одобрен

Информация за плащанията в СЕБРА 11.02.2020

Уникален идентификатор:  42cc5437-9f98-4a7d-a8ac-8f582d55a03f

себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-12 07:58:45
  • Създаден от: d_tzvetkov
  • Последна промяна: 2020-02-12 07:58:45

Обобщено

Министерство на образованието и науката Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 228 380055.02
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6 175.01
10 xxxx Издръжка 651 330762.15
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 14 21284.6
88 xxxx Средства на разпореждане 35 38790.16
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 2733273.6
98 xxxx Други операции в БНБ 1 20.65
Общо:  937 3504361.19
По бюджетни организации
Операции с неуточнен код на бюджетно предприятие Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2 2733273.6
Общо:  2 2733273.6
ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ( 0170000005 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 18 20456.67
Общо:  18 20456.67
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - Благоевград ( 0170010003 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 1795.93
10 xxxx Издръжка 11 798.12
Общо:  20 2594.05
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - БУРГАС ( 0170020001 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15 12321.49
10 xxxx Издръжка 5 1184
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1188
Общо:  21 14693.49
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВАРНА ( 0170030000 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3000
Общо:  1 3000
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 0170040008 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 422.77
Общо:  3 422.77
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ДОБРИЧ ( 0170080000 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 5 953.88
88 xxxx Средства на разпореждане 1 73
Общо:  6 1026.88
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -КЪРДЖАЛИ ( 0170090009 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 1650
10 xxxx Издръжка 4 1815.13
Общо:  6 3465.13
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -МОНТАНА ( 0170110002 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 2230
10 xxxx Издръжка 10 1342.34
Общо:  12 3572.34
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ЛОВЕЧ ( 0170120000 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 1 4680
Общо:  1 4680
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПАЗАРДЖИК ( 0170130009 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1222.93
88 xxxx Средства на разпореждане 1 242.06
Общо:  9 1464.99
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЕРНИК ( 0170140007 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 15815.37
Общо:  1 15815.37
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ПЛЕВЕН ( 0170150005 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 12 4376.61
Общо:  12 4376.61
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СЛИВЕН ( 0170200003 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 4600
Общо:  10 4600
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -СМОЛЯН ( 0170210001 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 1270
10 xxxx Издръжка 3 1878.79
Общо:  10 3148.79
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО -ШУМЕН ( 0170270000 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1114.26
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1 4.5
10 xxxx Издръжка 9 783.73
Общо:  11 1902.49
РЕГИОН БЛАГОЕВГРАД ( 017101**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 41 19083.97
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2034
88 xxxx Средства на разпореждане 2 153.45
Общо:  45 21271.42
РЕГИОН БУРГАС ( 017102**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 396.12
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1620
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1007.12
Общо:  7 3023.24
РЕГИОН-ВАРНА ( 017103**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 9200
10 xxxx Издръжка 18 10373.19
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1428
Общо:  20 21001.19
РЕГИОН-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ( 017104**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17 15690
10 xxxx Издръжка 53 15754.86
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 2260
Общо:  72 33704.86
РЕГИОН-ВИДИН ( 017105**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 3449
10 xxxx Издръжка 2 360
Общо:  7 3809
РЕГИОН-ВРАЦА ( 017106**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 5730
10 xxxx Издръжка 8 2334.62
Общо:  9 8064.62
РЕГИОН-ГАБРОВО ( 017107**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11 5170
10 xxxx Издръжка 21 8827.91
88 xxxx Средства на разпореждане 2 5978.14
Общо:  34 19976.05
РЕГИОН - ДОБРИЧ ( 017108**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 8475.63
10 xxxx Издръжка 23 9453.51
Общо:  31 17929.14
РЕГИОН- КЮСТЕНДИЛ ( 017110**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 8400
10 xxxx Издръжка 8 1171.52
88 xxxx Средства на разпореждане 1 329.24
Общо:  11 9900.76
РЕГИОН - МОНТАНА ( 017111**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 11500
10 xxxx Издръжка 9 2068.76
Общо:  13 13568.76
РЕГИОН - ЛОВЕЧ ( 017112**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 1370
10 xxxx Издръжка 16 10766.9
Общо:  17 12136.9
РЕГИОН - ПАЗАРДЖИК ( 017113**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 7560
10 xxxx Издръжка 39 5628.08
88 xxxx Средства на разпореждане 3 3465.9
Общо:  43 16653.98
РЕГИОН - ПЕРНИК ( 017114**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4360
10 xxxx Издръжка 14 9881.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1380
Общо:  16 15621.61
РЕГИОН - ПЛЕВЕН ( 017115**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 21961.48
10 xxxx Издръжка 16 4051.48
Общо:  24 26012.96
РЕГИОН - ПЛОВДИВ ( 017116**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 26740
10 xxxx Издръжка 43 26505.46
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3 405
88 xxxx Средства на разпореждане 8 1385.13
Общо:  58 55035.59
РЕГИОН-РАЗГРАД ( 017117**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 42.2
10 xxxx Издръжка 11 21940.2
88 xxxx Средства на разпореждане 1 1485
Общо:  13 23467.4
РЕГИОН - РУСЕ ( 017118**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 20890
10 xxxx Издръжка 25 13581.8
88 xxxx Средства на разпореждане 5 3469.7
Общо:  35 37941.5
РЕГИОН - СИЛИСТРА ( 017119**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 1800
10 xxxx Издръжка 14 13967.36
Общо:  21 15767.36
РЕГИОН - СЛИВЕН ( 017120**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7 25587.23
10 xxxx Издръжка 21 6255.93
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 1701
Общо:  29 33544.16
РЕГИОН - СТАРА ЗАГОРА ( 017124**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 21 27453.5
88 xxxx Средства на разпореждане 2 1886.7
Общо:  23 29340.2
РЕГИОН - ТЪРГОВИЩЕ ( 017125**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20 12699.21
10 xxxx Издръжка 29 8969.23
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1 2975.6
88 xxxx Средства на разпореждане 2 423.06
Общо:  52 25067.1
РЕГИОН - ХАСКОВО ( 017126**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 25260
10 xxxx Издръжка 20 3499.65
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2 7481
Общо:  27 36240.65
РЕГИОН - ШУМЕН ( 017127**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 1185.79
Общо:  8 1185.79
РЕГИОН - ЯМБОЛ ( 017128**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23 17126.82
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5 170.51
10 xxxx Издръжка 18 11148.04
Общо:  46 28445.37
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ - СОФИЯ ( 0172030009 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 21609.1
10 xxxx Издръжка 5 20827.81
Общо:  7 42436.91
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА - СОФИЯ ( 0172040007 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 13000
10 xxxx Издръжка 15 6354.42
Общо:  16 19354.42
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ ( 0172050005 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 76.06
Общо:  2 76.06
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ - СОФИЯ ( 0172110001 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3852.5
10 xxxx Издръжка 4 3196.8
Общо:  5 7049.3
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ( 0172220009 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9 4340
10 xxxx Издръжка 2 4377.17
88 xxxx Средства на разпореждане 1 12100
Общо:  12 20817.17
ЗВЕНО ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ НА МОН ( 0172290006 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 3200
Общо:  1 3200
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ( 017231**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 8 3943.79
Общо:  8 3943.79
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА - София ( 0172320008 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 1 753.16
88 xxxx Средства на разпореждане 2 923.66
Общо:  3 1676.82
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ - София ( 0172330006 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3 3005.85
Общо:  3 3005.85
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ( 0172340004 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 5096.55
Общо:  4 5096.55
НИМХ ( 017236**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
98 xxxx Други операции в БНБ 1 20.65
Общо:  1 20.65
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Благоевград ( 0172410009 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10 4750
10 xxxx Издръжка 6 531.13
Общо:  16 5281.13
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Варна ( 0172430005 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 7020
10 xxxx Издръжка 2 380.8
Общо:  4 7400.8
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Велико Търново ( 0172440003 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8 3900
10 xxxx Издръжка 5 1224.4
Общо:  13 5124.4
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Кюстендил ( 0172500000 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 182.74
Общо:  2 182.74
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Монтана ( 0172520006 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 3 1783.16
Общо:  3 1783.16
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Пазарджик ( 0172530004 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6 6120
10 xxxx Издръжка 3 228.24
Общо:  9 6348.24
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Плевен ( 0172550000 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 2 1084.87
Общо:  2 1084.87
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Русе ( 0172580005 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 4200
10 xxxx Издръжка 3 736.49
Общо:  4 4936.49
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Смолян ( 0172610007 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 4 3132.92
Общо:  4 3132.92
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - София - град ( 0172620005 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2 438.95
10 xxxx Издръжка 3 4605
Общо:  5 5043.95
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Хасково ( 0172660008 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 20210
10 xxxx Издръжка 3 1521.94
Общо:  4 21731.94
Регионален центрър за подкрепа на процеса за приобщаващо образование - Ямбол ( 0172680004 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 7600
10 xxxx Издръжка 4 830.24
Общо:  5 8430.24