одобрен

Община Златица - Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения - 2018

Уникален идентификатор:  40dacbfd-b16a-4608-9454-666eff1d13e8

Описание:

Община Златица - Разрешения за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения - 2018
(Данните публикувани в този набор са създадени Септември 2019 г. след заличаване на лични данни от Длъжностно лице за защита на личните данни в община Златица в съответствие със ЗЗЛД. Предишните набори от тези данни са изтрити с цел заличаване на лични данни видими в тях, защото системата автоматично записва предишни версии при редакция на набор.)

zlatica златица община

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-27 13:53:51
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2019-09-27 13:53:51

Дата на издаване

Обект

№ на имот УПИ

Възложител

Адрес

1 27.04.2018г. Преместваем обект "Контейнер за временен офис" УПИ VII -1387 кв. 115 М. Кузманов гр.Златица
2 24.08.2018г. Преместваем обект "Зарядна станция за електромобили " УПИ III-1720кв.180 "Виолета 54"ЕООД В. Нешкова гр.Златица