019-12-04 11:23:14
Няма информация за показване