одобрен

Регистър на спортните обекти - август 2019

Уникален идентификатор:  43048ace-a196-4d7c-91f0-098ff019ba09

ммс регистър спортни обекти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-28 14:23:54
  • Създаден от: seyhan_lyumanov
  • Последна промяна: 2019-08-28 14:23:54
записа на страница

Тип обект

Наименование разширено

Вид на спортния обект

Подвид на СОС

Спортно-функционална категория

Дата на регистрация

Пореден номер на регистрацията

Статус

Описание

Обща площ (кв.м.)

Застроена площ (кв.м.)

Статут на СОС

Информация по статут на СОС

Тип отопление

Интернет в административната сграда

Интернет в прес центъра

Интернет в цялата сграда

Има ли BMS (Building Management System)

Съблекални - брой

Съблекални - капацитет

Складове - площ кв.м

Статут по НССО

Брой ресторанти

Ресторанти - капацитет

Наименование

Пореден №

Вид на собствеността

Предназначение на територията

Предоставени права за управление или ползване на обекта

Брой правостоящи места

Брой седящи места

Брой легла

Категория по наредба 1 на ЗУТ

Статут по ЗДС

Вид на строежа - сграда

Вид на строежа - съоръжение

Година на завършване

Тип на съоръжение - закрито

Тип на съоръжение - открито

Водоснабдяване с топла вода

Водоснабдяване със студена вода

Канализация

Отопление

Климатик

Телефон

Кабелен интернет

Wi Fi интернет

Достъп до обекта

Озвучителна система

Информационно табло

Брой съдийски стаи

Брой бани

Брой санитарни възли

Брой бани за хора с увреждания

Брой санитарни възли за хора с увреждания

Брой треньорски стаи

Брой административни стаи

Брой складове

Оценка на съответствие с НССО

Легла

Брой стаи с едно легло и санитарен възел

Брой стаи с едно легло без санитарен възел

Брой стаи с две легла и санитарен възел

Брой стаи с две легла без санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла и санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла без санитарен възел

Технически паспорт

Обследване за енергийна ефективност

Конструктивно обследване

Обследване за пожароопасност

Други обследвания

Създаден на

Модифициран на

Спортен обект или съоръжение Спортна площадка към "Ангел Каралийчев"/Стартова площадка Стартова площадка Активен Спортна площадка в училищния двор на СОУ "А.Каралийчев",кв. 63, с размери ширина18м и дължина 30м. 540 Спортна площадка към "Ангел Каралийчев" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции "А.Каралийчев" V категория TRUE TRUE Алея (пътека) 12.12.2011 12.12.2011
Спортен обект или съоръжение Стадион в село Леденик/Стадион Стадион III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 11.11.2011 Активен спортен терен - стадион с площ от 24 550 кв.м и сграда със ЗП 104 кв.м 58 510.00 104 FALSE FALSE FALSE FALSE 3 0 0 0 0 Стадион в село Леденик Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE 0 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - твърдо гориво FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 1 3 3 0 0 1 0 1 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 11.11.2011 15.08.2012
Спортен обект или съоръжение Спортен комплекс/Спортен комплекс Спортен комплекс III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 11.11.2011 Активен Включващ: фитболно игрище - Стадион "Христо Ботев"; резервен терен; лекоатлетическа писта и сграда със ЗП 65 кв.м 50 260.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 Спортен комплекс Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1975 FALSE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - твърдо гориво FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 1 2 0 0 0 1 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 11.11.2011 15.08.2012
Спортен обект или съоръжение Спортен комплекс/Спортен комплекс Спортен комплекс III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 29.10.2012 0 Активен Спортен комплекс, състоящ се от: футболен терен и сграда със ЗП 187 кв.м 31 340.00 187 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 Спортен комплекс 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE 1968 TRUE TRUE Студена вода от централен водопровод Централна FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 1 2 0 0 0 1 2 2 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 11.11.2011 05.03.2013
Спортен обект или съоръжение УПИ за спорт и атракции/Спортен комплекс Спортен комплекс III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 29.10.2012 0 Активен урегулиран поземлен имот за спорт и атракции 16 660.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 УПИ за спорт и атракции 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE FALSE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 11.11.2011 05.03.2013
Спортен обект или съоръжение УПИ отреден за спорт и атракции/Спортен комплекс Спортен комплекс III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 29.10.2012 0 Активен урегулиран поземлен имот отреден за спорт и атракции. Стадион, тенис кортове, плувен басейн 21 139.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 1 0 0 0 0 УПИ отреден за спорт и атракции 0 Частна общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Разпореждане с имота: С Договор от 15.12.2005г. за прекратяване на собственост, 404кв.м. общинска собственост се прехвърлят на "Елком" ЕООД, представлявано от управителя Иван Илиев Николов. 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 TRUE TRUE Студена вода от централен водопровод Централна FALSE FALSE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа FALSE FALSE 0 1 1 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 11.11.2011 05.03.2013
Спортен обект или съоръжение Дворец на културата и спорта "Васил Левски"/Спортна зала Спортна зала I категория- за СОС - международни състезания, европейски или световни първенства за мъже и жени по поне по един вид спорт 29.10.2012 0 Активен спортни помещения на кота - 1.80м - 2 бр. басейни, фитнес зала спортни помещения на кота + 0.50м - главна зала с 1680 стационарни места и игрище с размери 20/40м. спортни помещения на кота + 1.70м - 2бр. тренировъчни зали Открито игрище - асфалтирано с площ от 4050 кв.м. 31 880.00 18 758.00 FALSE FALSE TRUE FALSE 16 0 0 1 0 Дворец на културата и спорта "Васил Левски" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Съобразно Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 0 1680 0 ІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1987 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - газ TRUE TRUE FALSE FALSE Общинска пътна мрежа TRUE TRUE 1 10 16 0 0 2 10 6 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 11.11.2011 14.05.2013
Спортен обект или съоръжение Спортен коплекс "Ивайло"/Спортен комплекс Спортен комплекс 29.10.2012 0 Активен СК "Ивайло"е съставен от затревен футболен терен с площ от 7700 кв.м, сгради - зали, разположени в северната част на стадиона: - зала-запад /боксов клуб/, зала за щанги, зала за борба, зала стрелба. сгради - зали, разположени в южната част на стадиона: - I-ви етаж: помещение за стрелба, закрита писта - II-ри етаж: зала худ. гимнастика, зала по борба, зала по спортна гимнастика, зала по баскетбол. админ. сграда, паркинг, медицински центьр, тенис кортове 71 577.00 10 200.00 TRUE FALSE FALSE FALSE 20 0 0 1 0 Спортен коплекс "Ивайло" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции ОП "Спортни Имоти" Велико Тьрново 0 0 0 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE 1983 TRUE TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - нафта TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE TRUE 1 8 16 0 0 4 28 18 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 11.11.2011 31.05.2013
Спортен обект или съоръжение Детска площадка/Спортна площадка Спортна площадка III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 14.11.2011 Активен Многофункционална детска площадка в непосредствена близост до Дом за деца лишени от родителски грижи "Надежда", гр.Белоградчик 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Детска площадка 0 15 0 V категория Регионално значение FALSE TRUE 2010 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 14.11.2011 14.03.2013
Спортен обект или съоръжение спортна площадка/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 14.11.2011 Активен Спортна площадка в двора на бившата П.Г."А.С.Попов" - в много лошо състояние 9 067.00 1 287.00 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 спортна площадка Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 0 0 0 ІІ категория FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 14.11.2011 17.11.2011
Спортен обект или съоръжение Начално училище "Васил Левски"/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 14.11.2011 Активен Физкултурна площадка към Начално училище "Васил Левски", гр.Белоградчик 700 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Начално училище "Васил Левски" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 0 0 0 ІІ категория FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Алея (пътека) FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 14.11.2011 14.03.2013
Спортен обект или съоръжение Начално училище "Васил Левски"/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 14.11.2011 Активен Физкултурна площадка към начално училище "Васил Левски", гр.Белоградчик 800 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Начално училище "Васил Левски" Публична общинска 0 0 0 ІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Алея (пътека) FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 14.11.2011 14.03.2013
Спортен обект или съоръжение Спортна зала "Спартак"/Спортна зала Спортна зала II категория - за СОС - държавни съст. за мъже и жени, европейски или световни първ. за юноши и деца по поне по един вид спорт 05.12.2011 0 Активен 2 267.00 5 298.00 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортна зала "Спартак" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Предоставен за управелние на ОП "Почивно дело" Хасково 0 0 0 V категория Местно значение FALSE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 14.11.2011 16.05.2013
Спортен обект или съоръжение НУ "Васил Левски"/Училищна спортна база Училищна спортна база III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 14.11.2011 Активен Малък физкултурен салон за нуждите на НУ "Васил Левски" 2 бр. спортни площадки 2 000.00 1 140.00 TRUE FALSE FALSE FALSE 1 15 0 0 40 НУ "Васил Левски" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 0 0 0 ІV категория TRUE FALSE 1901 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна Локално - нафта FALSE FALSE FALSE FALSE Алея (пътека) FALSE FALSE 0 0 0 0 0 1 2 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 14.11.2011 18.11.2011
Спортен обект или съоръжение Физкултурен салон /Спортен салон Спортен салон Активен Малък физкултурен салон за нуждите на НУ "Васил Левски" TRUE 1 15 40 Физкултурен салон Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции V категория TRUE 1901 TRUE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Алея (пътека) 1 2 18.11.2011 18.11.2011
Спортен обект или съоръжение спортна площадка/Спортна площадка Спортна площадка Активен Физкултурна площадка към начално училище "Васил Левски", гр.Белоградчик 800 спортна площадка Публична общинска ІІ категория Местно значение TRUE TRUE Алея (пътека) 18.11.2011 18.11.2011
Спортен обект или съоръжение спортна площадка/Спортна площадка Спортна площадка Активен Физкултурна площадка към Начално училище "Васил Левски", гр.Белоградчик 700 спортна площадка Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ІІ категория TRUE TRUE Алея (пътека) 18.11.2011 18.11.2011
Спортен обект или съоръжение Физкултурен салон към СОУ "Св.св.Кирил и Методий"/Училищна спортна база Училищна спортна база Физкултурен салон III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 19.12.2011 0 Активен Двуетажна масивна сграда стоманобетонна сграда с два броя съблекални,складови помещения и физкултурен салон 357 714 Предоставен за ползване Водно TRUE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Физкултурен салон към СОУ "Св.св.Кирил и Методий" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 0 0 0 ІІ категория Местно значение FALSE FALSE 1961 TRUE FALSE Топла вода от местно затопляне Студена вода от централен водопровод Централна FALSE FALSE FALSE FALSE Улична мрежа FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE 14.11.2011 03.07.2012
Спортен обект или съоръжение Игрище в СОУ"Св.св.Кирил и Методий"/Игрище Игрище Активен асфалтирано волейболно игрище 150 150 Игрище в СОУ"Св.св.Кирил и Методий" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции V категория Местно значение TRUE 1983 TRUE Улична мрежа 19.12.2011 03.07.2012
Спортен обект или съоръжение Футболно игрище в СОУ"Св.св.Кирил и Методий"/Игрище Игрище Активен 1 264.00 1 264.00 Предоставен за ползване Футболно игрище в СОУ"Св.св.Кирил и Методий" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ІV категория Местно значение TRUE 1984 TRUE 19.12.2011 03.07.2012
Спортен обект или съоръжение Баскетболно игрище/Игрище Игрище Активен 1 020.00 1 020.00 Предоставен за ползване Баскетболно игрище Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции ІV категория Местно значение TRUE 1984 TRUE 19.12.2011 03.07.2012
Спортен обект или съоръжение Зона за спорт и отдих "Куба"/Спортен комплекс Спортен комплекс 07.08.2013 0 Предложен 14 777.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Зона за спорт и отдих "Куба" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Община Хасково отдава под наем на "Джени колекщън" ЕООД гр. Хасково, съгласно договор за наем от 01.06.2012 год., рег. № ОС-194/05.06.2012г. 0 0 0 ІІІ категория Местно значение TRUE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 15.11.2011 07.08.2013
Спортен обект или съоръжение Футболно игрище/Игрище Игрище 05.12.2011 0 Активен 1 048.63 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Футболно игрище 0 Публична общинска 0 0 0 ІV категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 17.11.2011 03.07.2012
Спортен обект или съоръжение Баскетболно игрище/Игрище Игрище 07.08.2013 0 Предложен 774 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Баскетболно игрище 0 Публична общинска 0 0 0 V категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 17.11.2011 07.08.2013
Спортен обект или съоръжение Тенис игрище/Игрище Игрище 05.12.2011 0 Активен 595 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Тенис игрище 0 Публична общинска 0 0 0 V категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 17.11.2011 03.07.2012
Показва 151 до 176 от общо 4856 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте