одобрен

Зоните, чувствителни към биогенни елементи, определени като чувствителни съгласно Закон за водите

Уникален идентификатор:  41fd43e2-8831-41bf-acdf-dc6c8fa4fa21

Описание:

Зони за защита на водите, определени в първия ПУРБ на ИБР и
актуализирани към 2016 година (втори ПУРБ)
Зоните, чувствителни към биогенни елементи, определени като
чувствителни съгласно Директива 91/271/ЕИО и Заповед №РД-970/28.07.2003 г.
като зони за защита на водите

биогенни елементи закон за водите регистър чувствителни зони

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-02-22 17:27:34
  • Създаден от: yanka_yordanova
  • Последна промяна: 2018-11-26 13:49:07
  • Последно променил: migrate_data

1 BGSARI06
2 BGCSARI06
3 BGCSARI06
4 BGCSARI06
5 BGCSARI06
6 BGCSARI06
7 BGCSARI06
8 BGCSARI06
9 BGCSARI06
10 BGCSARI06
11 BGCSARI06
12 BGCSARI06
13 BGCSARI06
14 BGCSARI06
15 BGCSARI06
16 BGCSARI06
1 BGSARI12
2 BGSARI12
3 BGCSARI12
4 BGCSARI12
1 BGSARI01
2 BGCSARI01
3 BGCSARI01
4 BGCSARI01
1 BGSARI06
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте