одобрен

SEBRA-MF-2019-06-13

Уникален идентификатор:  40e15340-37ff-4d67-a48b-0e10ffdb789b

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-14 14:19:42
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-14 14:19:42

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 13.06.2019 - 13.06.2019

Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 370 1 266 650,67 лв.
20 xxxx Разходи за лихви 1 1 431,35 лв.
80 xxxx Погашения по банкови заеми 1 574 231,69 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 2 4 869,60 лв.
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4 0,00 лв.
Общо:  378 1 847 183,31 лв.
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0,00 лв.
Общо:  2 0,00 лв.
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 513 386,49 лв.
20 xxxx Разходи за лихви 1 1 431,35 лв.
80 xxxx Погашения по банкови заеми 1 574 231,69 лв.
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 0,00 лв.
Общо:  18 1 089 049,53 лв.
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 36 9 595,17 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 1 91,49 лв.
Общо:  37 9 686,66 лв.
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 177 608 508,92 лв.
90 xxxx Възстановени приходи 1 4 778,11 лв.
Общо:  178 613 287,03 лв.
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 13.06.2019 - 13.06.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 143 135 160,09 лв.
Общо:  143 135 160,09 лв.