одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 15.01.2020

Уникален идентификатор:  4268acb1-22ed-4e74-a29d-3f47dda8c98b

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-16 07:24:57
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-01-16 07:24:57

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 344 538875.47
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10 1945.17
10 xxxx Издръжка 578 263916.41
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 24 74344.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 90770.11
88 xxxx Средства на разпореждане 12 7597.95
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 24 336.83
Общо:  995 977786.44
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 24 336.83
Общо:  24 336.83
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28 63250
10 xxxx Издръжка 15 15590.66
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3 90770.11
Общо:  46 169610.77
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 2200
10 xxxx Издръжка 8 2182.43
Общо:  15 4382.43
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3000
10 xxxx Издръжка 12 1974.21
Общо:  13 4974.21
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 3110
10 xxxx Издръжка 7 379.26
Общо:  18 3489.26
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВИДИН ( 0170050006 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 2880
Общо:  7 2880
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 4030
Общо:  2 4030
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 3070
10 xxxx Издръжка 7 1073.69
Общо:  13 4143.69
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1650
10 xxxx Издръжка 11 1612.77
Общо:  13 3262.77
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЮСТЕНДИЛ ( 0170100004 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5450
10 xxxx Издръжка 7 1371.76
Общо:  8 6821.76
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2930
10 xxxx Издръжка 10 1315.79
Общо:  12 4245.79
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 750
10 xxxx Издръжка 1 174.25
Общо:  5 924.25
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1700
10 xxxx Издръжка 4 510.12
Общо:  5 2210.12
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3420
10 xxxx Издръжка 2 669.27
Общо:  3 4089.27
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛЕВЕН ( 0170150005 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 2708
Общо:  5 2708
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РАЗГРАД ( 0170170001 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2450
Общо:  2 2450
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 4425.96
Общо:  3 4425.96
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СИЛИСТРА ( 0170190008 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 2820
10 xxxx Издръжка 5 443.77
Общо:  15 3263.77
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 4600
10 xxxx Издръжка 1 475.63
Общо:  11 5075.63
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 1250
10 xxxx Издръжка 6 1661.51
Общо:  14 2911.51
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-ГРАД ( 0170220000 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 550
10 xxxx Издръжка 3 318.32
Общо:  4 868.32
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-РЕГИОН ( 0170230008 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3300
10 xxxx Издръжка 10 3562.93
Общо:  11 6862.93
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ХАСКОВО ( 0170260002 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4790
10 xxxx Издръжка 7 1375.6
Общо:  8 6165.6
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 3077.25
10 xxxx Издръжка 9 710.87
Общо:  11 3788.12
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3700
10 xxxx Издръжка 8 146.19
Общо:  9 3846.19
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2450
10 xxxx Издръжка 10 7914.72
Общо:  11 10364.72
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 1049.26
Общо:  6 1049.26
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 21740
10 xxxx Издръжка 26 9561.32
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1495
Общо:  31 32796.32
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 47 19890
10 xxxx Издръжка 8 2040.47
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 7440
Общо:  59 29370.47
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 6180
10 xxxx Издръжка 7 2267.14
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 3144
88 xxxx Средства на разпореждане 1 217.28
Общо:  15 11808.42
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 14830
10 xxxx Издръжка 26 8316.45
Общо:  29 23146.45
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 36
88 xxxx Средства на разпореждане 1 830.76
Общо:  2 866.76
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 11058.11
Общо:  14 11058.11
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 12122.13
10 xxxx Издръжка 27 8132.44
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 725
Общо:  39 20979.57
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 11840
10 xxxx Издръжка 9 997.06
88 xxxx Средства на разпореждане 7 675.1
Общо:  19 13512.16
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26 20732
10 xxxx Издръжка 22 12606.15
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2381
Общо:  49 35719.15
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 9520
10 xxxx Издръжка 2 181
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 2490
Общо:  10 12191
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 25490
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 81.89
10 xxxx Издръжка 19 19295.28
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 200
Общо:  24 45067.17
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 24370
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 133
10 xxxx Издръжка 21 5365.33
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 9264
88 xxxx Средства на разпореждане 2 5749.22
Общо:  37 44881.55
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 4270
10 xxxx Издръжка 10 1290.05
Общо:  13 5560.05
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 16371.41
10 xxxx Издръжка 27 8315.92
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4 17238
88 xxxx Средства на разпореждане 1 125.59
Общо:  38 42050.92
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 17756
10 xxxx Издръжка 20 5512.62
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 5720
Общо:  28 28988.62
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 6854.54
10 xxxx Издръжка 2 174.5
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 3110
Общо:  5 10139.04
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22 17710
10 xxxx Издръжка 9 4555.65
Общо:  31 22265.65
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 8080.1
10 xxxx Издръжка 4 4389.06
Общо:  6 12469.16
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13 8600
10 xxxx Издръжка 4 181.23
Общо:  17 8781.23
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 67400
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 494.6
10 xxxx Издръжка 36 26071.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 16895
Общо:  54 110861.43
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 8950
10 xxxx Издръжка 18 4629.42
Общо:  25 13579.42
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 7800
10 xxxx Издръжка 5 8038.63
Общо:  6 15838.63
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4835
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 485.68
10 xxxx Издръжка 5 712.88
Общо:  7 6033.56
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 10000
10 xxxx Издръжка 14 11729.77
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 4242.5
Общо:  27 25972.27
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2400
10 xxxx Издръжка 9 14501.53
Общо:  10 16901.53
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ ( 0172040007 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 12350
10 xxxx Издръжка 11 8533.03
Общо:  12 20883.03
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ( 0172110001 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1900
10 xxxx Издръжка 2 5207.4
Общо:  3 7107.4
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ ДОМ - СОФИЯ ( 0172210000 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 3972
Общо:  1 3972
ЗВЕНО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА МОН ( 0172290006 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3400
10 xxxx Издръжка 2 244
Общо:  3 3644
Фонд Научни изследвания ( 0172350002 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 2563.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 200
10 xxxx Издръжка 28 27882.85
Общо:  36 30645.93
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 29 1365.75
Общо:  29 1365.75
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Бургас ( 0172420007 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 142.36
Общо:  1 142.36
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5740
Общо:  1 5740
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кърджали ( 0172490004 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 754
Общо:  1 754
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 55
Общо:  1 55
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ловеч ( 0172510008 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2820
10 xxxx Издръжка 4 1092.3
Общо:  5 3912.3
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Перник ( 0172540002 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5200
Общо:  1 5200
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 6800
Общо:  1 6800
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 194.87
Общо:  4 194.87
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Силистра ( 0172590003 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 2100
Общо:  5 2100
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Търговище ( 0172650000 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 11500
Общо:  1 11500
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Шумен ( 0172670006 ) Период: 15.01.2020 - 15.01.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3750
Общо:  1 3750