Набор от данни:  Бюджет 2017

одобрен

Приложение № 3

Уникален идентификатор:  418e8538-41bd-4d15-80d9-883061fe863c

Описание:

приложение

2017 бюджет община

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-02-28 15:44:34
  • Създаден от: sys_admin
  • Последна промяна: 2018-10-27 10:25:00
  • Последно променил: migrate_data

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА СМЯДОВО ЗА 2017 ГОД.
ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА ФУНКЦИЯ, ДЕЙНОСТ, ОБЕКТ § Общо ПЛАН Собствени бюджетни средства Собствени бюджетни средства (преходен остатък) Общински приходи / (от продажби) Целеви Делегиран бюджет /преходен остатък /
Извънбюджетна сметка по ОП (трансфери)
кредит Кредит
0 52000 ФУНКЦИЯ I - Общи държавни служби 52000 52000 #REF! #REF! 0 0
52000 1 Закупуване на автомобил -ОбА Смядово 5204 52000 52000
6000 ВСИЧКО ЗА §52 в т.ч.: 52000 52000 #REF!
6000 ФУНКЦИЯ III - Образование 6000 0 #REF! 6000
6000 1 Придобиване на компютри и хардуер-СУ"Св.Св.Кирил и Методий" 5201 6000 6000
60000 ВСИЧКО ЗА §52 в т.ч.: 6000 0 6000
0 60000 ФУНКЦИЯ V - СОПГ 60000 0 #REF! 0 #REF! 0 60000
60000 1 Закупуване на автобус -ДВХПР с.Черни връх 5204 60000 60000
332700 ВСИЧКО ЗА §52 в т.ч.: 60000 0 #REF! 0 #REF! 60000
0 40590 ФУНКЦИЯ VI - Жил.строителство БКС и ООС 359227 40000 0 26527 50000 0 242700 0
61017 1 Основен ремонт на ул."Каро Йоргов" гр.Смядово 5100 40590 40590
36455 2 Основен ремонт на ул."Юри Гагарин" 1 (от кр ул.К.Йоргов до кр.с улица Н.Гайдов ) гр.Смядово 5100 61017 61017
36940 3 Основен ремонт на ул."Юри Гагарин" 1 (от кр ул.К.Йоргов до кр.с улица П.Волов ) гр.Смядово 5100 36455 36455
43658 4 Основен ремонт на ул."Марица" гр.Смядово 5100 36940 36940
54883 5 Основен ремонт на ул."Баба Донка" гр.Смядово 5100 43658 43658
40000 6 Основен ремонт на ул."Г.С.Раковски" ( от кръгово движ.с ул.Р.Проход до кр.с Хан Омуртаг) гр.Смядово 5100 81410 26527 50000 4883
19157 7 Закупуване на багер JSB 5204 40000 40000
0 8 Общ устройствен план на Община Смядово 5309 19157 19157
0 0
0 0
273543 0
0 300070 ВСИЧКО ЗА §51 в т.ч.: 300070 0 #REF! 50000 #REF! 223543 0
0 40000 ВСИЧКО ЗА §52 в т.ч.: 40000 40000 #REF! 0 #REF! 0 0
0 19157 ВСИЧКО ЗА §53 в т.ч.: 19157 0 #REF! 0 #REF! 19157 0
0 8000 #REF! ФУНКЦИЯ VIII - Иконом.дейности и услуги 8000 8000 #REF! 0 #REF! 0 0
8000 1 Закупуване на торище в гр.Смядово 5203 8000 8000
8000 ВСИЧКО ЗА §52 в т.ч.: 8000 8000 #REF!
0 8000 #REF! ФУНКЦИЯ VIII - Иконом.дейности и услуги 8000 8000 #REF! 0 #REF! 0 0