одобрен

Регистър на спортните обекти - август 2019

Уникален идентификатор:  43048ace-a196-4d7c-91f0-098ff019ba09

ммс регистър спортни обекти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-28 14:23:54
  • Създаден от: seyhan_lyumanov
  • Последна промяна: 2019-08-28 14:23:54
записа на страница

Тип обект

Наименование разширено

Вид на спортния обект

Подвид на СОС

Спортно-функционална категория

Дата на регистрация

Пореден номер на регистрацията

Статус

Описание

Обща площ (кв.м.)

Застроена площ (кв.м.)

Статут на СОС

Информация по статут на СОС

Тип отопление

Интернет в административната сграда

Интернет в прес центъра

Интернет в цялата сграда

Има ли BMS (Building Management System)

Съблекални - брой

Съблекални - капацитет

Складове - площ кв.м

Статут по НССО

Брой ресторанти

Ресторанти - капацитет

Наименование

Пореден №

Вид на собствеността

Предназначение на територията

Предоставени права за управление или ползване на обекта

Брой правостоящи места

Брой седящи места

Брой легла

Категория по наредба 1 на ЗУТ

Статут по ЗДС

Вид на строежа - сграда

Вид на строежа - съоръжение

Година на завършване

Тип на съоръжение - закрито

Тип на съоръжение - открито

Водоснабдяване с топла вода

Водоснабдяване със студена вода

Канализация

Отопление

Климатик

Телефон

Кабелен интернет

Wi Fi интернет

Достъп до обекта

Озвучителна система

Информационно табло

Брой съдийски стаи

Брой бани

Брой санитарни възли

Брой бани за хора с увреждания

Брой санитарни възли за хора с увреждания

Брой треньорски стаи

Брой административни стаи

Брой складове

Оценка на съответствие с НССО

Легла

Брой стаи с едно легло и санитарен възел

Брой стаи с едно легло без санитарен възел

Брой стаи с две легла и санитарен възел

Брой стаи с две легла без санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла и санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла без санитарен възел

Технически паспорт

Обследване за енергийна ефективност

Конструктивно обследване

Обследване за пожароопасност

Други обследвания

Създаден на

Модифициран на

Спортен обект или съоръжение Спортен комплекс -Трявна/Спортен комплекс Спортен комплекс III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 11.11.2011 0 Активен Сгради и открити обекти за спорт. 21 218.00 21 674.00 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортен комплекс -Трявна 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12, ал. 5 от ЗОС 0 1300 0 ІІ категория TRUE TRUE 1960 FALSE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE 31.10.2011 14.11.2011
Спортен обект или съоръжение Официално футболно игрище/Игрище Игрище III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 11.11.2011 0 Активен Официален футболен терен 10 000.00 10 000.00 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Официално футболно игрище 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 1300 0 ІІ категория Регионално значение FALSE FALSE 1960 FALSE TRUE Студена вода от собствен водоизточник FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 04.11.2011 14.11.2011
Спортен обект или съоръжение Тренировъчно футболно игрище/Игрище Игрище III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 11.11.2011 0 Активен Тренировъчно футболно игрище 7 650.00 7 650.00 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Тренировъчно футболно игрище 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1960 FALSE TRUE Студена вода от собствен водоизточник FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 04.11.2011 14.11.2011
Спортен обект или съоръжение Лекоатлетическа писта/Писта Писта III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 11.11.2011 0 Активен Лекоатлетическа писта с настилка ALSATAN SW. 3 000.00 3 000.00 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Лекоатлетическа писта 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 V категория FALSE FALSE 2010 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE 07.11.2011 14.11.2011
Спортен обект или съоръжение Зала за обща физическа подготовка и аеробика/Зала за обща физическа подготовка Зала за обща физическа подготовка III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 11.11.2011 0 Активен Масивна едноетажна сграда - зала за ОФП и аеробика. 208 208 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 Зала за обща физическа подготовка и аеробика 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 V категория Местно значение TRUE FALSE 1975 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE 08.11.2011 14.11.2011
Спортен обект или съоръжение Съблекални/Административна сграда Административна сграда III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 11.11.2011 0 Активен Масивна едноетажна сграда - съблекални и склад. 284 284 Въздушно FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 Съблекални 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 V категория Местно значение TRUE FALSE 1960 FALSE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 08.11.2011 14.11.2011
Спортен обект или съоръжение Спортно-хотелска сграда/Административна сграда Административна сграда III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 11.11.2011 0 Активен Масивна триетажна спортно-хотелска сграда. 228 684 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортно-хотелска сграда 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 V категория Местно значение TRUE FALSE 1971 FALSE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 08.11.2011 14.11.2011
Спортен обект или съоръжение Стадион "Димитровец"/Стадион Стадион III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 12.07.2012 0 Активен Стадион с площ 26 400 кв. м и съблекалня със ЗП 84 кв. м и РЗП 168 кв. м 26 400.00 168 FALSE FALSE FALSE FALSE 1 0 0 0 0 Стадион "Димитровец" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Община Ковачевци 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Алея (пътека) FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 31.10.2011 13.03.2013
Спортен обект или съоръжение Игрище/Игрище Игрище III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 12.07.2012 0 Активен Спортно поле с площ 7 560 кв. м, масивна сграда /съблекалня/ с РЗП- 144 кв.м., построена през 1983г. 7 560.00 144 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Игрище 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Община Ковачевци 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 31.10.2011 13.03.2013
Спортен обект или съоръжение Игрище/Игрище Игрище III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 12.07.2012 0 Активен Спортно поле с площ 7 000 кв. м и съблекалня със ЗП 60 кв. м 7 000.00 60 FALSE FALSE FALSE FALSE 1 0 0 0 0 Игрище 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Община Ковачевци 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 31.10.2011 13.03.2013
Спортен обект или съоръжение Игрище/Игрище Игрище III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 12.07.2012 0 Активен Спортно поле с площ 12 532 кв. м 12 532.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Игрище 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Община Ковачевци 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 31.10.2011 13.03.2013
Спортен обект или съоръжение Игрище/Игрище Игрище III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 12.07.2012 0 Активен Спортно поле с площ 9 460 кв. м и съблекалня със ЗП 50 кв. м; съблекалня със ЗП 50 кв.м. 9 460.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1 0 0 0 0 Игрище 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Община Ковачевци 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 31.10.2011 13.03.2013
Спортен обект или съоръжение Зала "Балканстрой"/Спортна зала Спортна зала II категория - за СОС - държавни съст. за мъже и жени, европейски или световни първ. за юноши и деца по поне по един вид спорт 16.04.2013 0 Предложен СПОРТНА ЗАЛА "БАЛКАНСТРОЙ" 7 108.00 2 477.00 Отдаден под наем Водно FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 Зала "Балканстрой" 0 Частна общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 0 1000 0 ІІ категория Местно значение TRUE FALSE 1974 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE TRUE FALSE Улична мрежа TRUE TRUE 1 2 4 0 0 2 1 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 01.11.2011 16.04.2013
Спортен обект или съоръжение Малка зала в Спортна зала "Балканстрой"/Спортна зала Спортна зала Спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 12.04.2013 0 Предложен Малка зала скокове с батут 370 0 Отдаден под наем Водно FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Малка зала в Спортна зала "Балканстрой" 0 Частна общинска Сдр. "Клуб по скокове на батут Спартак" 30 0 0 V категория Местно значение TRUE FALSE 1974 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 1 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 10.04.2013 14.05.2013
Спортен обект или съоръжение Зала баскетбол - Зала Балканстрой/Спортна зала Спортна зала Спортна база II категория - за СОС - държавни съст. за мъже и жени, европейски или световни първ. за юноши и деца по поне по един вид спорт 16.04.2013 0 Предложен ГОЛЯМА ЗАЛА ЗА БАСКЕТБОЛ 1 615.49 0 Отдаден под наем Водно FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 Зала баскетбол - Зала Балканстрой 0 Частна общинска Баскетболен клуб Спартак - Плевен 0 1000 0 ІІ категория Местно значение TRUE FALSE 1974 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE 1 2 4 0 0 2 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 10.04.2013 14.05.2013
Спортен обект или съоръжение ШУ"Еп.К.Преславски"/Спортен комплекс Спортен комплекс 02.11.2011 Активен Открито футболно игрище - 1 бр. Закрити физкултурни салони - 5 бр. Закрит плувен басейн - 1 бр. Открити баскетболни игрища - 4 бр. Открити волейболни игрища - 3 бр. Открит тенис корт - 1 бр. Фитнес зала - 2 бр. 0 0 решение N:10А/28.05.1998г. на Поземлена комисия, гр. Шумен FALSE FALSE TRUE FALSE 0 0 0 0 0 ШУ"Еп.К.Преславски" Публична държавна Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции ШУ"Еп.К.Преславски" 0 0 0 V категория Местно значение TRUE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 02.11.2011 22.04.2013
Спортен обект или съоръжение Спортна зала "Спортист 4"/Спортна зала Спортна зала Спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 17.04.2013 0 Предложен Масивна едноетажна сграда с ж.б. конструкция - СПОРТНА ЗАЛА със ЗП 912 кв.м. 3 310.00 912 Отдаден под наем Клуб по бойни изкуства Клуб по борба Въздушно FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортна зала "Спортист 4" 0 Частна общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции община Плевен 0 0 0 ІV категория Местно значение FALSE FALSE 0 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - електричество TRUE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 03.11.2011 17.04.2013
Спортен обект или съоръжение Стадион/Стадион Стадион 15.04.2013 0 Предложен Гр. Сандански - Стадион с прилежащ терен 25 150,00кв.м. 2. Тренировъчно игрище с прилежащ терен 10 550кв.м. Общо целият имот с площ 35 700,00кв.м. 3. Сграда в ляво от входа на стадиона на един етаж със застроена площ 16,80кв.м. 4. Сграда в дясно от входа на един етаж и застроена площ 16,80кв.м. 5. Сграда администрация и съблекалня на два етажа и застроена площ 170,00кв.м. и разгъната застроена площ 340,00кв.м. 6. Сграда съблекалня на един етаж със застроена площ 150,00кв.м. 35 700.00 523.6 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции община Сандански 0 3400 0 ІІ категория TRUE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 1 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 03.11.2011 15.04.2013
Спортен обект или съоръжение Официално футболно игрище/Стадион Стадион Активен Сграда в дясно от входа на един етаж и застроена площ 16,80кв.м. 5. Сграда администрация и съблекалня на два етажа и застроена площ 170,00кв.м. и разгъната застроена площ 340,00кв.м. 6. Сграда съблекалня на един етаж със застроена площ 150,00кв.м. 25 150.00 523.6 Официално футболно игрище Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции община Сандански ІІІ категория TRUE TRUE TRUE TRUE 07.11.2011 08.12.2011
Спортен обект или съоръжение Тренировъчно футболно игрище/Игрище Игрище Активен 10 550.00 Тренировъчно футболно игрище Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции община Сандански ІІІ категория TRUE TRUE 07.11.2011 08.12.2011
Спортен обект или съоръжение Стадион/Стадион Стадион 04.11.2011 0 Активен Стадион с. Левуново - 26 656 кв.м. Застроена площ на игрището - 8000 кв.м. Сграда съблекална застроена площ - 58.5 кв.м. 26 656.00 8 058.50 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион 0 Публична общинска 0 0 0 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 03.11.2011 05.07.2012
Спортен обект или съоръжение Стадион/Стадион Стадион 15.05.2013 0 Предложен с. Струма - Сграда на два етажа, първи етаж съблекалня, втори етаж - детска градина със застроена площ - 98 кв.м., масивна. Тоалетна на един етаж, масивна, с площ - 9 кв.м. Терен за игрище и обслужваща площ - 8212кв.м. кв.м. 8 212.00 125 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 03.11.2011 15.05.2013
Спортен обект или съоръжение Спортен комплекс/Спортен комплекс Спортен комплекс 14.05.2013 0 Предложен с. Вълково - Отредено по план място за спортен комплекс кв. 12 с площ 14 250кв.м. В момента за селски стадион се ползва място с площ 5700кв.м. 5 700.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортен комплекс 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 03.11.2011 14.05.2013
Спортен обект или съоръжение Стадион/Стадион Стадион 15.05.2013 0 Предложен С. Петрово, стадион построен в м. "Бърце" с площ 11 767 кв.м. 11 767.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 03.11.2011 15.05.2013
Показва 1 до 25 от общо 4856 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте