одобрен

SEBRA_29.06.20

Уникален идентификатор:  41408834-c1c1-4d01-9f50-9f2106fdfc07

бюджет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-30 14:54:39
  • Създаден от: asya_ivanova
  • Последна промяна: 2020-06-30 14:54:39

Обобщено

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ( 022******* ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33 440243.35
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 50 21261.02
10 xxxx Издръжка 88 44271.18
18 xxxx Други разходи 8 14449.83
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 8 430.06
90 xxxx Възстановени приходи 1 191.24
Общо: 188 520846.68
По бюджетни организации
ОДЗ Благоевград ( 0220010000 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 79109.73
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 84.86
10 xxxx Издръжка 2 200.86
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 18
Общо: 7 79413.45
ОДЗ Бургас ( 0220020009 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 15 2644.2
Общо: 15 2644.2
ОДЗ Варна ( 0220030007 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 1 50
Общо: 1 50
ОДЗ В.Търново ( 0220040005 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 1716.39
Общо: 9 1716.39
ОДЗ Враца ( 0220060001 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 433.35
Общо: 3 433.35
О Д З ГАБРОВО ( 0220070000 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 30971.05
10 xxxx Издръжка 2 363.1
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 4 31370.15
ОДЗ Добрич ( 0220080008 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
18 xxxx Други разходи 1 210
Общо: 1 210
ОДЗ Кюстендил ( 0220100001 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 153.65
Общо: 3 153.65
ОДЗ Пазарджик ( 0220130006 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 20
10 xxxx Издръжка 5 1315.15
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 7 1371.15
ОДЗ Перник ( 0220140004 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 1 36
ОДЗ Пловдив ( 0220160000 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 2675
18 xxxx Други разходи 4 11037.15
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 196.06
Общо: 8 13908.21
ОДЗ Русе ( 0220180007 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 972
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 3 1008
ОДЗ Смолян ( 0220210009 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 175.05
Общо: 2 175.05
ОДЗ Ст.Загора ( 0220240003 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 1271.52
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 5 1307.52
ОДЗ Търговище ( 0220250001 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 19.74
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1 36
Общо: 2 55.74
ОДЗ Хасково ( 0220260000 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 158.35
Общо: 1 158.35
ОДЗ Шумен ( 0220270008 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 302.75
Общо: 3 302.75
ОДЗ Ямбол ( 0220280006 ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 38185.95
Общо: 1 38185.95
ИАГ ( 022100**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 12933.21
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 928.8
10 xxxx Издръжка 10 25695.6
90 xxxx Възстановени приходи 1 191.24
Общо: 26 39748.85
БАБХ ( 022250**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 164067.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 44 20002.36
10 xxxx Издръжка 7 3157.29
Общо: 64 187226.7
ИАСРЖ ( 022450**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 114976.36
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2 225
10 xxxx Издръжка 15 3007.18
18 xxxx Други разходи 2 3152.68
Общо: 21 121361.22
ИАБГ ( 022800**** ) Период: 29.06.2020 - 29.06.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 10
Общо: 1 10
МЗХГ- ЦА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ - ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ( 022******* )
ОДЗ
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БЛАГОЕВГРАД ( 0220010000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - БУРГАС ( 0220020009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВАРНА ( 0220030007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0220040005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВИДИН ( 0220050003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ВРАЦА ( 0220060001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ГАБРОВО ( 0220070000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ ( 0220080008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЪРДЖАЛИ ( 0220090006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - КЮСТЕНДИЛ ( 0220100001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЛОВЕЧ ( 0220110000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ( 0220120008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПАЗАРДЖИК ( 0220130006 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ( 0220140004 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛЕВЕН ( 0220150002 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЛОВДИВ ( 0220160000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РАЗГРАД 0220170009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РУСЕ ( 0220180007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА ( 0220190005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СЛИВЕН ( 0220200000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СМОЛЯН ( 0220210009 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ - ГРАД ( 0220220007 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЯ ОБЛАСТ ( 0220230005 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СТАРА ЗАГОРА ( 0220240003 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ТЪРГОВИЩЕ ( 0220250001 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО ( 0220260000 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ШУМЕН ( 0220270008 )
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ЯМБОЛ ( 0220280006 )
ИАГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ ( 022100**** )
БАБХ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ( 022250**** )
ИАСРЖ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ( 022450**** )
ИАСАС ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ ( 022600**** )
ИАБГ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА БОРБА С ГРАДУШКИТЕ ( 022800**** )
ИАЛВ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО ( 0229010001 )
ИАРА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ ( 0229030008 )
НССЗ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ( 0229110000 )
ПБ ВИТОША ПОЧИВНА БАЗА ВИТОША ( 0229410008 )
ПБ КИТЕН ПОЧИВНА БАЗА - КИТЕН ( 0229960004 )
ПБ КРАНЕВО ПОЧИВНА БАЗА КРАНЕВО ( 0229980000 )
ЦНСССКЦИЕ ЦЕНТЪР ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО МЕЖДУ КИТАЙ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА  ( 0229130007 )
ИАСОСЕЗФ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ"( 0229050004 )
ЦОРХВ ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА ( 0229140005 )