одобрен

Регистър на спортните обекти - август 2019

Уникален идентификатор:  43048ace-a196-4d7c-91f0-098ff019ba09

ммс регистър спортни обекти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-28 14:23:54
  • Създаден от: seyhan_lyumanov
  • Последна промяна: 2019-08-28 14:23:54
записа на страница

Тип обект

Наименование разширено

Вид на спортния обект

Подвид на СОС

Спортно-функционална категория

Дата на регистрация

Пореден номер на регистрацията

Статус

Описание

Обща площ (кв.м.)

Застроена площ (кв.м.)

Статут на СОС

Информация по статут на СОС

Тип отопление

Интернет в административната сграда

Интернет в прес центъра

Интернет в цялата сграда

Има ли BMS (Building Management System)

Съблекални - брой

Съблекални - капацитет

Складове - площ кв.м

Статут по НССО

Брой ресторанти

Ресторанти - капацитет

Наименование

Пореден №

Вид на собствеността

Предназначение на територията

Предоставени права за управление или ползване на обекта

Брой правостоящи места

Брой седящи места

Брой легла

Категория по наредба 1 на ЗУТ

Статут по ЗДС

Вид на строежа - сграда

Вид на строежа - съоръжение

Година на завършване

Тип на съоръжение - закрито

Тип на съоръжение - открито

Водоснабдяване с топла вода

Водоснабдяване със студена вода

Канализация

Отопление

Климатик

Телефон

Кабелен интернет

Wi Fi интернет

Достъп до обекта

Озвучителна система

Информационно табло

Брой съдийски стаи

Брой бани

Брой санитарни възли

Брой бани за хора с увреждания

Брой санитарни възли за хора с увреждания

Брой треньорски стаи

Брой административни стаи

Брой складове

Оценка на съответствие с НССО

Легла

Брой стаи с едно легло и санитарен възел

Брой стаи с едно легло без санитарен възел

Брой стаи с две легла и санитарен възел

Брой стаи с две легла без санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла и санитарен възел

Брой стаи с три и повече легла без санитарен възел

Технически паспорт

Обследване за енергийна ефективност

Конструктивно обследване

Обследване за пожароопасност

Други обследвания

Създаден на

Модифициран на

Спортен обект или съоръжение Волейболно игрище/Игрище Игрище 05.12.2011 0 Активен 581.75 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Волейболно игрище 0 Публична общинска 0 0 0 V категория Местно значение FALSE FALSE 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 17.11.2011 03.07.2012
Спортен обект или съоръжение Спортна сграда ЗСО "Куба"/Административна сграда Административна сграда 05.07.2012 0 Активен 83 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 Спортна сграда ЗСО "Куба" 0 Публична общинска Община Хасково 0 0 0 V категория Местно значение FALSE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 05.12.2011 16.07.2012
Спортен обект или съоръжение Скейтборд "Кенана"/Спортна площадка Спортна площадка 05.12.2011 0 Активен 8 402.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Скейтборд "Кенана" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 0 0 0 V категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 15.11.2011 04.07.2012
Спортен обект или съоръжение Скейтборд "Кенана"/Спортна площадка Спортна площадка 05.12.2011 0 Активен 18 577.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Скейтборд "Кенана" 0 Публична общинска 0 0 0 V категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 15.11.2011 04.07.2012
Спортен обект или съоръжение Комплекс "Тенис - кортове"/Спортен комплекс Спортен комплекс 10.07.2012 0 Активен - 7 броя открити червени кортове; - 2 броя закрити кортове- грийнсет 17 434.00 0 Предоставен за ползване FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Комплекс "Тенис - кортове" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Договор за безвъзмездно ползване от 08.03.2010г. - "Тенис- клуб Хасково" 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 15.11.2011 13.07.2012
Спортен обект или съоръжение Сграда в комплекс Тенис-кортове "Кенана"/Спортна база Спортна база 10.07.2012 0 Активен 383 0 Предоставен за ползване скуош зала,зала тенис на маса, билярд FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 Сграда в комплекс Тенис-кортове "Кенана" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Договор за безвъзмездно ползване от 08.03.2010г. - "Тенис -клуб Хасково" 0 0 0 V категория Местно значение FALSE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 05.12.2011 13.07.2012
Спортен обект или съоръжение Спортна площадка при УСШ "Юнак"/Спортна площадка Спортна площадка 05.12.2011 0 Активен 6 045.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортна площадка при УСШ "Юнак" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции предоставен за управелние на ОП "Младежки център" Хасково 0 0 0 V категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 15.11.2011 04.07.2012
Спортен обект или съоръжение Спортна зала "Юнак"/Спортна зала Спортна зала III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 05.12.2011 Предложен 627 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 53 0 0 Спортна зала "Юнак" Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции за управление от ОП "Младежки център" Хасково 0 0 0 V категория Местно значение TRUE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 05.12.2011 12.04.2013
Спортен обект или съоръжение Военна академия "Георги Стойков Раковски"/Спортна зала Спортна зала 15.11.2011 Активен зала за хандбал 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Военна академия "Георги Стойков Раковски" Урбанизирана територия, отредена за обществено обслужващи функции 0 0 0 V категория Регионално значение FALSE FALSE 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 15.11.2011 13.03.2013
Спортен обект или съоръжение Спортен комплекс/Спортен комплекс Спортен комплекс III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 16.11.2011 0 Активен Земя - 46386/четиридесет и шест хиляди триста осемдесет и шест/кв.м., представляваща урегулиран поземлен имот №ІІ /втори/, кв.1 /едно/, определен за спортен комплекс, по общ устройствен план - план за регулация на с.Петлешково, одобрен със Зап.№614/29.11.2002 г. на Кмета на Община Ген. Тошево 46 386.00 0 Предоставен за ползване ПМС №236/08.03.1951 г. и ПМС №270/15.12.2000 г. FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 Спортен комплекс 0 Публична държавна Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Добруджански земеделски институт - гр.Генерал Тошево 0 100 0 ІІ категория Местно значение FALSE TRUE 1960 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE Обслужващи пътища FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 15.11.2011 12.12.2011
Спортен обект или съоръжение Спортно игрище/Игрище Игрище III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 16.11.2011 0 Активен Земя - 46386 /четиридесет и шест хиляди триста осемдесет и шест/ кв. м., представляваща урегулиран поземлен имот №ІІ /втори/, кв.1 /едно/, определен за спортен комплекс, по общ устройствен план - план за регурация на с. Петлешково, одобрен със Зап.№614/29.11.2002 г. на Кмета на Община Ген.Тошево 1 200.00 0 Предоставен за ползване ПМС №236/08.03.1951 г. и ПМС №270/15.12.2000 г. FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортно игрище 0 Публична държавна Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево 0 100 0 ІV категория FALSE TRUE 1960 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 16.11.2011 12.12.2011
Спортен обект или съоръжение Мотописта Балакли/Писта Писта Мотополигон I категория- за СОС - международни състезания, европейски или световни първенства за мъже и жени по поне по един вид спорт 10.07.2012 0 Предложен Мотописта - по плана за земеразделяне на землище с. Войводово 208 937.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Мотописта Балакли 0 Публична общинска 0 0 0 V категория FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 16.11.2011 30.05.2013
Спортен обект или съоръжение Мотописта "Балакли"/Писта Писта Мотополигон Редакция начин на трайно ползване "пустееща необработваема земя" 6 459.00 Мотописта "Балакли" Публична общинска ІІІ категория TRUE TRUE 04.07.2012 16.07.2012
Спортен обект или съоръжение Спортен комплекс "Младост"/Спортен комплекс Спортен комплекс 05.12.2011 0 Активен 20 274.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортен комплекс "Младост" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции предоставен за управление на ОП "Екопрогрес" Хасково 0 0 0 V категория Местно значение TRUE TRUE 0 TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 16.11.2011 16.07.2012
Спортен обект или съоръжение Спортна зала в комплекс "Младост"/Спортна зала Спортна зала 10.07.2012 0 Активен борба - класически стил 469 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортна зала в комплекс "Младост" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции право на управление на ОП "Екопрогрес" Хасково 0 0 0 V категория Местно значение FALSE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 05.12.2011 16.07.2012
Спортен обект или съоръжение Стадион Младост/Стадион Стадион 10.07.2012 0 Активен 20 274.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион Младост 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 10.07.2012 16.07.2012
Спортен обект или съоръжение Спортна зала "Дружба" /Спортна база Спортна база II категория - за СОС - държавни съст. за мъже и жени, европейски или световни първ. за юноши и деца по поне по един вид спорт 05.12.2011 0 Активен 2 745.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортна зала "Дружба" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции предоставен за управление на ОП "Почивно дело" Хасково 0 0 0 V категория Местно значение FALSE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 16.11.2011 13.05.2013
Спортен обект или съоръжение Спортна площадка "Спартак"/Спортна площадка Спортна площадка 10.07.2012 0 Активен в момента подобектите се ползват като помощни помещения. На спортната площадка се провеждат и културни мероприятия на Община Хасково, а през зимния сезон функционира като зимна пързалка. 5 718.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортна площадка "Спартак" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции предоставен за управление на ОП "Екопрогрес" 0 0 0 V категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 16.11.2011 16.07.2012
Спортен обект или съоръжение Стадион "Хасково"/Стадион Стадион 10.07.2012 0 Активен Представителен градски стадион "Хасково" 28 036.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 Стадион "Хасково" 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции С Решение № 193 от 19.09.2008г. имота предоставен безвъзмездно за управление от ОП "Екопрогрес" гр. Хасково 0 8000 0 ІІ категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 16.11.2011 16.07.2012
Спортен обект или съоръжение Зала за бокс в административната сграда на спортния комплекс/Административна сграда Административна сграда III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 10.07.2012 0 Активен сграда на два етажа - първи етаж съблекални, втори етаж - зала бокс и офис. 262 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 Зала за бокс в административната сграда на спортния комплекс 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции С Решение № 193/19.09.2008г. имота предоставен за управление на Оп "Екопрогрес" гр. Хасково 0 0 0 V категория Местно значение FALSE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 17.11.2011 16.05.2013
Спортен обект или съоръжение Стадион в с. Големанци/Стадион Стадион III категория - за СОС - състезания от местен характер, тренировъчна и учебна дейност 05.12.2011 0 Активен 17 000.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион в с. Големанци 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 V категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 16.11.2011 04.07.2012
Спортен обект или съоръжение Стадион в с. Войводово/Стадион Стадион 05.12.2011 0 Активен 27 236.00 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион в с. Войводово 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 V категория Местно значение FALSE TRUE 0 FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 16.11.2011 04.07.2012
Спортен обект или съоръжение Административна сграда към стадион с. Войводово/Административна сграда Административна сграда 05.07.2012 0 Активен 420 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 2 0 0 0 0 Административна сграда към стадион с. Войводово 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 V категория FALSE FALSE 0 TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 17.11.2011 16.07.2012
Спортен обект или съоръжение Стадион/Стадион Стадион Спортна база 13.12.2011 0 Предложен Стадион, Площ:42800кв.м., Урегулиран поземлен имот ІV - За спортен комплекс, кв. 96 по плана на с.Камен, представляващ стадион /игрище/ с площ 42800кв.м. Масивна триетажна сграда: -І-ви етаж със ЗП 82,50кв.м. -ІІ-ри етаж със ЗП 66кв.м. -ІІІ-ти етаж със ЗП 33кв.м. 37 000.00 182 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Стадион 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции Чл.59 от ЗОС, Заповед на Кмета №594/11-07.200г. за изменение на ПУП 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE FALSE 1996 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 16.11.2011 13.12.2011
Спортен обект или съоръжение Спортна площадка /Спортна площадка Спортна площадка Спортна база 15.12.2011 0 Предложен Спортната площадка е асфалтирана и се намира в училищния двор на НУ "Отец Паисий".Същата не отговаря на изискванията и няма акт за собственост. 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 Спортна площадка 0 Публична общинска Урбанизирана територия, отредена за спортни и развлекателни функции 0 0 0 ІІІ категория Местно значение FALSE FALSE 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE 0 0 0 0 0 0 FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE 16.11.2011 15.12.2011
Показва 176 до 201 от общо 4856 записа
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте