одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 05.07.2019

Уникален идентификатор:  42bbee71-2c4f-4371-9a57-031fa4b9efb3

себра

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-08 08:20:52
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2019-07-08 08:23:33
  • Последно променил: d_tzvetkov

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 111 254457.09
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 34 16099.4
10 xxxx Издръжка 407 522235.31
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16 10212.5
88 xxxx Средства на разпореждане 16 18148.65
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 13 41557.93
98 xxxx Други операции в БНБ 37 90
Общо:  634 862800.88
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 13 41557.93
98 xxxx Други операции в БНБ 1 166953.64
Общо:  14 208511.57
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 32 15933.62
10 xxxx Издръжка 24 353082.1
Общо:  56 369015.72
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 342.96
10 xxxx Издръжка 2 18.62
Общо:  4 361.58
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -2.53
Общо:  1 -2.53
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 10398.96
Общо:  1 10398.96
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВРАЦА ( 0170060004 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -43.04
Общо:  1 -43.04
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ГАБРОВО ( 0170070002 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 9356.72
10 xxxx Издръжка 12 2314.03
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -30
Общо:  27 11640.75
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 12830.82
10 xxxx Издръжка 11 1481.81
88 xxxx Средства на разпореждане 2 8568
Общо:  15 22880.63
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 7194.13
10 xxxx Издръжка 1 420.1
Общо:  2 7614.23
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 150
Общо:  1 150
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛОВДИВ ( 0170160003 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 3144.09
10 xxxx Издръжка 2 2666.11
Общо:  6 5810.2
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -РУСЕ ( 0170180000 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 453.15
Общо:  3 453.15
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 10437.76
10 xxxx Издръжка 7 692
Общо:  21 11129.76
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СОФИЯ-РЕГИОН ( 0170230008 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -57.05
Общо:  1 -57.05
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ТЪРГОВИЩЕ ( 0170250004 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 9637.91
10 xxxx Издръжка 6 734.3
88 xxxx Средства на разпореждане 2 154.12
Общо:  9 10526.33
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 327.1
Общо:  9 327.1
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЯМБОЛ ( 0170280009 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14 8344.55
10 xxxx Издръжка 1 188.4
Общо:  15 8532.95
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 7050
10 xxxx Издръжка 11 5488.63
88 xxxx Средства на разпореждане 3 2021.85
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -0.58
Общо:  16 14559.9
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1586
Общо:  3 1586
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 9 8868.07
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 28
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -132.29
Общо:  12 8763.78
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 1889.97
10 xxxx Издръжка 25 6571.7
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -882.35
Общо:  31 7579.32
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 32730.68
10 xxxx Издръжка 5 996.11
88 xxxx Средства на разпореждане 1 100
Общо:  13 33826.79
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 9030
10 xxxx Издръжка 5 1529.35
Общо:  7 10559.35
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 10899.36
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1872
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -748.88
Общо:  7 12022.48
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 5265.76
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1.9
Общо:  6 5267.66
РЕГИОН - КЪРДЖАЛИ ( 017109**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 917.38
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 50
10 xxxx Издръжка 12 2190.7
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1710
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -30
Общо:  17 4838.08
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12 1539.03
10 xxxx Издръжка 20 12763.69
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -59.4
Общо:  34 14243.32
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 41161.78
10 xxxx Издръжка 15 2065.39
Общо:  19 43227.17
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 107.24
10 xxxx Издръжка 2 3099.8
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -236.89
Общо:  4 2970.15
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 5707.92
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 115.78
10 xxxx Издръжка 19 7449.13
98 xxxx Други операции в БНБ 5 -3036.67
Общо:  31 10236.16
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2174.6
10 xxxx Издръжка 4 1268.7
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -1424.35
Общо:  6 2018.95
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 13800
10 xxxx Издръжка 15 2765.45
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -227.18
Общо:  17 16338.27
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 842.4
10 xxxx Издръжка 16 10266.4
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -46.25
Общо:  19 11062.55
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 19086.05
10 xxxx Издръжка 16 4040.72
Общо:  18 23126.77
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 2402.29
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -3977.22
Общо:  9 -1574.93
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 655.05
10 xxxx Издръжка 7 2228.88
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2340
Общо:  11 5223.93
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1560
10 xxxx Издръжка 20 5609.07
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 3772
98 xxxx Други операции в БНБ 2 -15272.99
Общо:  24 -4331.92
РЕГИОН - СМОЛЯН ( 017121**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 927.05
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10 2362.5
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -12
Общо:  15 3277.55
РЕГИОН - СОФИЯ-ГРАД ( 017122**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -975.62
Общо:  1 -975.62
РЕГИОН - СОФИЯ-ОБЛАСТ ( 017123**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 2 0
Общо:  2 0
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 16 13489.36
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1008
98 xxxx Други операции в БНБ 3 -139077.7
Общо:  21 -124580.34
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 2100
10 xxxx Издръжка 9 7313.2
88 xxxx Средства на разпореждане 1 3116.16
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -114.4
Общо:  12 12414.96
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5430
10 xxxx Издръжка 10 3679.96
Общо:  11 9109.96
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 18455.18
10 xxxx Издръжка 5 3273.38
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -25
Общо:  9 21703.56
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 834.49
10 xxxx Издръжка 16 3650.33
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -41.96
Общо:  19 4442.86
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ( 0172050005 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1700
Общо:  1 1700
Национален инспекторат по образованието ( 0172060003 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 -409.29
Общо:  1 -409.29
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - СОФИЯ ( 0172090008 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1018
Общо:  2 1018
ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ - СОФИЯ ( 0172170000 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 142.4
Общо:  3 142.4
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 1000
Общо:  1 1000
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1110
10 xxxx Издръжка 1 1200
Общо:  2 2310
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 6 4579.58
Общо:  6 4579.58
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1045.74
88 xxxx Средства на разпореждане 3 1306.62
Общо:  5 2352.36
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 21.4
Общо:  3 21.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Видин ( 0172450001 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 715.85
Общо:  3 715.85
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Габрово ( 0172470008 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 2103.4
Общо:  4 2103.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Монтана ( 0172520006 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4500
10 xxxx Издръжка 5 1342.63
Общо:  6 5842.63
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 139.04
Общо:  1 139.04
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Разград ( 0172570007 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3200
10 xxxx Издръжка 6 957.83
Общо:  7 4157.83
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Сливен ( 0172600009 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 630
Общо:  4 630
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Стара Загора ( 0172640001 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 3024.28
Общо:  3 3024.28
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Шумен ( 0172670006 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 14786.38
Общо:  1 14786.38
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ямбол ( 0172680004 ) Период: 05.07.2019 - 05.07.2019
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4500
Общо:  1 4500