одобрен

Регистър на издадени разрешителни за ползване на минерални води

Уникален идентификатор:  4113faab-c7e0-4f29-b8df-83dac49b1765

минерални води община разрешителни регистър РМС 436/2017 Казанлък

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-10-22 09:33:41
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-10-22 09:33:41

№ на разрешителното

Дата на издаване

Срок на действие

Титуляр

Адрес на титуляра

ЕИК/ ЕГН

Наимено вание на находището

Водовземно съоръжение

Разпределение на разрешените обеми за различните цели на водоползването, м³

Параметри на водовземането

Номер и дата на изменение на разрешителното

Номер и дата на продъжаване на разрешителното

Номер и дата на прекра тяване на разрешителното

Номер и дата на отнемане на разреши телното

начален краен срок на действие в години средноденонощен дебит л/сек. цели на ползване на водата
балнеолечебна дейност, профилактика, спорт и отдих за хигиенни нужди
03 11.07.2013 г. 10.08.2013 г. 10.08.2023 г. 10 "Кингс Валей" ЕООД гр. София, ул. "Вискяр планина" №12 200285944 "Овощник" Сондаж № К-2 18064 6750 0.79 отдих и хигиенни нужди 03-01/18.12.2013 г. 03-02/18.03.2014 г. 03-03/30.05.2017 г. - - -
04 15.08.2016 г. 14.09.2016 г. 14.09.2026 г. 10 "Туристически комплекс Казанлък" АД гр. Казанлък, пл. "Севтополис" № 1 123622069 "Овощник" Сондаж № К-3 72948.9 2190 2.38 лечение, профилактика и хигиенни нужди 04-02/30.05.2017 г. - - -
05 24.02.2017 г. 24.02.2017 г. 28.11.2026 г. "ВЕНИ-М" ООД гр. Нова Загора, ул. " Ген. Мирски" № 12 119645044 "Овощник" Сондаж № К-5 2162.4 2016 0.132 балнеолечебна дейност и хигиенни нужди 05-02/30.05.2017 г. - - -
06 12.12.2017 г. 11.01.2018 г. 12.12.2027 г. 10 "Шипка" ЕООД гр. Казанлък, бул. "Розова долина" № 2 833155126 "Овощник" Сондаж № К-3 2628 638.75 0.104 лечебни процедури и хигиенни нужди - - - -
08 12.02.2019 г. 12.02.2019 г. 12.02.2029 г. 10 "ВЕНИ-М" ООД гр. Нова Загора, ул. " Ген. Мирски" № 12 119645044 "Овощник" Сондаж № К-3 14822.5 1095 0.17 хигиенни и други процедури 08/12.02.2019 г.
09 06.06.2019 г. 07.06.2019 г. 06.06.2029 г. 10 "Кингс Валей" ЕООД гр. София, ул. "Вискяр планина" №12 200285944 "Овощник" Сондаж № К-2 Сондаж № К-5 10596.1 149796 5.086 лечебни процедури и хигиенни нужди 06.06.2019 г.
10 18.07.2019г. 19.07.2019г. 19.07.2029г. 10 "Строймат 2002" ЕООД гр. Казанлък кв."Летище" №50 123629850 "Овощник" Сондаж № К-2 14063.92 9460.8 0.746 лечебни процедури и хигиенни нужди
10 18.07.2019г. 19.07.2019г. 19.07.2029г. 10 "Строймат 2002" ЕООД гр. Казанлък кв."Летище" №50 123629850 "Овощник" Сондаж № К-2 14063.92 9460.8 0.746 лечебни процедури и хигиенни нужди
Линк за сваляне в csv формат: Копирай
Линк за сваляне в json формат: Копирай
Линк за сваляне в xml формат: Копирай