одобрен

Регистър на спортните обекти - август 2019

Уникален идентификатор:  43048ace-a196-4d7c-91f0-098ff019ba09

ммс регистър спортни обекти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-28 14:23:54
  • Създаден от: seyhan_lyumanov
  • Последна промяна: 2019-08-28 14:23:54
записа на страница

Тип обект

Наименование разширено

Вид на спортния обект

Подвид на СОС

Спортно-функционална категория

Дата на регистрация

Пореден номер на регистрацията

Статус

Описание

Обща площ (кв.м.)

Застроена площ (кв.м.)

Статут на СОС

Информация по статут на СОС

Тип отопление

Интернет в административната сграда

Интернет в прес центъра

Интернет в цялата сграда

Има ли BMS (Building Management System)

Съблекални - брой

Съблекални - капацитет

Складове - площ кв.м

Статут по НССО

Брой ресторанти

Ресторанти - капацитет

Наименование

Пореден №

Вид на собствеността

Предназначение на територията

Предоставени права за управление или ползване на обекта

Брой правостоящи места

Брой седящи места

Брой легла

Категория по наредба 1 на ЗУТ

Статут по ЗДС

Вид на строежа - сграда

Вид на строежа - съоръжение

Година на завършване

Тип на съоръжение - закрито

Тип на съоръжение - открито

Водоснабдяване с топла вода

Водоснабдяване със студена вода

Канализация

Отопление

Климатик

Телефон

Кабелен интернет

Wi Fi интернет

Достъп до обекта

Озвучителна система

Информационно табло

Брой съдийски стаи

Брой бани

Брой санитарни възли

Брой бани за хора с увреждания

Брой санитарни възли за хора с увреждания

Брой треньорски стаи

Брой административни стаи

Брой складове

Оценка на съответствие с НССО

Легла

Брой стаи с едно легло и санитарен възел

Брой стаи с едно легло без санитарен възел

Брой стаи с две легла и санитарен възел

Брой стаи с две легла без санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла и санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла без санитарен възел

Технически паспорт

Обследване за енергийна ефективност

Конструктивно обследване

Обследване за пожароопасност

Други обследвания

Създаден на

Модифициран на

Спортен обект или съоръжение Спортен к-с "Юнак"/Спортен комплекс Спортен комплекс 10.11.2011 Активен Спортна зала - масивна, 2 етажа /960 м2/; Административна сграда - Г образна, масивна, 2 етажа + сутерен /205 м2/ Тенис кортове - 2 бр. 8 700.00 2 125.00 Предоставен за ползване FALSE FALSE FALSE FALSE 2 1 0 1 10 Спортен к-с "Юнак" Частна общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 TRUE TRUE Студена вода от централен водопровод Централна FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 2 0 2 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 10.11.2011 15.08.2012
Спортен обект или съоръжение Тренировъчни зали/Комплекс от спортни сгради Комплекс от спортни сгради 29.10.2012 0 Активен Втори етаж от сграда за спортни дейности със ЗП 1047 кв.м., състоящ се от голяма и малка тренировъчна зала, ведно с прилежащите им спомагателни помещения. 0 1 047.00 Предоставен за ползване FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 Тренировъчни зали 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Община В. Търново 0 0 0 V категория Местно значение TRUE FALSE 0 TRUE FALSE Студена вода от централен водопровод Централна FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 2 3 0 0 0 0 4 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 10.11.2011 05.03.2013
Спортен обект или съоръжение Покрит плувен басейн и зала за хандбал/Басейн Басейн III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 10.11.2011 Активен Покрит плувен басейн състоящ се от басейн с размери 25/12 м, зала за хандбал с дървена настилка и салон за обща физическа подготовка 3 700.00 1 290.00 Водно FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 Покрит плувен басейн и зала за хандбал Частна общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции предоставен за управление на ОП "Спортни имоти" 0 0 0 ІV категория Местно значение FALSE FALSE 1972 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 1 0 2 0 0 0 0 2 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 10.11.2011 05.03.2013
Спортен обект или съоръжение Помощно у-ще "Теодосий Тьрновски"/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 10.11.2011 0 Активен Спортна площадка и физкултурен салон със ЗП 197 кв.м. 2 583.00 433 Предоставен за ползване помощно у-ще "Теодосий Тьрновски" FALSE FALSE TRUE FALSE 4 0 0 0 0 Помощно у-ще "Теодосий Тьрновски" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 0 0 0 ІV категория Местно значение TRUE TRUE 0 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - нафта FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 4 6 0 0 0 10 4 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE 10.11.2011 05.03.2013
Спортен обект или съоръжение ОУ "Св.Патриарх Евтимий"/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 10.11.2011 0 Активен спортна плошадка и физкултурен салон 7 530.00 1 480.00 FALSE FALSE TRUE FALSE 2 0 0 1 0 ОУ "Св.Патриарх Евтимий" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ОУ "Св.Патриарх Евтимий" 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1969 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 4 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE 10.11.2011 15.08.2012
Спортен обект или съоръжение ОУ "Васил Левски"/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 10.11.2011 0 Активен физкултурен салон и спортна площадка 9 750.00 1 180.00 FALSE FALSE TRUE FALSE 2 0 0 1 0 ОУ "Васил Левски" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ОУ "Васил Левски" 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1938 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - нафта FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 4 0 0 0 0 2 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE 10.11.2011 15.08.2012
Спортен обект или съоръжение ХГ "Св. св. Кирил и Методий"/Училищна спортна база Училищна спортна база 10.11.2011 Активен Спортна площадка и 2 физкултурни салона /голям и малък/ 6 940.00 2 532.00 FALSE FALSE TRUE FALSE 2 0 0 0 0 ХГ "Св. св. Кирил и Методий" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ХГ "Св. св. Кирил и Методий" 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 6 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE 10.11.2011 05.03.2013
Спортен обект или съоръжение ОУ "Бачо Киро"/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 29.10.2012 0 Активен спортна площадка с асфалтова настилка и два физкултурни салона 1 315.00 0 Учредено право на строеж Водно FALSE FALSE TRUE FALSE 2 20 0 0 0 ОУ "Бачо Киро" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ОУ "Бачо Киро" 0 0 0 ІV категория Местно значение FALSE TRUE 1972 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE 0 0 0 0 0 1 0 2 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 10.11.2011 05.03.2013
Спортен обект или съоръжение ПМГ "В.Друмев"/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 10.11.2011 Активен открита спортна площадка с асфалтова настилка и физкултурен салон 8 900.00 0 Водно FALSE FALSE FALSE FALSE 2 20 0 0 0 ПМГ "В.Друмев" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ПМГ "В.Друмев" 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1965 TRUE TRUE Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 2 2 0 0 0 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 10.11.2011 15.08.2012
Спортен обект или съоръжение СОУ "Владимир Комаров"/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 29.10.2012 0 Активен спортна площадка и голям и малък физкултурен салон, в Корпус А - сутерен помощно стрелбище за пневматично оръжие.(НЕ ФУНКЦИОНИРА!!!) 11 600.00 2 850.00 Водно FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 СОУ "Владимир Комаров" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции СОУ "Владимир Комаров" 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1978 TRUE TRUE Студена вода от централен водопровод Централна Локално - нафта FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 1 2 0 0 0 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 10.11.2011 05.03.2013
Спортен обект или съоръжение Девин/Стадион Стадион Лекоатлетическа писта 14.11.2011 0 Предложен Стадион с лекоатлетическа писта.Обща площ 32000кв.м.В имота има построена масивна сграда на два етажа ЗП- 230 кв.м. и едноетажна масивна сграда ЗП-87кв.м. 32 000.00 547 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 30 0 0 87 Девин 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 200 0 0 ІІ категория FALSE TRUE 1982 FALSE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 1 2 2 0 0 0 1 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 10.11.2011 14.11.2011
Спортен обект или съоръжение СОУ "Г.С.Раковски"/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 10.11.2011 Активен 2 физкултурни салона /голям и малък/, две спортни площадки, плувен басейн, училищна сграда с 5 отделни корпуса 29 150.00 3 400.00 Предоставен за ползване СОУ "Г.С.Раковски" FALSE FALSE TRUE FALSE 2 0 0 1 0 СОУ "Г.С.Раковски" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1992 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 1 6 0 0 0 0 2 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE 10.11.2011 15.08.2012
Спортен обект или съоръжение ОУ "П.Р. Славейков"/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 29.10.2012 0 Активен пристройка към училището - физкултурен салон със ЗП 252 кв.м физкултурен комплекс към училището, попадащ в кв. 35, с площ от 6285 кв.м.(СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ НА ОТКРИТО) 6 785.00 0 Предоставен за ползване ОУ "П.Р. Славейков" FALSE FALSE TRUE FALSE 2 0 0 1 0 ОУ "П.Р. Славейков" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции Община Велико Търново 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1963 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 2 6 0 0 1 0 2 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE 10.11.2011 05.03.2013
Спортен обект или съоръжение СОУ "Вела Благоева"/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 10.11.2011 Активен спортна площадка, 2 физ. салона /голям и малък/ и плувен басейн 32 100.00 0 FALSE FALSE TRUE FALSE 6 0 0 1 0 СОУ "Вела Благоева" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции СОУ "Вела Благоева" 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1985 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 6 10 0 0 0 0 3 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE 10.11.2011 15.08.2012
Спортен обект или съоръжение СОУ "Емилиян Станев"/Училищна спортна база Училищна спортна база 10.11.2011 Активен спортна площадка, физкултурен салон и плувен басейн 17 270.00 4 140.00 FALSE FALSE TRUE FALSE 4 0 0 0 0 СОУ "Емилиян Станев" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции СОУ "Емилиян Станев" 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1982 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 2 8 0 0 0 0 2 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE 10.11.2011 15.08.2012
Спортен обект или съоръжение Спортен комплекс/Спортен комплекс Спортен комплекс Спортна база 13.12.2011 0 Предложен Застроено дворно място с площ от 7200кв.м.от Масивна административна сграда с площ 291кв.м. на два етажа.І-ви етаж,състоящ се от: -съблекални 7 бр. -бани 4бр. -сауна -чаена -стая за съдии -склад -стълбище -коридор ІІ-ри етаж, състоящ се: -канцеларии 9бр- -заседателна зала с предверие -тоалетна 2бр. -коридор -стълбище -басейн 980 кв.м 7 200.00 582 FALSE FALSE FALSE FALSE 7 0 0 0 0 Спортен комплекс 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Параграф 6 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за местното самоуправление и местната администрация 0 0 0 V категория Местно значение FALSE FALSE 1973 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 1 4 2 0 0 0 9 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 11.11.2011 13.12.2011
Спортен обект или съоръжение Басейн/Басейн Басейн Спортна база 13.12.2011 Предложен Басейнът е с размери: дължина49м, шерена 20м и дълбочина 1,60м.Басейнът не се използва от много години.Същият не е пригоден за плуване . 980 980 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Басейн Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Параграф 6 от Предходните и заключитлни разпоредби на ЗМСМА 0 0 0 V категория FALSE FALSE 1973 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 13.12.2011 13.12.2011
Спортен обект или съоръжение ЕГ " Проф. д-р Асен Златаров"/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 29.10.2012 0 Активен спортна площадка и спортен комплекс(физкултурен салон), свързан с топла връзка с южния корпус. 11 500.00 0 FALSE FALSE TRUE FALSE 2 0 0 0 0 ЕГ " Проф. д-р Асен Златаров" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ЕГ " Проф. д-р Асен Златаров" 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1975 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 0 4 0 0 0 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE 11.11.2011 05.03.2013
Спортен обект или съоръжение Стадион/Стадион Стадион Спортна база 21.11.2011 0 Активен Градски стадион за тренировки и провеждане на футболни срещи.Има писти за гладко бягане и площадка за баскетбол, волейбол и хандбал 11 160.00 11 160.00 Водно FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции параграф 6 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗМСМА 60 300 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE Студена вода от централен водопровод Централна Локално - твърдо гориво FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 11.11.2011 13.03.2013
Спортен обект или съоръжение ОУ" Димитьр Благоев"/Училищна спортна база Училищна спортна база 11.11.2011 Активен спортна площадка и 2 физкултурни салона /малък и голям/ 1 199.00 1 199.00 малкият физк. салон е предоставен за ползване на СПТУ "Петър Берон" FALSE FALSE TRUE FALSE 6 0 0 1 2 ОУ" Димитьр Благоев" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ОУ" Димитьр Благоев" 0 0 0 ІV категория Местно значение FALSE TRUE 1998 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 6 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 11.11.2011 15.08.2012
Спортен обект или съоръжение СОУ "Ангел Каралийчев"/Училищна спортна база Училищна спортна база Физкултурен салон 02.12.2011 0 Активен "Спортни обекти" с площ 2003кв.м. Обект с местно значение: -Физкултурен салон към СОУ със ЗП-2003кв.м. състоящ се от спортна зала, зала обща физ. подготовка -помещение ОВ съоръжения, -фоайе -офис -тоалетни -трибуни -2склада спортни пособия - 4 склада столове -4бр.съблекални -4бр. помещения с душове -2 стаи треньори -стая началник -сауна -съблекалня -стая масажист -лекарски кабинет -манипулационна 2 003.00 2 003.00 TRUE FALSE FALSE FALSE 5 5 0 0 0 СОУ "Ангел Каралийчев" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции чл.2, ал.1,т.6-спорт Протокол 16/01.09.1998г на ОбСъвет гр. Стражица 60 700 0 ІІІ категория TRUE FALSE 0 TRUE FALSE Студена вода от централен водопровод Централна TRUE TRUE TRUE FALSE Улична мрежа TRUE TRUE 1 4 4 0 0 2 1 2 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 11.11.2011 12.12.2011
Спортен обект или съоръжение Спортна площадка към СОУ "Ангел Каралийчев"/Спортна площадка Спортна площадка Активен Спортна площадка в двора на СОУ "А.Каралийчев"с размери ширина20м и дължина 40м. Спортна площадка към СОУ "Ангел Каралийчев" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции СОУ "А.Каралийчев" V категория Местно значение TRUE TRUE Алея (пътека) 12.12.2011 12.12.2011
Спортен обект или съоръжение Спортна площадка към СОУ "А.Каралийчев"/Спортна площадка Спортна площадка Активен Спортна площадка в училищния двор на СОУ "А.Каралийчев",кв.63 с размери ширина13м и дължина 24м. Спортна площадка към СОУ "А.Каралийчев" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции СОУ "А.Каралийчев" V категория Местно значение TRUE TRUE Алея (пътека) 12.12.2011 12.12.2011
Спортен обект или съоръжение Спортна площадка към СОУ "Ангел Каралийчев"/Стартова площадка Стартова площадка Активен Спортна площадка към СОУ "А.Каралийчев" гр.Стражица с размери:дължина 24м. и ширина 13м. Спортна площадка към СОУ "Ангел Каралийчев" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции СОУ "А.Каралийчев" V категория TRUE TRUE Алея (пътека) 12.12.2011 12.12.2011
Спортен обект или съоръжение Спортна площадка към СОУ "А.Каралийчев"/Спортна площадка Спортна площадка Активен Спортна площадка за тенис на корт в двора на СОУ "А.Каралийчев" ,кв.63, с размери ширина 14м и дължина 36м. 504 Спортна площадка към СОУ "А.Каралийчев" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции СОУ "А.Каралийчев" V категория Местно значение TRUE TRUE Алея (пътека) 12.12.2011 12.12.2011
Показва 126 до 151 от общо 4856 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте