одобрен

Бюлетин май 2020 г.

Уникален идентификатор:  417bce10-a086-4b97-a71b-7621ded28963

Описание:

Бюлетин за състоянието на престъпността, противодействието на контрабандата и разпространението на наркотици и акцизни стоки през май 2020 г.

грабежи кражби ПЗО на МПС престъпления с наркотици противодействие на контрабандата състояние на престъпността убийства

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2020-06-25 15:57:23
  • Създаден от: tsvetolyub_mitov
  • Последна промяна: 2020-06-25 15:57:23

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДИРЕКЦИЯ „АНАЛИЗ И ПОЛИТИКИ“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЮЛЕТИН

 

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА,
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА КОНТРАБАНДАТА И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА НАРКОТИЦИ И
АКЦИЗНИ СТОКИ ПРЕЗ МАЙ 2020 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През май 2020 г. са регистрирани общо 6686
престъпления.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През май са разкрити 2095 престъпления,
или 31,3% от регистрираните. Разкрити са
и 1907 престъпления от минали периоди.
Установени са общо 3863 лица -
извършители на престъпления.
Най-висока е разкриваемостта на
територията на областите Габрово,
Сливен, Търговище, Монтана и Пловдив.
Най-ниска е в София-град, Кърджали,
Кюстендил, Пазарджик и Силистра.

Коефициентът на престъпност за
страната, или брой престъпления на 100
хил. души е 96,2.

През май са регистрирани 6 умишлени
убийства (довършени и опити).

 

 

 

 

 

 

 

Разкрити са 6 убийства. Нивото на
разкриваемост е 100%.

 

Общо за страната на 100 хил. души се
падат по 0,09 убийства.

 

През май са регистрирани 79 грабежа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разкрити са 35 грабежа. Нивото на
разкриваемост е 44,3%. Разкритите
случаи, регистрирани в минали периоди,
са 22.

 

 

Средно за страната на 100 хил. души се
падат по 1,1 грабежа.

 

 

През май са регистрирани 1545 кражби.

 

Разкрити са 465 кражби. Нивото на
разкриваемост е 30,1%. Разкритите
случаи, регистрирани в минали периоди,
са 370.

 

Средно за страната на 100 хил. души се
падат по 22,2 кражби.

 

 

През май регистрираните
посегателства спрямо МПС са 136.

 

 

 

 

 

 

 

 

Разкрити са 10 посегателства спрямо
МПС. Нивото на разкриваемост през
месеца е 7,4%. Разкритите случаи,
регистрирани през минали периоди, са
12.

 

Средно за страната на 100 хил. души се
падат по 2 посегателства спрямо МПС.

 

 

 

 

 

Престъпленията, свързани с наркотици,
регистрирани през май, са 480.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разкрити са 220 престъпления с
наркотици. Нивото на разкриваемост е
45,8%. Разкритите случаи, регистрирани
през минали периоди, са 186.

 

Средно за страната на 100 хил. души се
падат по 6,9 престъпления.

 

ВИД

Мерна единица

май

2020

 

 

 

ХЕРОИН

кг

102,6

КОКАИН

кг

0,3

МАРИХУАНА

кг

67,6

КАНАБИС

кг

10,5

КАНАБИС

брой стръкове

1 406

СИНТЕТИЧНИ НВ

кг

17,5

СИНТЕТИЧНИ НВ

брой таблетки

960

ВИД

Мерна единица

май

2020

 

 

 

 

 

 

ЦИГАРИ

късове

1 053 219

ТЮТЮН

кг

4 885

АЛКОХОЛ

л

1 027

ГАЗЬОЛИ

л

560