одобрен

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността

Уникален идентификатор:  41edd292-100a-4de5-a44d-0327d81a77bf

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-22 15:09:53
  • Създаден от: hsd_velingrad
  • Последна промяна: 2019-04-22 15:09:53

Наименование на социалната услуга

Адрес

Телефон

Имейл

1. Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Велинград, ул. "Гео Милев" №6 0359/5 12 98 dcdmu_velingrad@abv.bg
2. Център за обществена подкрепа гр. Велинград, ул."Цар Самуил"№2А 0359/ 5 03 44 velingrad_cop@abv.bg
3. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 гр. Велинград, ул."Цар Самуил"№2А 0359/ 5 22 39 cnst_velingrad@abv.bg
4. Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 гр. Велинград, ул."Цар Самуил"№2А 0359/ 5 23 60 cnst_velingrad@abv.bg
5. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 1 гр. Велинград, ул. "Славянска" №5 0359/ 5 10 20 shans_velingrad@abv.bg
6. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2 гр. Велинград, ул. "Славянска" №5 Б 0359/ 5 10 20 shans_velingrad@abv.bg
7. Център за социално включване "Развитие" гр. Велинград, ул. "Васил Левски" №19А 0359/ 5 01 15 csv_razvitie@abv.bg
8. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Велинград, бул. "Хан Аспарух" № 46 0359/ 5 07 06 dcvh_vd@abv.bg
9. Дом за стари хора гр. Велинград, бул. "Съединение" №288 0359/ 5 53 01 domzastarixora.ela@abv.bg
10. Домашен социален патронаж гр. Велинград, бул. "Съединение" №288 0359/ 5 04 33
11. Защитено жилище за лица с физически увреждания гр. Велинград, ул. "Васил Левски" №19А 0359/5 15 45 zjvelina@abv.bg